Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen

Siraya, ik voel dat u wenst commentaar te geven. Ik vraag u om mijn geschreven stem te gebruiken om over onze situatie te spreken zoals u het op dit moment ziet.

Jess, ik kan nu tot u spreken. Mijn stem is uw stem deze avond. Wij observeren de ontwikkelingen op Aarde en zijn enthousiast in het zien van de nabijheid van de vervulling van deze fase van hun evolutie. Dit is een periode van grote verwarring geweest, en velen hebben lessen geleerd om dit in de toekomst te vermijden. Een kleiner aantal is ontwaakt tot hun innerlijke verbinding met het spirituele universum dat hen omgeeft. Ieder van hen is deel van uw Schepper Michael’s visie betreffende hoe zijn universum groeit en met zijn problemen omgaat. Ieder heeft een rol, en ieder moet zijn of haar plaats in het borduurwerk aanvaarden die de groei en de exponentiële lering van het collectieve mensdom toont.

Ik zeg wij observeren omdat wij de toezichthouders zijn voor de ontwikkeling van ieder universum binnen ons superuniversum van Orvonton. Ieder universum heeft zijn eigen doel, en de uitwerking van iedere groep van problemen inherent aan zijn ontwerp is omschreven door de manier dat het zich ontwikkelt en zijn kernproblemen aanpakt. Urantia, zoals Aarde in onze registers genoemd wordt, heeft haar deel gehad in de knoeierij en de overtuigingspogingen om haar plaats in de schepping van Christ Michael te weigeren. Lucifer, zoals u weet, heeft velen tegen de plannen van Christ Michael opgezet, en Urantia werd in quarantaine gebracht voor de heropvoeding van velen van degenen die zich aan de kant van Lucifer geschaard hadden.

De tijd van Lucifer is voorbij, zoals u weet. Hij verkoos ongeschapen te worden, en zijn volgers zijn nu zonder leider. Ze blijven handelen alsof ze nog een doel hebben, maar het is een verloren zaak. De negatieve invloed die deze verwerping van Christ Michael veroorzaakt heeft is onmeetbaar. Het gevolg van deze ommekeer is vandaag evident op uw planneet. De waarheid van spirituele eenheid en medeleven werd omvergeworpen en vervangen door een zoeken naar individuele macht ten koste van de rechten van iedereen die in de weg stond. Het begrip van de mens en zijn rol in het geschapen universum is voor hem doelbewust verborgen geweest, en zijn zelfkennis werd afgestompt om weinig inzicht in zijn spirituele natuur te verschaffen. Hij is getraind om niet te denken noch te voelen anders dan hetgeen voor hem voorgeschreven werd door degenen die de macht bereikten. Deze omgekeerde opvoeding heeft het grootste deel van de aardbewoners politiek manipuleerbaar en zonder intellectueel onderscheidingsvermogen gemaakt.

Deze agenda heeft de weinigen die de controle bemachtigd hebben toegelaten om de meerderheid van de aardbevolking te gebruiken voor hun eigen belangen. Hun daden zijn begonnen in oppositie tot de doelstellingen van Christ Michael en zijn onverminderd voortgezet tot op vandaag. De globale natuur van deze onderbreking heeft de spirituele werkelijkheid van de Aardse schepping weggevreten. De aandacht van de mens is nu meer gefocust op zijn omgeving en zijn waarneming van zijn positie dan op zijn spirituele natuur en het bestaan, verder dan de details van zijn incarnatie. Hij is het bewustzijn verloren dat hij een eeuwig deel van het universum is dat gecreëerd werd voor deze fase van zijn ervaring.

De zijnsconditie van de Aarde was voorzien als een mogelijkheid maar niet geprojecteerd als de waarschijnlijke richting die Christ Michael’s schepping zou nemen. De schilderachtige plaats die Hij schiep als Aarde is bezoedeld en bijna onherkenbaar geworden. De mens weerkaatst zijn omgeving omdat hij, spijtig genoeg, zijn verbinding met Christ Michael vergeten is.

De transformatie die beslist werd voor Urantia zal haar origineel karakter en natuur herstellen. De mens zal ontwaken tot zijn omgeving en tot het doel van zijn bestaan op deze planeet. Hij zal de rol begrijpen die hij moet spelen. Hij zal de wisselwerking zien met alle anderen die werken om deze verandering tot stand te brengen.

De mens zal een reservoir van licht en energie worden. Zijn doel zal klaar en lichtend zijn voor de richting die hij als fysisch wezen gaat. Zijn daden zullen beslist worden met verantwoordelijkheid en een bewustzijn van zijn functie als deel van het spirituele geheel.

Deze staat van spirituele verlichting wordt niet direct bereikt, zelfs als Christ Michael de parameters vormt voor hetgeen het meest waarschijnlijk is in dit nieuw agenda. De mens verwijdert zich van de boeien van zijn meesters, maar zijn verankerde gewoonten zijn moeilijk zomaar uit te wissen. De transformatie die begonnen is zal in fazen gebeuren en is afhankelijk van de welwillendheid van de mens om zijn doel te bereiken.

Het scenario dat Christ Michael ontworpen heeft zal zijn bedoelingen vervullen met minder problemen dan voorzien was, alhoewel zijn realisering dat de mens een mentale schok moet krijgen om een paradigma verschuiving te erkennen in culturele normen, hem schijnt te overtuigen dat de mens enkele van de resultaten van zijn zorgeloze behandeling van de Aarde moet ervaren door het verliezen van vele van hetgeen verondersteld wordt basis behoeften te zijn. Zijn noodzaak om in zijn interacties met anderen te evalueren en compromissen te sluiten zal een nieuwe manier starten om zijn plaats te zien als deel van Urantia’s missie.

U vraagt naar details en projecties. Ik kan u die niet geven. Uw situatie op Aarde is alleenlijk de uwe, en uw werkelijkheid zal zijn wat u zal er van zal maken. Spirituele waarheid wil zeggen bestaan binnen de parameters van uw gekozen leefstijl en die verzoenen met de intenties en keuzen van uw Schepper. Christ Michael Aton ontwierp en maakte zijn universum van Nebadon om aspecten te exploreren van een incarnatie met een drie-eenhieds geest. Uw bestaan op Urantia heeft enkel bepaalde aspecten onderzocht van hetgeen een veel groter concept is. Deze werden gefocust op de beperkingen van dualiteit en gebrek aan spiritueel bewustzijn die uw opgeschreven geschiedenis vorm gegeven heeft.

Dit onderzoek heeft zijn doel bereikt, en het is nu tijd voor degenen die verder mee willen met de evolutie van Urantia om zich klaar te maken voor de volgende fase van het bestaan. De fysieke vorm van Urantia zal zich aanpassen aan nieuwe golven van energie en een hogere trilling van bewustzijn. Alle dingen verbonden met de planeet zullen veranderen om zich aan deze evolutie aan te passen. De mens, als deel van die fysieke belichaming, zal zich ook aanpassen en nieuwe vormen aanvaarden om de nieuwe niveaus van energie en informatie aan te kunnen.

Ik zou willen dat ik u de specifieke politieke en economische ontwikkelingen kon mededelen, maar zoals de energie in uw universum, zijn zij in flux en geen enkel resultaat staat vast verder dan de werkelijkheid van de verandering van uw planeet. De noodzaak voor hervorming, echter, zal bestaande veronderstellingen forceren om te evolueren. Degenen die niet kunnen of niet willen veranderen zullen niet kunnen verder bestaan.

Kijk naar de resultaten van hetgeen aan het gebeuren is. Reportages en commentaren zijn misleidend, om niet te zeggen totaal gelogen. Deze onwaarheden leren u om de conclusies te aanvaarden die zij u aanbieden zonder enig individueel onderzoek of nazicht. Interpretaties aanvaarden zonder uw eigen opinies te bepalen is onbezonnen.

Om deze onvermijdelijke verandering te overleven moet de mens zich fysisch en emotioneel voorbereiden. Hij moet klaar zijn om te verhuizen indien nodig. Hij moet voldoende uitgerust zijn om welke graad van weerstand ook, te behouden. Hij moet welwillend participeren met de idee van nieuw inzicht te bereiken. Deze nieuwe waarneming zal beginnen met het definiëren van de betrokkenheid van de mens in zijn omstandigheden en met degenen waarmee hij in wisselwerking is. De veranderde Urantia zal weerkaatst zijn in de veranderingen van het gedrag en de attitudes van de mens. Dit totale één geworden geheel zal samen opstijgen.

Ik spreek tot u als vertegenwoordiger van de Schepper Bron in Orvonton. Wij zijn tevreden met hetgeen aan het gebeuren is op de favoriete planeet van uw Schepper.

Siraya

Vertaling André V.C

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA