Papa bron spreekt over sluiting en verandering

Papa Bron, ik vraag om uw commentaar. Dit kan komen door Siraya, of een andere stem, maar ik herinner me woorden deze morgen. Ze zeiden u was overal. Spreek hierover nogmaals, alstublieft.

Jess, Ik spreek opnieuw tot U. Dit is de Bron van de Schepper, zoals u me noemt. Papa Bron zoals anderen doen. Eerste Bron lijkt te onpersoonlijk. Papa lijkt, voor jou, te familiair.

Ik spreek rechtstreeks. Ik heb geen behoefte om door anderen te gaan, als ik kies. Ik heb met jou eerder gesproken en nu discussiëren wij onze lange geschiedenis samen. Mijn aandacht is nu gericht op de Aarde, met name, en haar afsluitende momenten voordat de volgende fase van haar evolutie begint.

Ik sprak over verpakt worden in mijn energie. Ik stuur de golf van mijn intenties naar buiten en het manifesteert zich als hogere frequentietrillingen die op alles van invloed is. Mijn commentaar naar jou vanmorgen kwam in een tijd toen je nog het meest ontvankelijk was om te horen. Nu is het meer een poging. Maar je focus houdt mijn opmerkingen bijeen zodat ik tot u en anderen die dit lezen, kan spreken.

Ik vertelde Johan dat beslissingen zijn genomen. Christ Michael Aton zoals u hem noemt heeft u ook gezegd dat er een tijdschema is op basis van mijn wensen. Ik heb een visie van een plan hoe ik de Aarde wil wijzigen. De mens die is afgestemd op haar bedoelingen heeft ook een plaats in het proces. Dit vereist bewustzijn en bereidheid deel te gaan uitmaken van deze beweging. De mens is een onderdeel van de Aarde en mag niet uit de hand worden geëlimineerd.

De Aarde moet laten gaan wat heeft al zo lang heeft vastgehouden. Zoals u weet is dit moeilijk. De eerste stap is de moeilijkste. De vloed van opluchting die komt zodra dit is genomen is een openbaring. Voorbereiden stappen zijn genomen om de veerkracht van haar natuurkundig systeem te testen. Steeds meer aardbevingen worden geregistreerd en meer extreme weersomstandigheden worden ervaren. Haar vertrouwen is bijna gereed voor deze belangrijke verschuiving. Het wordt waarschijnlijk niet zonder na te denken, zelfs. Haar zorg voor haar bewoners blijft de omvang en locatie van haar samentrekkingen beïnvloeden.

Ik zie juli als een maand van het loslaten op vele gebieden. Gebeurtenissen zullen doorgaan, niettemin, maar de lange reeks veronderstellingen zullen niet echt gaan gebeuren. Dit alles vindt plaats omdat mijn energie doorsijpelt en het normale niveau van trillingen verhoogt. Dit deel van mijn idee herschept zichzelf.

Mijn rijkdom van nieuwe ervaring die voortkwam uit de belichaming van de mens op aarde heeft mij veroorloofd de nieuwe fase van aardse ascentie in meer detail te scheppen dan ooit mogelijk was.

Ik weet waar ik dit universum heen wil laten gaan, en Christ Michael is een geworden met mijn idee. Deze herschepping is wat er zal gebeuren. Christ Michael is bezig met het uitwerken van de details van hoe dit zal plaatsvinden.

Hij weet dat de tijd hiervoor dichtbij is om te verschuiven naar een hogere fase. Hij blijft door zijn aard, aandringen op meer om te ontwaken, zelfs als hij deze fase naar een eind trekt. Omdat realiteit en materialisatie altijd in beweging is gebaseerd op de werkelijkheid die voortdurend verandert wat was voorgelegd, de noodzakelijke details om het besluit te eindigen wijzigen voortdurend hun plaatsing. Dit feit is onderdeel van wat heeft geleid tot een uitgebreide afsluiting rond het veronderstelde tijdsbestek in het systeem van meting op de Aarde.

Kijk naar het Oosten voor het begin. De komst van de zon zal aangeven dat mijn Wil manifest wordt. Elke dag brengt meer van mijn nabijheid.

Papa Bron, als onderdeel van de Drievuldigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Vertaling Lilian A.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA