Esu spreekt over Woede en Verbinding

Esu, wat is woede ? Hoe gaan wij om met woede in onszelf en in andere mensen ? Hoe pakken we situaties aan die verwerpen wat we voelen waarheid is? Hoe communiceren wij met anderen die geen verbinding willen maken? Hoe kunnen we onderwijzen ? Ik stel deze vragen omdat ons doel is om anderen te leiden en werken om het bewustzijn te ontwikkelen.

Jess, laten we praten over deze kwesties. Er is een misverstand dat woede rechtvaardig is. Woede is een emotionele reactie, dat is een terugstroming van herinneringen en ervaringen uit het verleden. Mensen voelen zich gedwarsboomd of teleurgesteld omdat iets dat ze voelden zou moeten gebeuren, niet gebeurde. Hun lichamelijke chemie veroorzaakt daarom het verliezen van rationele focus en begint spontaan te handelen met weinig aandacht voor het meest praktische en productieve. Ze willen zich rechtvaardig voelen, maar ze kunnen dit niet doordat zij zich vastklampen aan gewone gedachten.

Het resultaat van woede is meer woede. Handelingen bepaald door gevoelens van woede beantwoorden in het algemeen niet aan het doel in de eerste plaats dat de oorzaak is van de woede . De enige manier om het geestelijke blok dat woede tot leidt onschadelijk te maken, is om de aanval met een onverwachte non-respons te beantwoorden. Dit wil niet zeggen ben passief. Dit wil niet zeggen negeer de aanval. Dit wil zeggen gebruik een met redenen omkleed antwoord dat bij de ander het gevoel van gebrek of mislukking niet verergert. Want woede is gebouwd op een gevoel van mislukking. Woede is een hulpmiddel voor ontoereikendheid.

Onthoud deze bijbelse verklaringen, mij citerend, zeggende: ” Laat hij die zonder zonde is de eerste steen werpen “. ” Draai de andere wang toe “. “Geef aan de keizer de dingen die van de keizer zijn; geen aan God de dingen die van God zijn. “. Ga niet over in emotionele aanvallen. Zij voeden houdingen en percepties die niet van God zijn.

God is niet zonder emotie. God is liefde en er kan niets groter zijn dan het gevoel dat hij voor ieder van jullie heeft. Maar gevoelens gebruiken zonder het deel van denken is misleidend.’s Mens gevoelens zijn gekleurd door zijn ervaringen en lessen. Hij kan hen niet vertrouwen tenzij hij zeker is dat het ook God’s gevoelens zijn. God stelt vette feiten, maar hij maakt geen grapjes met delen van zijn schepping. Hij ziet de fouten van deze opvattingen en hij is teleurgesteld wanneer men zijn waarheid omdraait.
Maar zelfs in zijn teleurstelling, biedt hij een kans aan hen om te wijzigen. Hij geeft hen kans de situatie te zien in hun voorwaarden en bied een oplossing die zij kunnen begrijpen. Hij maakt geen grapjes met zijn schepping omdat zij zijn ideeën niet volgen. Hij wijst de fout aan van wat zij geloven en biedt alternatieve richtingen aan die zij kunnen gaan. Wanneer zij zijn keuze niet maken, biedt hij andere aan totdat er slechts een keuze over is. Hij spreekt met hen op welke wijze dan ook om door te dringen.

U spreekt met anderen kalm en met inhoud. U maakt geen grapjes van hun gebrek aan inzicht of bewustzijn. U accepteert het feit dat zij bepaalde ideeën hebben geleerd, en dat zij nu boos zijn omdat hun verwachtingen niet uitkomen. U vindt wegen om met hen te spreken die hun perceptie uitdaagt in plaats van hen verder tegen u in het harnas te jagen. U biedt hen informatie aan waarvan u zeker weet dat deze juist is en u doet het op een wijze die een gevoel van steun biedt voor hun eigen vermogen om dit nieuwe idee te begrijpen. U dwingt geen ideeën op. U spreekt niet van feiten die zij niet kunnen begrijpen. U nadert door een gesprek met hen in welk kanaal mogelijk is en dat hen laat leren. U veronderstelt niet dat uw methode datgene is die zij nodig hebben. U heb geen wetenschap wat iemands levenspad is totdat u ernaar vraagt. U kunt hun keuzes of houding bekritiseren maar alleen wanneer u weet waarom zij die gekozen hebben.

Het feit dat u gevoelens van woede hebt is geen reden anderen te beschuldigen. U kijkt naar de oorzaak van uw woede en u verwijdert de herinneringen van ervaringen in uzelf die geleid hebben tot deze blokkade in de eerste plaats. Wanneer u uw eigen blokkades en emotionele vooroordelen hebt verwijderd, kunt u spreken over uw ervaringen in het verwijderen ervan. Anderen kunnen leren van uw voorbeeld, of niet.

Werk op een positieve manier om veranderingen te maken. Zie problemen en de wens om ze te veranderen. Dit is verbinding tot het doel. Dit is geen woede, dit is toewijding en vastberadenheid. Dit bereikt meer dan het terugvallen in gewoontepatronen door woede en emotionele uitvallen.

Esu.

Vertaling Lilian A.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA