Esu heeft een agenda

Esu, wij zouden weer moeten spreken. Dit lijkt een tijd van sluiting en overgang te zijn. Ik vraag voor uw opmerkingen en aandachtspunten.

Jess, Ik heb dingen te zeggen. Dit is een tijd van verandering en vernieuwing. De inspanningen die sommigen namen tegen een bijna onmogelijk sterke weerstand hebben de mens laten zien als bereid en betrokken. Deze betrokkenheid heeft geleid tot een Lichtkrijger die zijn openheid bewaakt maar bereid is om de strijd aan te gaan tegen welke barriere dan ook voor de waarheid.

Ik heb deze krijgers nodig wanneer ik de foutieve inzichten aanpak die de mens zal houden zelfs na de onderwijsperiode en de lange stasis. De mens zal echter leren, en hij zal een nieuw gevoel van inzicht verwerven over de manier waarop het universum functioneert binnen doeleinden opgelegd door Christ Michael Aton.

Mijn taak is het om de mens te leiden naar een bewustzijn van de nieuwe realiteiten van de geascendeerde wereld waarin hij zichzelf vindt die hij bewoont. Dit zal langzaam werk zijn dat een groot aantal helpers en leerkrachten benodigd. Velen van u zijn in de positie om die rollen op te nemen, zelfs als u dit niet op dit moment bewust weet. Ik ken de alsnog onaangeboorde bronnen in u, en ik zal u benaderen met werk dat geschikt zal zijn voor uw ervaringen en opvattingen.

Ik hebben een agende die Ik zal volgen. Wij moeten het denken van de mens in de toekomst veranderen en ik zal ingaan op kewsties met betrekking tot spiritualiteit. Anderen zullen zich richten op het leven binnen deze nieuwe wereld en zij zullen ingaan op de middelen om dit te doen. Mijn nadruk zal uiteraard van invloed zijn op de focus van de anderen. De zinsnede ” zo boven zo beneden ” is tekenend voor de relatie die moet bestaan tussen het begrip en zijn akties. Spriritueel begrip vormt beslissingen. Akties die het gevolg zijn van ideeën van de mens worden geleid door zijn denken.

Het denken van de mens wordt beïnvloed door zijn ervaring van spirituele waarheid. Betrokkenheid uit het verleden en de herinneringen die deze ontmoetingen omschrijven kleuren zijn waarnemingen. Mijn taak is om licht te brengen naar de perceptie van de mens en de manier waarop hij nieuwe informatie ervaart te sturen. Zijn fysieke omstandigheden zullen anders zijn, maar hij zal een zekere mate van overtuigingen en conclusie uit het verleden behouden. Zijn oordelen blijven deels totdat hij de verlichting heeft die ik zal brengen.

De uitwassen van geestelijk begrip van de mens worden op dit moment uitgedrukt in zijn religieuze en filosofische constructies. De verwarde systemen van geloof en bewust begrip, ziet u, weerspiegelt deze misvattingen van spirituele waarheid. Religieuze dogma’s hebben een residu van geestelijke waarheid in hun kernen, maar hun uitgebreide systemen van gedragsregulering en boete zijn niets anders dan politieke dekmantels. De eenvoud van geestelijke waarheid heeft geen belang meer en is uitgegroeid tot een onbelangrijk component van mentale en fysieke controle.

De mens moet de fout van deze weg beseffen. Hij moet erkennen dat God binnenin is en dat alle inwoners gelijk zijn. Iedereen is verbonden in een spiritueel netwerk waarin alle een worden. Het universum is geschapen in harmonie. Ieder aspect functioneert als deel van het geheel. De mens benadert deze harmonie door creaties van schoonheid en evenwicht. De notie van schoonheid formaliseert dit gevoel van vreugde en volledigheid. De mens is blij als hij harmonie ervaart. Spiritualiteit is mooi en de mens moet leren om op het die manier te ervaren. Spiritualiteit is geen ontbering of lijden, zoals hem zovaak werd verteld.

Religie is niet spiritueel, daar de mens het definieert. Spiritualiteit wordt gecentreerd op God’s waarheid en het gebruik van die basis om alle beslissingen te beïnvloeden. Akties zijn mooi wanneer zij worden geleid door deze focus. Mijn werk hier is om de mens te richten naar een perceptie van zijn plaats in dit universum die Christ Michael Aton heeft geschapen. Ik ben hier om de mens te helpen schoonheid en waarheid te vinden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA