Esu’s Paas Update

Esu, het lijkt tijd voor een update. Het is al een tijdje geleden dat we rechtstrreeks gesproken hebben en ik ben benieuwd naar de wijzigingen die de krachten op touw zetten. Dit lijkt mij een geweldig idee, als de stress kan worden verlicht zonder de grote ontreddering die wij vrezen. Ik vraag op uw opmerkingen en uw advies. Vertel ons wat op dit moment gunstig zal zijn.

Jess, het is hoog tijd dat wij opnieuw spreken. Ik was druk bezig, u was druk bezig. Heel veel is gebeurd, en vele goede en positieve dingen vinden plaats. Wij gaan voorwaarts met zoveel zorg als mogelijk is en onze inspanningen werpen vruchten af. Ik weet u voelt alsof niets gebeurt en dat vooruitgang in een impasse is, maar wij hebben belangrijke wijzigingen gemaakt achter de openbare scene.

Ik wil eerst praten over de vertragingen waarover de mensen gefrusteerd zijn. Zoals u weet tijdschema’s en datums zijn “werk in uitvoering” en zelfs het meest definitief lijkend schema is echt alleen een potentieel. De formulering die wij toestaan om te beschrijven dient verschillende doeleinden. Eerst willen wij het gevoel scheppen dat de aanstaande gebeurtenis is gecategoriseerd in de terminologie de de mens op aarde verwacht te zien.

De mens neemt geen actie om het even wat tenzij hij voelt dat de datum is ingesteld en de klok tikt. Dit is zijn conditionering en is veroorzaakt door zijn begrip van hoe om te gaan met een tijd die hij als een lineaire opeenvolging begrijpt. Men heeft een meetbare periode van tijd nodig om zijn denken van voorbereiding te activeren.

Als wij deze verklaringen toestaan, hebben wij ook het gevoel dat de gebeurtenis eingelijk zou gebeuren, gebaseerd op de parameter die wij als waarschijnlijk zien. Dus hebben onze projecties meer waarschijnlijkheid dan een gissing zou hebben. Wij voorzien het eigenlijk te gaan gebeuren omdat de elementen die nodig zijn om het te laten plaatsvinden reeds aanwezig zijn. De enige reden dat het niet materialiseert is het feit dan niet al het potentieel klaar is. Dit komt omdat alles beweegt in een vloeiend continuum van voltooiing en de lagen van bereidheid niet altijd op gelijke lijn zijn als zou zouden moeten.

Een derde component is het feit dat wij altijd proberen de situatie te verbeteren, zels als alle nodige variabelen reeds op hun plaats zijn. Er is altijd de kans dat het een beter resultaat zou kunnen hebben. Er is altijd de kans dat meer mensen positief zullen worden beinvloed. Dit is waarom wij voortduren met de componenten “knutselen “. En u heeft geen idee ervan hoe wij kunnen een situatie kunnen manipuleren om een betere uitkomst te bereiken. Ons doel is altijd het beste mogelijke resultaat, dus voelen wij niet de noodzaak te worden gebonden aan een set parameters enkel omdat wij hebben gezegd dat zij meest waarschijnlijk zullen gebeuren. Als iets beter is, gaan wij altijd hiervoor. Ik begrijp dat er enige discussie is geweest over het breken van ons woord. Dit is meer van een menselijk kenmerk dan een situatie die van toepassing is op een hoger dimensionaal perspectief. Ik bedoel niet te zeggen dat wij overeenkomsten niet aangaan, maar het concept van keuzes beperken vanwege voorwaarden in vloeiende situaties is contraproductief aan de meest optimale oplossing.

Ik zal nu spreken over waarmee wij werken en hoe dat speelt in het geprojecteerde schema dat u gegeven is. Zoals u hebt gehoord, hebben wij geexperimenteerd om te zien hoe wij enkele van de geofysische stress kunnen verlichten die ongecontroleerd zou leiden tot meer catastrofale rampen zoals die gebeurde in Japan. De Noord-Amerikaanse westkust heeft aanzienlijk gereageerd op de naschokken in het Verre Oosten en de meest bedreigende plekken hebben hun activiteit verhoogd. Dit heeft het potentieel om een reeks van aardbevingen te worden erger dan alles wat de Verenigde Staten sinds heugenis heeft meegemaakt.

De Galactische bemanningen zijn sommige van de meer precaire onstsporingen aan het rechttrekken en verminderen de opbouwende druk door het actief bewegen van de landmassa’s die de stress veroorzaken. Dit is als onverklaarbaar verschijnsel gemeld door de wetenschappers die verslag doen in de media. De hoop is dat hierdoor minder schade zal komen aan de Staten als en wanneer bevingen zouden gebeuren. Wij hopen sommige van de natuurlijke gebieden die blijven te besparen en sommige van de ergste rampen voor de bevolking af te wenden door het verminderen van de potentiele intensiteit van de aardbevingen. Ik zou graag meer van de echt mooie delen van uw West Coast beschermd zien, als wij dit kunnen uitwerken. Deze vermindering neemt een stuk van uw tijd, natuurlijk en de mogelijkheid van het gestart worden doet zich soms pas voor vlak voor het einde van een verwacht tijdsbestek. De nieuwe optie was niet eerder beschouwd als mogelijkheid.

Dit betekent, natuurlijk, dat tijdschema’s worden gewijzigd, als gevolg en de richting van de actie is een wijziging in het voordeel. Eerlijk gezegd, wat is verkeerd hiermee ? U moet u alleen bewust zijn dat zulke veranderingen voortdurend plaatsvinden. De ” ergste gevallen-scenario’s ” worden hopelijk meer beheersbaar. Wij hebben het beeld geschilderd van een moeilijke uitkomst om uw denken voor te bereiden voor deze mogelijkheid. U moet wel veerkrachtig en open zijn voor levende gebeurtenissen. Dit organisme waarvan u een deel bent en dat u Aarde noemt is actief en veranderlijk. U hebt de neiging te vergeten dat het universum net zo gelaagd is als het denken van zijn Schepper. Het is een manifestatie van zijn begrippen en blijft zich ontwikkelen zoals zijn visie vordert.

Ik ben actief betrokken geweest bij de gebeurtenissen die plaatsvinden. Als de gematerialiseerde Planetaire Prins, heb ik toezicht op wat op aarde gebeurt. Dit betekent naar gebieden gaan waar rampen in behandeling zijn, als ook het coordineren van galactische interventies op plaatsen waar rampen hebben plaatsgevonden. Ik ben als een spirituele Algemeen Directeur en ik zie toe op mijn zeer goede teams werkend voor mij en Christ Michael Aton. Wij helpen met het verlichten van delen van de straling betreffende Japan. Wij verschuiven de landmassa’s aan de Westkust om een deel van de opbouwende druk te verlichten. Wij masseren de Golf om iets van het opbouwende gif daar te verlichten.

Andere teams werken aan economische en financiële omstandigheden. Wij helpen om een meer solide monetaire basis te maken waarvan allen zullen profiteren, niet slechts enkele. Sommige groepen werken ook rechtstreeks met de politieke omstandigheden om het risico van verdere aanvallen te verminderen. Wij hebben de vlam omlaag gedraaid om te voorkomen dat de hot spots overkoken naar volwaardige conflicten. Dit is te zien door veranderingen van houding van sommige leiders en een verschuiving van de prioriteiten in het zicht van nieuwe omstandigheden.

Ik wil u nu verlaten met dit bericht op Paasochtend. Wij werken heel hard aan het maken van het soort wereld die u nodig hebt om uw groei als spirituele wezens voort te zetten. Dit betekent ook behandeling en heling, en hulp is komende van de Bron van Alles. Uw rol is open te staan voor de infusie van helende energie en focus uw inspanningen op sterker worden en voorbeelden te zijn voor anderen. Wonderbaarlijke creatieve kracht is de uwe. Neem het op en herschep uzelf. Opstanding is hier.

Esu

Vertaling Lilian A.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA