Esu spreekt over de Energie Veranderingen en Stasis

Re-post from 2009.

2-6- 2009

Esu, ik vraag om een update. Spreek van de meest waarschijnlijke opeenvolging van gebeurtenissen. Spreek van Stasis plannen en waarschijnlijke resultaten. Spreek van de verwachte tijd en gebeurtenissen die het zullen volgen. Informeer en begeleid ons.

Ja, Jess, hier ben ik. Ik zal spreken over veel van de kwesties die u ophaalt, maar sommige besluiten zijn nog niet beëindigd op dit moment. De kalender van de gebeurtenissen waarvan u spreekt is nog onzeker. Hij is nu verbonden aan de cyclus van de Aarde om de magnetische structuur los te laten en ons veroorzaken van een systeem van buffers om de gevolgen te matigen van dit loslaten.

Zodra het beslist wordt is het tijd om in Stasis te gaan, de scenario’s waarvan u gehoord hebt zullen beginnen, met de uitzondering dat de beginfase nu een totale Stasis zal zijn. Alles zal zijn natuurlijke levenscyclus pauzeren om ons toe te staan de energieparameters, waarvan u veronderstelt dat ze uw bestaan bepalen, te herstructureren. De magnetische polariteit zal ineenstorten en dan zullen de magnetische polen zich omkeren om de richting van het energieschema te verfrissen. Het noorden wordt het zuiden en de verwachtingen zullen veranderd worden.

Alles zal pauzeren voor een paar maanden. Dit zal er niet op lijken alsof er geen tijd voorbij is gegaan voor zij die doorgaan met de overgang naar een hogere dimensionaliteit. Stasis is geen slaap, het is een staat van onzekerheid waar niets vordert in de betekenis van hoe u bent geconditioneerd het te verwachten. Stasis zal snel geïntroduceerd worden om massaverwarring te vermijden. De schepen die deze energiefrequentie teweegbrengen zijn al geplaatst rond de wereldbol en zijn klaar om te beginnen met de energieniveaus verbonden aan de pauze frequentie te matigen. Deze verschuiving in frequentie zal aanvankelijk functies schijnbaar laten ophouden, hoewel deze pauze niet finaal is.Het zal erop lijken dat de beweging van de energiestromen die het magnetische veld opmaken tot stilstand komen. Dit is zo omdat de omkering kan gebeuren en de stromen in de tegenovergestelde richting kunnen beginnen te stromen. Deze omkering is niet iets dat u bewust zou moeten ervaren. Er kan gemakkelijker omgegaan worden met deze verschuiving zonder bewustzijn.

De instorting van het magnetische veld zal onvoorspelbare gevolgen hebben op de gevoelige balans die het bestaande geofysische systeem van breuken en interne drukpunten samenhoudt. De druk van de zonnewind zal immens zijn zonder de verlichtende gevolgen van het magnetische net. Druk pakketten zullen voorbij hun evenwichtsstaat geduwd worden en zullen losbarsten in aardbevingen en vulkanische explosies.

Omdat deze zonne en galactische druk groot zal zijn, zijn wij op dit ogenblik een aantal van de meest catastrofale breukspanningen aan het verlichten om een gemakkelijkere overgang toe te staan.  De aardbeving in Honduras gaf druk vrij in dat gebied van de Atlantische Oceaan en de voortdurende schokken in het Oostelijke gedeelten van de Stille Oceaan geven zo ook opgebouwde druk vrij in die gebieden. Wij doen dit door „impulsen“ van energie te zenden naar het magnetische veld. Dit heeft ook het effect, van het verlengen van de instorting van het magnetische veld dat verbonden is met de bestaande polaire structuur.  Dit heeft een golf effect met de verhoogde zonnedruk die vernieuwde magnetische activiteit teweegbrengt, die zich dan door het bestaande magnetische gebied verspreidt, dat de extra energie overbrengt naar bestaande magnetische verbindingen en het elektrisch netwerk onderbreekt dat ontworpen is om met een minder extreme uitbarsting van energie te werken.

Naast het bestaand elektrisch netwerk, verstoort de uitbarsting van zonne energie ook de fysieke balans en welzijn, welke allebei uitbreidingen zijn van het elektrische netwerk zijn dat elke persoon omringt die hier leeft. Het fysieke lichaam dat u ziet is een product van elektrische inactiviteit. Het lagere dimensionele milieu waar het in woont op de Aarde eist een fysiologische structuur die stevig schijnt te zijn en geïndividualiseerd is om op de unieke persoonlijkheid te wijzen die elke inwoner bezit.  Deze stevigheid is een aanvaarde fictie van de lagere dimensionale inwoner, die akkoord was om de energiestructuur te vergeten die de creatie informeert over de illusie. Wanneer het vertrouwde energienet onderbroken wordt of gedwongen wordt om een ongebruikelijke hoeveelheid extra energie te absorberen, veranderd het fysieke lichaam om de nieuwe inkomende energie te weerspiegelen die het ervaart. Het materiaal is een uitbreiding van het etherische en weerspiegeld het inprenten dat het energielichaam van een individu ontvangt.

Deze uitbarstingen zijn voorbereidingen voor de intensieve veranderingen die zich zullen vertonen tijdens de Stasis periode. Er zal op de meesten van de inwoners van de Aarde toezicht gehouden worden en zij zullen beschut worden. Zij zullen veilig gehouden worden van omwentelingen die op de oppervlakte van de Aarde kunnen gebeuren, en zij zullen geholpen worden bij het veranderen van hun fysiek wezen om de verhoogde energie die op Aarde zal komen aan te kunnen. Zij zullen uit de Stasis periode komen om een nieuwe wereld te zien met een nieuwe en veel hogere energiefrequentie.

Deze inwoners die overeengekomen zijn om te werken met het transformeren van de wereld zullen een energienet vinden van nieuwe polariteit. Zij zullen hun omgeving en zijn technische uitvindingen in een systeem moeten omzetten dat werkt met omgekeerde polen. Zij zullen dit doen met een nieuw besef van sociale eenheid en samenwerking die de wrijving zullen verlichten die zich traditioneel zou ontwikkeld hebben. Er zal besef en begrip zijn van de redenen voor de verandering en de rollen die zij op zich moeten nemen in het creëren van een duurzame globale gemeenschap.

Andere inwoners zullen niet verdergaan met de transformatie. Er zijn diverse redenen waarom zij dit niet zullen doen. U hebt al veel verklaringen gehoord over deze besluiten en hebt al een goed idee van waarom zij weggaan en waar zij hun weg zullen voortzetten. Hun besluiten zullen geen betrekking meer hebben op de Aarde. Zij zullen niet langer meer het economische en financiële strakke jasje controleren dat zij gebracht hebben voor de meerderheid van de inwoners van de Aarde. Hun persoonlijke wensen zullen niet langer meer de determinant zijn in culturele kwesties of kwesties van de persoonlijke groei. Het zal mogelijk zijn voor de mens om de beste weg te kunnen kiezen die hij kan nemen. Dit is genoeg voor vandaag. Wij zullen later meer spreken.

Esu

translated by Christ Lippens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA