Esu spreekt over de aanstaande Stasis

Re-post from 2009.

6-8-09

Esu, ik heb sommige specifieke vragen en vraag om extra begeleiding zoals ik doorga. Spreek over Stasis, met inbegrip van de verklaring van wat het is en schets het recentste denken over hoe het zal gebruikt worden. Ik vraag om het proces en hoe het gebruikt zal worden. Spreek van hoe lang dit kan doorgaan en wat er gepland is voor de Aarde voor de tijd dat het een feit is. Spreek van om het even welke informatie die nuttig is om te weten in termen van het concentreren van onze verantwoordelijkheid. Help me om de beste weg te zien door de schijnbare chaos die wordt beschreven.

Jess, het is tijd om over deze belangen te spreken en het huidige denken betreffende hun gebruik en misleiding te verklaren. Stasis is een apparaat dat voorkomt wanneer een bewoonde planeet één of andere soort van omwenteling moet ondergaan – zij het galactisch of geofysisch. Dit staat het systeem van de planeet toe om te stoppen en zichzelf te reorganiseren om zich aan te passen aan het volgende niveau van trillingsintensiteit die zijn omgeving vraagt. Dit veronderstelt de evolutie van zijn omgevingsverbinding met het evolutieproces dat de planeet zelf ondergaat. De evolutie van de planeet houdt of houdt geen rekening met zijn ecosysteem. Als het voorbij om het even welke soort van behoud is, dan worden zijn milieu en levensvormen verwijderd en het systeem begint opnieuw op een nieuw niveau van universele interactie. De problemen en de onevenwichtigheid worden niet voortgezet, zelfs in aangepaste vorm.

Het systeem met de Aarde is uniek. Christ Michael wenst om de gevestigde resten van het bestaan die in overeenstemming zijn met zijn eigen visie te handhaven, opdat ze in de hogere frequentie evolueert van de planeet waarin ze zich beweegt. Omdat dit plaats zou vinden, moet de planeet worden aangepast om de ontwikkeling van de inwoners te volgen die zullen blijven, en vice versa. Dit impliceert het veranderen van de inwoners en het bestaande ecosysteem om zich voor de nieuwe frequenties aan te passen. Deze veranderingen wordt het gemakkelijkst verwezenlijkt door een periode van Stasis op de planeet. Het bestaan zoals het nu is, zal pauzeren en aangepast worden aan een nieuwe vibratie in een hogere dimensionale toestand.  De mens is niets anders dan een reeks vibratie interacties die van aard chemisch schijnen te zijn.

Verander zijn trillingspatroon en hij zal veranderen in een nieuwe trilling volgorde. Dit is het zelfde proces zoals het afstemmen van twee frequenties met verschillende snelheden.  De hogere en snellere overheerst en de twee komen samen in één frequentie.

Het trillingspatroon van de mens zal veranderen en zich aanpassen aan de nieuwe frequentie voor Aarde. Dit vereist een sterk en veerkrachtig fysiek lichaam en een geestelijk besef dat geestelijke waarneming en experimentele ontdekkingen niet betwist. Slechts een percentage van de huidige bevolking van de Aarde zal zich kunnen aanpassen. Dit vereist een fysiek lichaam dat verbonden is met geestelijk besef. Het geestelijk inzicht vormt automatisch de fysieke en geestelijke lichamen, die functioneren op de Aarde. Slechts onlangs is het begrip de mens van deze verhouding genoeg gevoed om begrip toe te staan. Nu is het de tijd voor de mens om zich vooruit te bewegen in zijn volgende evolutionaire fase. Deze evolutionaire status zal een symbiose met de evolutie van de Aarde impliceren. De mens zal interactie aangaan met zijn milieu op een veel bewuster niveau en zal het belang inzien van geestelijke dialoog met zijn omgeving.

Ik zal spreken van de planning zoals het momenteel word voorgesteld. Wij kijken uit naar de verschijning van Jupiter als nieuwe zon om voldoende te schokkeren en de opgezette wetenschappelijke en godsdienstige geloofssystemen te verwarren, om genoeg besef teweeg te brengen van een verschil en om een bewuste wens of actie te starten. Wij verwachten niet dat er veel zal gebeuren als resultaat van om het even welke Aardse actie of crisis. De mensen zijn te passief en incapabel om veel heroverwegen te stimuleren met enkel een andere politieke of milieucrisis.

Wij denken om snel in Stasis mode te gaan zodra Jupiter definitief wordt toegestaan om zich te openbaren. Het proces om in deze mode te gaan is enorm gestroomlijnd sinds de eerdere beschrijvingen die zijn doorgekomen. De tijdsduur dat het zal vergen zou twee uren zijn of minder, nog bewegend rond de globale tijdszones zoals eerder beschreven. Genoeg schepen zijn beschikbaar om de werkende energie te stralen naar de Aarde om met bestaande trillingsbeweging in wisselwerking te staan en het pauzeren te veroorzaken. Dit is niet gaan slapen, dit is het bestaan in stop brengen. Niets is gepland om te verouderen, omdat de tijd zal schijnen op te houden.

Realiseert u dat tijd, slechts een waarneming is op de wereld om het verband te systematiseren tussen twee mensen of twee incidenten.

7-8-09

Laten we verder gaan met de beschrijving. Het plan impliceert het verzenden van een straal van energie naar Aarde die van zulk een frequentie is dat het de basissnelheid van energie overdracht een pauze veroorzaakt in zijn beweging. Wanneer de energie zich niet beweegt is er geen opeenvolging van interactie die het leven op uw planeet kenmerkt. Dit is verschillend van wat u beschouwt als dood. Dat impliceert dat de geest het fysieke omhulsel verlaat en zich met zijn assemblage van de groepsziel herenigt. Het fysieke omhulsel blijft in wisselwerking staan met zijn milieu en de energie uitwisseling gaat nog door. Stasis stopt deze energiebeweging voor een tijdspanne. Er is als resultaat geen veroudering, en de tijd schijnt gestopt te zijn in uw waarneming. Met de gestopte tijd, is er geen waarneming, in feite, omdat observaties of evaluaties gebaseerd zijn op metingen van uw fysieke context.

Onze waarneming van tijd is anders en onze fysieke belichaming is niet afhankelijk van de attributen die u vereist. Wij kunnen in wisselwerking staan met uw energie netwerk op vele niveaus van ingewikkeldheid en die wegen die uit evenwicht zijn opnieuw richten met een hogere frequentie van energie beweging, onaangetast door uw waarnemingen.  Wij kunnen uw ontwerp, om het zo te zeggen, opnieuw uitrusten en een efficiëntere structuur maken die meer geïntegreerd is met de opstijgende universele manifestatie.

Diegenen van u die na de Stasis periode van plan zijn te blijven en te werken zullen worden herontworpen en hervormd om aangepast te zijn aan de veranderingen waar de Aarde zal doorgaan. De symbiose met uw milieu zal nauwkeuriger moeten zijn. Het zal een meer intuïtief inzicht vragen in communautaire behoeften en een aanvaarbaar besef van de noodzak om rekening te houden met uw mede inwoners in de context van uw gemeenschap.   Velen zullen niet verkiezen te blijven om mee te werken met de ascensie van de Aarde. Het schoonmaken van uw milieu impliceert het steunen van een bevolking die geschikt is voor de beschikbare middelen noodzakelijk voor balans en harmonie. Een maximum aantal van ongeveer een tiende van uw huidige bevolking is aangewezen voor het beschikbare land dat het voordeligst zal zijn voor de ascensie van de planeet.

Delen van de huidige geografie zullen verwijderd worden en nieuw land zal te voorschijn komen uit de bestaande oceanen. Dit maakte deel uit van de oppervlakte die overstroomd was toen Lemuria en Atlantis ondergingen. Dit zal gebeuren wanneer de Aarde zijn schuine as stand verplaatst. Het water zal verschillende gedeelten van het bestaande gebied overdekken. Er zullen ook aardbevingen zijn om opgebouwde tektonische spanning te verwijderen, en ook deze zullen de vorm van huidige landvormen veranderen.

Deze gebeurtenissen zullen voorkomen tijdens de Stasis periode omdat zij verbonden zijn met een groter systeem van energie uitwisseling dat niet afhangt van interactie met het ecosysteem, ontwikkeld rond de inwoners van de Aarde. De inwoners zijn een uitbreiding van hun omgeving, maar zij veroorzaken de omgeving niet om zodanig te veranderen als noodzakelijk zal zijn voor de hervorming voor de Aarde. Deze veranderingen zijn verbonden met geofysische verschuivingen en opnieuw gerichte energie van de zon en het zonnestelsel.  De energie veranderingen die naar de Aarde komen beïnvloeden de werking van de magnetosfeer en veranderen het systeem van planetaire omwenteling. Deze veranderingen zijn noodzakelijk voor het netpatroon te herbedraden waarin de Aarde werkt. Dit herstructureren zal het nieuwe milieu voor de inwoners van de Aarde verstrekken.

Ik kan op dit punt niet zeggen hoe lang dit zal duren. De tijdsduur in uw tijdsmeting zal voorkomen nadat Stasis voltooid is. Ik denk dat uw waarneming van de tijdsduur dat het zal nemen verschillend zal zijn van wat u nu veronderstelt. U zult het niet zien als het voorkomt en u zult verrast zijn wanneer u er uit ontwaakt.

Het is niet het plan om elke inwoner van de Aarde fysisch te verwijderen en u op te nemen in schepen of de binnensteden van de Aarde. De meesten van zij die blijven zullen hier blijven en getransformeerd worden zoals de Aarde.  Velen zullen verkiezen weg te gaan of zullen zich geestelijk niet kunnen aanpassen aan de hogere dimensionele frequentie die noodzakelijk zal zijn voor de evolutie van de Aarde. Deze verandering moet bekeken worden als een noodzakelijke stap in ascensie. Geen ziel wordt vernietigd, tenzij hij of zij die optie kiest; wanneer iemand het bestaan op Aarde beëindigd gaat die ziel in een andere vorm in zijn vooruitgang. De onvermijdelijke smart die u hier zult ervaren moet verzacht worden door het besef en een totstandbrenging van het grotere beeld van de evolutie van een ziel.

Er zal een grote groep inwoners zijn die verzameld zal worden in afzondering centra om hun onderwijs voort te zetten. Dit zijn leden van de groep die lichtwerkers worden genoemd, bedoelend, zij die besef hadden van de ware aard van wat er gebeurd op de wereld en één of andere vorm van inzicht hebben uitgebracht aan anderen. Deze groep van leraren en werkers zal de grote groep opmaken van de facilitators (= iemand die het anderen gemakkelijk maakt) die hebben verkozen om anderen te helpen hun nieuwe vormen aan het nieuwe milieu aan te passen. Dit zullen leiders, kunstenaars, opvoeders, genezers, en werkers zijn die zich hebben verbonden om een duurzame maatschappij op te bouwen. Zij hebben speciale talenten geschikt voor de taken die in het verschiet liggen en zijn op dit ogenblik geïncarneerd om die rollen op te nemen. Zij zullen uit Stasis gebracht worden op het moment dat voor hun beginnende opleiding noodzakelijk is.

Ik denk dat dit volstaat op dit ogenblik. Kijk uit naar de tekens die in de hemel zullen verschijnen. Dit zal achtereenvolgens gebeuren van nu af aan. Veel van de oogst is opgeslagen, en de gebeurtenissen zullen zich voordoen wanneer u ze het minst verwacht. De zon zal zich bewegen en Jupiter zal verschijnen zoals hij eigenlijk is. Dan zult u weten dat Stasis klaar is om te beginnen.

Esu, Planetaire Prins in Fysieke vorm.

translated by Christ Lippens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA