Esu spreekt over de nieuwe start

Esu, u zei dat u dingen hebt om commentaar te geven in deze tijd van verwarring en afsluiting. Spreek door mij om kwesties te behandelen die u wilt bespreken. Spreek als u wil van wat spoedig gaat komen en van wat kan komen in de toekomst.

Jess, laten we spreken. Ik heb verscheidene onderwerpen die ik wil behandelen vandaag. Ik zal geen tijd of ruimte hebben om hen allemaal diepgaand te behandelen, maar ik zal sommige ideeën terloops behandelen waarvan ik wil dat iedereen er over nadenkt. Dit zijn voorbereidingen, evenals praktijken die u zou moeten instellen in uw voortbestaan.

Het eerste hiervan is dat u zich moet voorstellen dat alle inwoners van de Aarde uw verwanten zijn. Elke persoon die u ziet, zowel tegenstrijdig of walgelijk, aantrekkelijk of familiare, is verbonden met u. U moet zich realiseren dat elke keus die u maakt in het bepalen van uw gedrag op een besef zou moeten worden gebaseerd dat u een interactie aangaat met een extensie van Christ Michael. De andere persoon kan dit mogelijks niet weten, of kan niet verkiezen zich op een bepaalde manier te gedragen die dit erkent. Maar u weet dat alle creatie van Christ Michael is. U bent niet anders in waarde dan zij. U kunt bewuster zijn van uw verbinding, maar dat betekent dat u meer verantwoordelijk bent voor de keuzen die u maakt door het besef.

Wanneer u bekritiseert, wijst u slechts op eigen geloofde punten die u niet kan aanpassen aan het andere gedrag. Wat zegt dit oordeel over u? Het gedrag van de andere persoon heeft een reactie teweeggebracht, misschien door uw eigen provocatie. Waarom is dit gedrag een conflict? Waarom is de actie van die andere persoon een probleem voor u? Waarom voelt u de behoefte om de andere persoon te veroordelen als minder dan u?

U kunt enkel uw eigen houdingen en gedrag bepalen en van niemand anders. De keuzen die u maakt moeten gebaseerd zijn op de waarheid van Christ Michael; slechts dan is uw gedrag in lijn. Dit is uw doel. Zodra u op één lijn bent met Christ Michael, acteren uw vrees of ego niet als een blok of wapen. Uw houding en keuzen verstrekken dan balans voor u. U wilt niet tegenwerken. U hebt geen vrees voor de keuzen van iemand anders. U gaat op een bepaalde manier de interactie aan met andere mensen wat u voortdurend toestaat om uw uitlijning te vinden met Christ Michael.

Ik zeg dit nu omdat u revolutie en opschudding zult ervaren in uw bestaan. U zult catastrofen ervaren. U zult te doen hebben met woede en intimidatie. U moet in balans zijn en zorgdragend zijn. U moet medelevend en sterk zijn voor anderen die op u zullen vertrouwen om hun problemen op te lossen.U mag niet bang of onzeker zijn. U mag zich niet laten overweldigen door emotionele reacties die in-geprogrammeerd zijn door ervaringen van vroeger. U moet de situaties objectief bekijken zoals nodig om de ascensie van de Aarde voort te zetten. De mens zal in conflict zijn met natuurlijke processen omdat hij de vereisten om op één lijn te zijn met de omgeving genegeerd heeft. Maar toch, ook zij maken deel uit van Christ Michael en zijn even belangrijk.

Stasis zal een periode zijn van huis schoonmaak, als het ware. De aarde moet worden toegestaan om een balans te vinden, en veel dat een beletsel is zal worden verwijderd. De balans van het land en de zee moet uitgepast worden om de planeet toe te staan om zichzelf te positioneren met de meest aangewezen
asstand om de inkomende energieën te absorberen. Dit betekent dat de landmassa’s moeten verschuiven om de noodzakelijke verhouding van oppervlakte tot water te bereiken om de frequentie van energie te steunen die uit de Fotongordel en Jupiter, de nieuwe tweede zon, komt.

De vraag blijft of het best is om de mens het begin te laten ervaren alvorens Stasis begint, of om deze veranderingen een verrassing te laten zijn voor zij die op de wereld zullen blijven om de duurzame globale maatschappij te herbouwen. Zal de mens sterk genoeg zijn om het hoofd te bieden aan catastrofes die slechter zullen zijn dan alles dat hij voordien heeft gezien? Zal de mens de ervaringen kunnen verheffen in een objectiviteit die hem zullen toestaat om hem te troosten en leiding te nemen?

Een tweede bijkomende kwestie is het herstructureren van het menselijk systeem van geloven in een nauwkeurige afbeelding van zijn verhouding met zijn schepper en het universum dat hij bewoond. Het godsdiensten van de mensen zijn allen ontsierd, ze hebben bepaalde waarheden genomen en verdraaid voor controle en politiek voordeel over andere mensen.Godsdienst in de wereld vandaag is gebouwd op schuld en sancties voor gedragingen die ongunstig zijn voor diegenen die dogma en geloofsbelijdenis bepalen. De mens is gemaakt om zich op een bepaalde manier te gedragen wegens een geleidelijk ingeprente vrees voor veroordeling en lijden. De godsdienstige regels zijn niet langer gebaseerd op universele waarheid, ontworpen door Christ Michael als structuur van Nebadon. In tegenstelling tot wat vandaag in de kerken wordt onderwezen, zouden het gedrag en de houdingen belichamingen van creatie moeten zijn.

Als deel van het opnieuw overwegen van de mens van zijn gedrag tot zijn medemens, zal hij ook zijn verhouding tot de creatie, waarvan hij een deel is, moeten herwaarderen. Om in lijn te zijn met Christ Michael, moet elke inwoner begrijpen hoe het universum een belichaming is van de ideeën en wil van de schepper. Hij moet erkennen dat zijn eigen individuele keuzen en gedrag gecoördineerd moeten worden met de aan de gang zijnde activiteiten van zijn omgeving. Elk individu is verschillend, maar elke afzonderlijke persoon moet zich ook bewust zijn van een groter geheel dat de creatie vormt waarvan hij deel uitmaakt.

Godsdienstige religie en de geloofsovertuiging die hen vastleggen moeten veranderen.De godsdienstige praktijken moeten op één lijn zijn met Christ Michael. Om verder te gaan met de ascensie van de Aarde, zal de mens in evenwicht moeten komen en geïntegreerd zijn met alles wat hier bestaat. Hij kan zich niet vastklampen aan ideeën of gedrag die veroorzaakt worden door een conflict met de visie van Christ Michael.De huis schoonmaak, dat Stasis is, en de structuur zal verzekeren voor dit gedrag, is op zijn plaats gezet.

De mens zal de taak hebben om een schoongemaakte wereld op te nemen en ermee te werken om gedrag en praktijken te ontwikkelen die interactief zijn en op één lijn zijn met de bedoelingen van Christ Michael. Zijn visie creëerde deze wereld, en zijn bedoeling nu is deze visie op zijn volgende niveau van voltooiing te brengen. Dit zal niet over één nacht gebeuren, en het zal niet bepaald gemakkelijk zijn door de huidige manieren van denken van de mensen.Nochtans, gemak is een relatieve term, en de aard van de mens heeft zich altijd moeten aanpassen aan de omstandigheden waarin hij is met objectiviteit en goedkeuring.

Veel van de gemakken die u nu hebt zullen niet operationeel zijn op de zelfde manier. Er zullen echter voldoende middelen zijn, om alles te verwezenlijken wat u wenst te verwezenlijken.Nieuwe technologieën zullen helpen, en de noodzakelijke leveringen zullen beschikbaar zijn. Een betrouwbaar energie systeem zal toegankelijk zijn, en de communicaties zullen een primordiaal doel blijven. Het internet, zoals u het kent, zal operationeel zijn en de forums voor bespreking zullen gehandhaafd worden.De informatiebronnen zullen gearchiveerd worden en bewaard blijven, en de mens zal globaal in kontact blijven.

Naast het bewaren van veel van uw huidig bestaan, zullen de galactische krachten directe hulp brengen aan uw inspanningen.Hun begeleiding zal manieren voorstellen om uw gemeenschappen en geloof systemen te herstructureren.Hun voorbeeld alleen al zal een herwaardering veroorzaken van uw begrip van de kosmos en zal het onmogelijk maken dat oude begrippen uw keuzen en reacties zal bepalen.Het bewustzijn van de mensen zal verbreed worden, en hij zal zich moeten aanpassen aan wat duidelijk is.

Om de mens te helpen in het opnemen, zullen galactische arbeiders zoals u en ik zullen hun denken in nieuwe richtingen sturen die met hun nieuw bestaan rekening houd. Geloven zal veranderen en de kennis van de wetenschap zal hergestructureerd worden. Nieuwe scholen zullen zich ontwikkelen om deze nieuwe concepten te onderzoeken. Nieuwe uitvindingen en de nieuwe benaderingen zullen door de nieuwe omgeving beïnvloed worden. Dit zal onvermijdelijk zijn. Het zal niet onmiddellijk zijn, maar het zal progressief zijn.Er is echter geen tijdskader op gezet, omdat het zal aanzien worden als een voortdurend werken naar een hoger doel binnen een cultuur die op een ander niveau van besef is gestegen.

Deze scholen zullen de ruggengraat van nieuwe culturele systemen verstrekken. Het nieuwe gedrag zal interactief en medelevend zijn in overeenstemming met de bedoelingen van Christ Michael. De mens zal groeien en zich ontwikkelen. Zijn bereik en potentieel zullen zich exponentieel uitbreiden.Zijn besef van zijn rol in het universum van Christ Michael zal elke dag duidelijker en meer familiare worden.

Op deze dag van het nieuwe begin van Pasen, verlaat ik u met deze woorden.

Esu Immanuel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA