Esu spreekt voor Christ Michael Aton

Ik vraag om commentaar voor mij, ook. Dit was een drukke dag, lijkt het. Ik zoek begeleiding en ondersteuning.

Jess, Ik kan spreken. Dit is Esu die spreekt voor Christ Michael Aton. Ik spreek namens hem dit moment zoals u voor mij spreekt. Zijn woorden gaan door mij heen als mijn woorden door u heen gaan in deze boodschap.

De tijd is nu. De vertragingen zijn voorbij. De eindmanoeuvres zijn begonnen. Er is geen stoppen meer voor ze op dit punt. Het resultaat zal de nederlaag zijn van degenen die hebben gevochten tegen de terugkeer van het Licht.

De opstand door degenen die zich verbeeldden te worden geleid door Satan en Lucifer is voorbij. Lucifer is niet meer en de overblijfselen van zijn volgers op Aarde hebben geen leider. Zij aanbidden niets en volgen rituelen die geenmacht hebben om een blijvende verandering te maken.

Ik kwam naar de Aarde tweeduizend jaar geleden met Christ Michael Aton omet met de verschuiving te beginnen die zou manifesteren in wat er is gebeurd. De aardse krachten vochten tegen deze verandering vanaf het begin. De mens in zijn vergeetachtigheid verloor bewustzijn van de kracht die zijn bestaan heeft gescchapen. Hij zocht ernaar wat er was de hele tijd zonder zijn beschikbaarheid te herkennen. Hij keerde zich naar alternatieven die hem beletten zijn Scheppers spirituele plan te ontdekken. De tijd van misplaatste zoeken is voorbij. De waarheid zal aan de mens worden verteld en Christ Michael zal zijn aanwezigheid onthullen.

De mens zal nog steeds deze boodschap niet willen geloven, zodat een context is gepland die dit onderricht zal versterken. Licht zal komen uit een opgelegde duisternis. Orde zal komen vanuit chaos en onzekerheid. De mens zal van veel wat hij is gaan waarderen afgesneden worden. Dit zal tot angst en paniek leiden.

Wij zijn klaar om deze opgelegde duisternis op te leggen. De voorwaarden zijn aanwezig; het enige oponthoud is Christ Michael die het bevel geeft.

Velen zullen de aarde verlaten, slechts een relatieve handvol hebben verzocht om hier voort te gaan. Vele anderen zijn onzeker, maar leunen naar aanvaarding. Anderen hebben verschillende idealen en wensen deze te onderzoeken weg van de evoluerende staat van de Aarde. Allen zullen worden ondergebracht zoals zij hebben besloten.

Het tijdsbestek is uiteindelijk dicht bij de populaire datums van de New Age cultuur geeindigd. Dit is alleen toeval. De magie geassocieerd met bepaalde tijden is neits meer dan menselijk vermoeden. Niets van het voorgestelde komt in de buurt van de kracht en ontwrichting die zal komen. De mens zal getuige zijn van onmeetelijke schoonheid en verwoesting. Er is geen ontsnappen aan. Christ Michael Aton’s volgelingen zullen worden beloond; degenen die tegen hem strijden zullen worden berecht en veroordeeld.

Dit gebeurt nu. Kijk naar de hemel.

Esu

Vertaling Lilian A.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA