Monjoronson spreekt over zijn Post Stasis Missie

Jess, dit is Monjoronson …… Ik voel dat het tijd is om meer in het bijzonder te spreken over wat er gebeurt met mijn magistrale missie.

Ik heb eerder met u gesproken. Het is nu al een paar jaar, maar ik ben mij bewust van de richting met zijn schepping die Christ Michael Aton neemt. U en uw groep zijn zeer betrokken geweest in het vormen van de richting die dit opgaat. U werkt aan de voorbereidende stappen, terwijl Ik de tweede fase voorbereid, die betrekking zal hebben op het sorteren van vorderingen en oordeelvorming van acties uit het verleden. Mijn rol is een van evalueren en begeleiden van de richting die uw wederopbouw zal volgen. Mijn organisatie zal toezien op wat wordt gepland en vergemakkelijkt.

Wij doen reeds de voorbereidende werkzaamheden om de parameters voor Aarde vast te stellen. Dit houdt een duidelijke interpretatie in van Christ Michael’s intenties voor de aarde. De rol van de planeet is ontspoord en vervormd door degenen die het mandaat van de Schepper voor zijn schepping willen verwerpen. Uw rol was het om de richting die deze evolutie neem te helpen heroriënteren. U Lichtwerkers hebben die onbewusten begeleid via voorbeeld en onderricht, in welke vorm dat ook nodig is. Mijn taak hier is niet verbonden met datgenen waar u mee hebt gewerkt. Alleen enkelen van u waren gericht op waar mijn missie mij heen neemt. Dit zal meer een zakelijk-achtige activiteit zijn dan een van het herscheppen van de geascendeerde Aarde. Wij zullen vaststellen hoe dit afgelopen tijdperk van het Aardse leven in de normen past die zijn vastgelegd voordat de inwoners aan hen zullen proberen te voldoen. De meeste zullen mogelijk niet aan de idealen voldoen en mijn taak is om die misstappen nauwkeurig te beoordelen.

Mijn taak gaat niet gepaard met veel van dat waar Christ Michael momenteel bij betrokken is. Hij zoekt sluiting voor deze fase van het leven van zijn planeet en het bijstaan van Gaia in het vinden van haar eigen ascentie. Het idee dat de verandering zal plaatsvinden zonder een traditionele huisschoonmaak om alle overblijfselen van het verleden te verwijderen is radicaal en onbeproefd. Hij vindt zijn weg door de situatie van een compromis en bepaling van de absoluut beste richting die hij kan nastreven. Zoals u begrijpt, is deze bepaling complex en ongebruikelijk. Christ Michael verandert voortdurend zijn parameters op een globale en universele schaal.

Uw frustaties met vertragingen zoals u ze waarneemt is een ingebakken emotionele reactie die u hebt ontwikkeld om dit bestaan in lagere frequentie te kunnen bewonen. Het voelt dat iets verkeerd is omdat de volgorde van de gebeurtenissen uw geestelijk begrip van wat rationeel zinvol voor u is u van slag maakt. Als Lichtwerkers moet u leren hoe evenwichtig en flexibel te zijn binnen deze spirituele flux en een manier te vinden om deze vloeibaarheid te uiten aan anderen die een meer gericht, opeenvolgende waarneming hebben.

Ik zal later betrokken zijn bij uw onderwijs, tevens Machiventa en Esu helpend met het coõrdineren van de voortgang van ontwaken die zal plaatsvinden nadat de wederopbouwende stasis is voltooid. Ik ben hier om de ascentie te coördineren, wat betekent sluiting te vinden voor het verleden en het pad voor de toekomst te schetsen.

Ik ben op zoek naar nieuwe stemmen als ik terugkeer naar het netwerk van Abundant Hope. Ik heb opmerkingen die datgene wat Christ Michael Aton doet complimenteren en het zal productiever zijn om onze berichten om een meer systematische basis te coõrdineren. Dit wil niet zeggen dat ik niet mijn eigen netwerk en organisatie ontwikkel, maar het zal nuttig zijn om mij met uw groep te verbinden.

Christ Michael heeft zijn plan goed geformuleerd en de meeste elementen zijn voorbereid, of bijna behaald. Ik vraag u te luisteren en te werken terwijl u wordt geleid. Er zal meer van mij komen naar u en naar anderen.

Met dit verlaat ik u voor vandaag.

Monjoronson.

Vertaling Lilian A.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA