Esu spreekt op de Veranderingen van de Aarde

Re-post from 2009.

29-3-2009

Esu, ik vraag om specifieke begeleiding en de meest mogelijke chronologie. Spreek over het mechanisme met betrekking tot de Aarde zodat ik de factoren in kwestie kan begrijpen. Omwenteling in combinatie met poolverschuiving en omkeringen.

Jess, laten we spreken deze ochtend. Er is veel gebeurd waarover wij nog niet eerder gesproken hebben. De voorbereidingen voor Stasis zijn veel het onderwerp voor bespreking, en wij hebben belangrijke argumenten op de doeltreffendheid van het proces in termen van de zielegroei en ascensie, om uw woorden te gebruiken. Het proces richt zich naar het wekken van de strengen van uw fysiek lichaam dat u tot nu toe hebt genegeerd. U hebt veel meer vermogen en potentieel dan dat u zich op dit ogenblik kan realiseren. Dit is geformuleerd in de beschrijvingen die wij hebben gecultiveerd met het doel om aan u de betekenis van het belang duidelijk te maken van wat op het punt staat te beginnen. U, Jess, hebt dit af en toe in uw eigen sprongen ervaren in uw totstandbrenging. U begrijpt wat betrokken zijn is bij het plotseling hebben van een nieuw inzicht in uw situatie en uw concept van wat het leven voor u is.

Laten we spreek van de fysieke reis die de Aarde neemt. De ravage van de verwoesting die aan Moeder Aarde is toegebracht blijft irritant en een hindernis in het vernieuwen van haar beeld. De littekens die haar aangebracht zijn, zijn moeilijk te verwijderen. Haar pure conditie is lang verslechterd in wat u nu ziet, maar nog ziet u resten van wat echt glorieus is. Dit is geen nieuwe realisatie, maar één die nooit genoeg kan worden aangehaald.

Het opnieuw uitlijnen van het magnetische veld zal de verhouding van de Aarde tot het zonnestelsel heroriënteren. De bestaande polariteit regeling dient het doel om de planeet in positie te houden, maar het verhindert ze ook om een onafhankelijk energiek raster op te zetten dat een prototype van mono polariteit dat het nodig zal hebben om zich verder te bewegen in hoger energieke verbinding met de universele idealen. Het is een voortzetting van de bipolaire dualiteit die de planeet momenteel kenmerkt. Laat mij duidelijker zijn op dit: het omschakelen van de magnetische polen zal mono polariteit of ascensie naar een hoger dimensionele constructie niet inluiden, maar het zal het decor opzetten voor het gebeuren in combinatie met het geestelijke ontwaken dat de mens ondergaat. De mens en de Aarde zijn één energiek pakket dat op een parallelle manieren moet werken om geestelijk hoger te bewegen.

Het vertragen van de snelheid van de omwenteling maakt deel uit van het proces dat dit voorbereid om te gebeuren. Deze planetaire fysieke staat is gewoon, maar de mens heeft geen begrip van wat er gebeurd. Rotatie wordt veroorzaakt door de trekkracht van de dynamische stromen die het magnetische veld produceren. De aantrekking van de magnetische trekkracht laat de planeet bewegen op een roterende manier. De oriëntatie van de Noord en Zuid polariteit in oppositie tot de geografische polen creëert de rotatierichting welke u “tegen de wijzers v.d. klok” noemt. Het omkeren van de magnetische polen veroorzaakt een omgekeerde richting van de magnetisch trekkracht, de rotatie wordt “met de wijzers van de klok”, met de zon die op komt in het Westen, zoals u het beschrijft. Uw planeet zal nu roteren naar de zon toe  in een omgekeerde richting van wat het is geweest.

Omdat dit zou kunnen gebeuren, moet het huidig omwentelingsproces stoppen.  Dit wordt bemoeilijkt door het wiebelen van de geografische aardas, wegens verzwakte magnetische stromen. De magnetische tegenkracht van de Aarde is uit evenwicht met de geladen polariteit in de fysieke oppervlakte, en de geordende aangetrokken energieke weerstand, die er normaal is met de geografische as van de planeet, begint te verslappen en laat de hoek van de as los rond bewegen. (het wiebelen) Dit is al verscheidene jaren bezig, maar wordt nu intensiever.

Er zijn hier een aantal factoren aan het werk. De rotatie van de binnenkern wordt beïnvloed door diverse uitwendige factoren, waarvan de één de andere beïnvloed in een geometrisch intensifiërende opeenvolging. Zonne uitbarstingen beïnvloeden de elektriciteit van de atmosfeer, die het weer beïnvloedt, wat de geografie beïnvloedt, wat plaatbewegingen veroorzaakt, die aardbevingen veroorzaakt, die tsunami’s veroorzaakt en vulkanisch uitbarsting, dewelke door de vloeibare buitenkern geabsorbeerd worden als niet gebalanceerde uitbarstingen, wat onevenwichtigheid veroorzaakt met het inwendige kern rotatie systeem, wat het dynamo-effect beïnvloed, dat het magnetische net verzwakt, dat het omwentelingspatroon beïnvloedt, dat meer absorptie toestaat van zonne invloed en druk op de magnetosfeer, enz. U ziet de stijgende weerproblemen, het aanzienlijk aantal aardbevingen, en het omwenteling problemen. U ziet wat tekens van de zonnegloed en verhoogde druk op de magnetosfeer. U ziet de verhoging van energie niet die op de wereld aankomt van Jupiter omdat het door de zon wordt gefiltreerd. U ziet het verzwakken van het magnetisch net niet wegens de waaier van effecten die het weg hameren.

Dit gebeurt nu omdat wij de cyclus van de wereld toe laten zich uit te spelen voor het uiteindelijke voordeel   dat het op de fysieke structuur van de Aarde zal hebben.  Dit wordt gecompliceerd door de behoefte om de plaats van de mens te bewaren. De grote wederopbouw die typisch zou plaatsvinden, zoals het traditioneel gebeurt, kan niet worden toegestaan. Vandaar dat de galactische krachten de Aarde jarenlang hebben gecontroleerd en waarom zij zelfs nu nog wat raad geven voor het proces. De analogie van het remmen van een auto is volkomen geschikt. U weet dat in gevaarlijke rijomstandigheden u met het rempedaal moet pompen eerder dan het in te stampen. Dat is de enige manier om te verhinderen dat de wielen blokkeren en het nutteloos wordt op natte of ijzige rijoppervlakken. Het korte pompen zullen de auto meer geleidelijk aan vertragen, maar op een gecontroleerde manier zodat u beter kunt bepalen hoe hij stopt. Als de Aarde toegestaan wordt om op haar remmen dicht te slaan en een plotse stop creëert, zal het enorme omwenteling en geografische vernietiging veroorzaken wegens de kinetische kracht die wordt tegengehouden. De richting van de impuls zal zich voortzetten en de oppervlakte van de Aarde gebruiken om zijn beweging te remmen.

Dit fysiek proces zal plaatsvinden, en veel sneller dan de gepubliceerde deskundigen geloven. Deze opeenvolging speelt ook in de bedoelingen van zij die nog de richting van de inwoners van de Aarde proberen te controleren. Wij hadden gehoopt dat genoeg inwoners “wijs zouden worden“ over wat er aan de hand is om wat “remming”“ te veroorzaken van deze politieke en economische impuls, maar het lijkt erop dat dit naar een gelijkaardige crash wordt gebracht. Dit proces is één waarover de galactische krachten minder controle hebben, omdat het een manifestatie is van de wensen en bedoelingen van de mensen. Dit is een mede gecreëerd scenario dat veranderd moet worden door zij die het hebben gecreëerd. De kansen nu dat dit gebeurt zijn bijna nul. Christ Michael heeft zo lang gewacht omdat hij hoopte dat het zich zou vertonen als het werd voorzien op een positieve manier.   Het ziet er naar uit dat een schone lei het beste is op dit moment. Er is niet veel meer relevant om te worden onderzocht door dit struikelen in het duister voort te zetten in het licht van de verplichte veranderingen die moeten aangebracht worden aan de Aarde met betrekking tot haar plaats in het veranderende zonnestelsel.

Esu

translated by Christ Lippens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA