Esu spreekt over de magnetosfeer

Re-post from 2009.

25-5-09

Esu, ik denk dat het tijd is voor begeleiding en inzicht op een formele manier. Ik vraag om de status van wat er met ons gebeurt, en hoe het best voorbereidingen te treffen en te reageren.  Ik vraag om duidelijkheid en nadruk en de nieuwe richting, indien nodig. Spreek van wat moet komen.

Jess, ik heb gewacht op uw beslissing om mij te contacteren. Vele dingen zijn aan het gebeuren en veel vindt plaats dat u zou moeten weten.  U hebt uzelf voorbereid op wat moet komen op de beste manier dat u kent. U hebt u bezig gehouden in activiteiten die u gegrond hebben en besef gecreëerd in anderen door uw voorbeeld en aanwezigheid. U kunt de reacties van anderen niet voorzien, noch kunt u hen controleren. U moet zich gedragen op een bepaalde manier die tot eer strekt voor uzelf en anderen hun gedrag beïnvloedt door uw eigen resultaten.

De nadruk die u had op muziek en genezen is van kapitaal belang aan uw toekomst. Het zal mogelijk zijn voor u om het te leiden op de niveaus van energie reactie die u wenst te veranderen.  Dit is waarvoor u opgeleid bent en u realiseert zich nu het proces en de methode. Het bericht van Thoth was een goede stimulus voor de soorten werk die u kunt doen. U ziet het effect van enkel uw kort stuk op uw lichamelijke reacties. Stel u voor wat u kunt doen wanneer u zelfs nog meer bewust besef van de ingewikkeldheden van deze methode hebt en hoe het een effect op anderen creëert. Onlangs was U intuïtief over uw exploraties, en u hebt de balans en de betekenis van voltooiing herontdekt die muziekcreatie u brengt.  U hebt deze energie nadruk nodig om uzelf te richten.

Laten we spreken over de komende gebeurtenissen, want zij gebeuren echt. Het tijdskader dat wij volgen is dat wat gevormd wordt door verschuivingen in de energie van de Aarde door zijn magnetosfeer. Deze verbindende „huid,“ om dat beeld te gebruiken, is verzwakt en ontrafeld, terwijl wij spreken. Eerlijk gezegd, zie ik dit niet langer meer duren dan een andere maand, van uw tijd. Ik hou niet van „voorspellingen maken,“ maar dit schijnt op de rand te zijn om te gebeuren op elk ogenblik. Wij begeleiden het, zo goed als wij kunnen, met uitbarstingen van energie om een langzamer loslaten van de bestaande polariteit te ondersteunen. Dit staat de Aarde toe om extra remmen te gebruiken als het de vorige magnetische verbindingen laat gaan. De snelheid van dit ‘laten gaan’ wordt vertraagd door galactische hulp, hoewel de stadia van zijn vooruitgang alleen bepaald worden door het systeem van de Aarde dat het uitdrukt.

De timing van wat moet komen is wat u gehoord hebt deze laatste jaren: wij zijn nu van plan te wachten tot de magnetosfeer volledig weg is. Normaal zou dit massieve omwentelingen en een verlengde periode van omkering van polariteit teweegbrengen. Het geofysische systeem van de planeet moet de opgebouwde spanning verwijderen bij breuken en landt massa’s. Deze spanningen zijn,  jammer genoeg, gevestigd op een aantal van de dichtst bevolkte plaatsen. Dit is de Pacific „ring of fire“ en de plaatsen in de Atlantische Caraïben die het dichtst aan de Atlantische rand liggen. Het gevaar daar zijn de Tsunami gevolgen die op de Kust van het Oosten kunnen voorkomen. Wij proberen om deze slips te matigen en de slechtste rampen te verhinderen om te gebeuren door de spanningsniveaus door magnetische manipulatie en energie input in bufferzones te spreiden.

Het laten gaan van de magnetische polen zal tot climax veranderingen leiden en tot desoriëntatie resulteren in verband met de stroom van zonne-energie. Het bestaande elektrische net zal kortsluiten en zal ophouden te functioneren zoals de inwoners verwachten. Er zal nog polariteit zijn zodra ze omkeert zijn, maar er zal een massieve behoefte zijn om alles te heroriënteren dat op magnetische krachten en veronderstelde polariteit is gebaseerd.

Stasis zal de tijd zijn om onze behoeften te regelen en plannen te maken hoe dit zal functioneren. Ik voorzie dat u juist bent om te denken dat de Aarde dan minder problematisch zal zijn dan nu, hoewel u de volheid van wat er gebeurt nog niet begrijpt. Wij helpen de meest negatieve invloedrijke en vernietigende inwoners om weg te gaan. Dit zal tot een meer positieve waarneming leiden van de Universele wetten die in het culturele denken zullen worden geïntegreerd. De politieke chaos en financiële konkelarij zullen gestopt en vervangen worden met uitvoerbare voorbeelden van duurzame gemeenschappen. Deze individuele pakketten van cultuur zullen de manieren bepalen hoe de grotere groepen op nationale en internationale schaal reageren.

Er is nog meer om over te spreken, maar laten we ophouden voor nu.

Esu

translated by Christ Lippens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA