Esu spreekt over onderwijzen na Stasis

Esu, ik heb begeleiding nodig. Spreek tot mij over mijn rol en hoe wij herbouwen moeten na Stasis. Ik heb begrepen onderwijzen en communicatie. Misschien vindt U dit overbodig of is mijn inzicht misschien onjuist. Ik vraag aan U een uitleg wat U ziet als de manier waarop wij culturele veranderingen moeten aanpakken waar wij mee gaan werken.

Jess, laten we praten. Het zijn verschillende vragen die u stelt. Verscheidene die u insluit. Ik zal spreken over uw bezorgdheid met een opsomming of overzicht van wat ik als het meest noodzakelijke en onmiddellijke zie. Post-Stasis zal een tijd zijn van verwarring en onbegrip, ondanks de natuurlijke overtuiging dat verandering noodzakelijk is. De mensen op aarde zullen hier voor een reden zijn en wij hebben besloten wie dat zijn op dit moment. Iedereen zal geloven, op de een of andere manier, dat de samenleving in een nieuwe richting moet gaan. Voor velen mag dit politiek lijken, voor anderen, mag dit een nieuwe vrijheid zijn zich te uiten. Dit is een wereldwijde situatie en het concept van de inwoners voor zichzelf wakker te worden en hun individuele doel zal vele niveaus van inzicht hebben. De meesten zullen maar een glimp hebben dat er iets anders is. Anderen zullen een vollediger inzicht hebben en herkennen dat hun rol in deze nieuwe maatschappij is raadgevers en leiders te zijn.

De zogenaamde Lichtwerkers zullen het voortouw nemen. Echter, dit moet ook gericht en gecoördineerd worden en de opleiding die hiervoor komt tijdens Stasis zal zorgen voor de structuur die zij herkennen om te gebruiken. Dit is geen vastgestelde lijst van regels maar een systeem dat van nature komt uit het besef van de noodzaak van eenheid met de structuur van het Universum zoals ontworpen door Christ Michael.
Bewustzijn van in-een-lijn zijn en zekerheid zal leiden tot het vormen van richtlijnen die dit gevoel van evenwicht en verlichting zal bekrachtigen. Regels en wetten zullen omarmd worden door hun geschiktheid. De gewone behoefte om deze wetten te omzeilen zal minder overheersend worden door het groeiend bewustzijn en onderwijs vervangt vermoedens en verkeerde informatie die in het verleden werd aangeleerd. Gewoontes veranderen niet in een nacht, maar het realiseren om tekort te komen aan de doelen van Christ Michael zal een voortdurende herinnering zijn in hun denken. Na de stasis zal het onmogelijk zijn voor hen hun plaats in Christ Michael’s schepping te negeren.

Omdat een groot deel van de bevolking nog steeds weinig besef zal hebben van wat er gebeurd is, zal het cruciaal zijn onderwijs en inspirerende herbeoordelingen van waarnemingen te starten. Leraren moeten onderwijzen door voorbeelden en door echte instructies. Dit zal de vorm hebben van echte klassen, als ook spontane een-op-een gesprekken. Ieder contact met een ander persoon is een kans om te onderwijzen. Dit is de uitdaging om een Lichwerker te zijn na de Stasis. Uw rol is voorbestemd anderen te leiden.

Deze leiding zal worden bereikt door steun en aanmoediging. Ongemakkelijke levensomstandigheden en de stress van onzekerheid zullen voor een forum zorgen die in eerste instantie alternatieven aanbiedt. Interactieve gemeenschappen die zelfbehoudend-en verzorgend zijn in alle betekenissen van het woord zullen het mandaat krijgen door diegenen die geroepen worden deze ontwikkeling te leiden.

Politieke systemen die alles betrekken en representeren zullen het doel zijn van diegenen aangetrokken tot gemeenschapsorganisatie. Persoonlijke ontspanning en verrijking zal het doel zijn van diegenen betrokken bij het coördineren van artistieke en creatieve expressie. Voldoening hebben zal de focus zijn in plaats van geldelijk gewin door de werken en gecreëerde expressie. Religieuze en politieke vernieuwing zal het meest belangrijke mandaat zijn om te werken naar post-Stasis.

Ik zal rechtstreeks met groepen over de gehele wereld werken om vorm te geven aan de nieuwe opvatting van de maatschappelijke functie en de rol van de mens hierin. Religieuze leiders zullen herkend worden door hun gebrek aan ware leiding – voornamelijk door het bewijs van hun werk in het verleden – en politieke structuren zullen worden herbouwd. Dit zal gebeuren door groeiende bewustwording en duidelijkere voorstellingen van het bedrog in het verleden. Veel van mijn werk zal worden uitgebreid met nieuwe systemen van onderwijs en door de onmiddellijke voorbeelden geleverd door de verlichte media. Ware voorbeelden zullen beschikbaar worden gesteld en de mensen zullen toegang hebben tot een volledige verklaring van alles dat in het verleden werd verborgen.

Heropvoeden door zelfobservatie zal, op zichzelf, leiden tot een verschuiving in gewaarwording en opent het denken van de mensen voor nieuwe verklaringen.
Deze her-opvoeding zal een veelzijdige streven zijn en het moet ingevoerd worden op alle terreinen van activiteiten en onderzoeken om verandering in de waarneming van de plaats van de mens in Christ Michael’s universum mogelijk te maken. Er zullen duidelijk tekens die deze richting op wijzen zodra de mensen hun leven na de Stasis weer oppakken, maar het zal ook cruciaal zijn dat begeleiding en gecoördineerd onderwijs ingevoerd wordt om deze verandering in denken voort te zetten en te versterken.

Uw rol in deze is als ik U omschreven heb. U zal mijn stem zijn die deze zaken zal uitleggen aan de verschillende gemeenschappen die wij aanspreken. Er zullen vele niveaus van bewustwording zijn die wij moeten aanpassen en er zal goed georganiseerd verzet zijn tegen onze woorden die afstammen uit conditionering uit het verleden en foutief geïnformeerd geloof. Dit is wat het is en moet benaderd worden zoals het is en vanuit de basis die het heeft. Het nivo van begrip zal het uitgangspunt zijn in iedere situatie.
Het doel is om te informeren, niet meer verdeeldheid te scheppen. Herkenning van beperkte waarneming moet op een natuurlijke manier en door middel van een geloofwaardig argument tegen aanvaarde parameters worden bereikt.
De mens moet voelen dat hij verbonden is met een deel van hemzelf dat hij vergeten is.

Ik denk dat dit voldoende is om vandaag te posten.

Esu

Vertaling Lilian A.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA