Esu , Aton , Siraya , en Schepper Bron spreken van onvermijdelijke veranderingen

Commentaar vandaag? Ik ben enthousiast om te horen wat geschikt is voor mij om te communiceren. Een verscheidenheid van bronnen is prima, als niet beter.

Jess, er zijn verschillende sprekers vandaag. Dit is de eerste, Esu. Ik heb veel te zeggen om u voor te bereiden op wat komen gaat. De tijd is aangebroken voor sluiting en evolutie. Veel dingen die we je hebben verteld in onze verschillende stemmen zijn tot wasdom komen. We zien een politieke chaos en een financiële ineenstorting klaar om te gebeuren. We hebben de last van beide situaties opgenomen en zijn nu klaar om de duw te geven die nodig is om het wankele evenwicht te laten omvallen.

Ik kijk naar de politieke crises in veel landen, niet alleen de Verenigde Staten – zoals u het noemt. De financiële controle wordt losser, en de spelers die het geld heeft gekocht worden gezien voor wat ze werkelijk zijn. De gouvernementele beslissingen die ze hebben beïnvloed leiden tot de chaos die omhoog borrelt. Deze instabiliteit zullen grote aantallen mensen, getroffen door deze besluiten,veroorzaken te herkennen de ware aard van hun samenleving en hun gebrek aan controle over hun leven. Deze onmacht zal duidelijker worden naarmate de dagen voorbij gaan.

Er zullen een paar strategische incidenten nodig zijn om dit nieuwe bewustzijn teweeg te brengen. Deze moeten zo overweldigend zijn op dit punt dat het hersenloze publiek zal zien en begrijpen. Deze geconditioneerde staat van hersenloosheid is een werktuig ontwikkeld door degenen om hen te controleren. Deze regeling gaat verder dan wat u zich kunt voorstellen. Het is niet alleen controle op de activiteiten – al is dat duidelijk in de wet van elke actie die u onderneemt, maar het is ook de controle om percepties en verwachtingen te reguleren. Het grote publiek zal niet klagen omdat het niet meer voelt dat het kan.

Zodra de ogen van het publiek beginnen te openen, zal het een aangeboren gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid vinden die was afgestompt en bedekt tot nu toe. Dit is een onderdeel van de rol die ik zal nemen als deze verlichting begint. Ik ben aangewezen als de coördinator om een nieuwe waarneming te brengen. Mijn taak fuseert met die van anderen om de richting van de ascentie te sturen. Andere coördinatoren zijn belast met de evaluatie van de resultaten van de gekozen acties op Aarde. Anderen zullen nog steeds in staat zijn om beslissingen te nemen als gevolg van deze evaluaties. Sluiting moet gebeuren om de acties te beëindigen die ertoe hebben geleid hebben tot dit moment. De Schepper Bron die u noemt God de Vader, heeft altijd een eindpunt bepaald voor deze fase van de ascentie van deze Aarde en de aard van het proces om naar dat punt te komen moeten worden afgewerkt .

De mens had de vrijheid om te kiezen hoe hij dit eindpunt zou volgen, en zijn beslissingen spelen mee in de vorm die dit inpakken belichaamt. De complexiteit van deze sluiting, in waarheid, is het bewijs van het niveau van intelligentie die betrokken is geweest bij de blinde incarnatie van de mens op Aarde. Hij werd belast met het vinden van een weg terug naar zijn schepper, zonder de gewone directe leiding. Het heeft geleid tot enorme problemen, maar ook verbazingwekkende groei en rijpheid. Dit was een testgebied voor een moeilijke scenario en de mens heeft het onverwachte laten plaatsvinden. Hij heeft degenen die het coördinatie van de ascentieproces regelen, gedwongen de normale parameters wijzigen en een manier voor hem te scheppen om verder te gaan op Aarde als een actieve deelnemer. Dit is nieuw en zonder precedent en het proces is nu uitgegroeid tot een gezamenlijke betrokkenheid die zowel de mens en die van hogere dimensies omvat. De parameters zijn getest en de onzekerheid van de stappen heeft geleid tot dit gevoel van flexibiliteit in het bereiken van het einddoel.

Het grotere plaatje is echter altijd op zijn plaats geweest, om uw uitdrukking te gebruiken. De tijd van sluiting en hemelvaart is onderdeel van een grotere sjabloon dat veel meer omvat van uw universum dan alleen de aarde. Dit is het punt dat de Schepper Bron bepaald waar een fase zou eindigen en een ander beginnen. De veranderingen op aarde zijn onderdeel van een enorm onderling verbonden verschuiving die dit deel van het universum meer in lijn brengt met het spirituele licht van de Paradijselijke Drie-Eenheid. De ongekende veranderingen die zullen plaatsvinden op aarde zijn slechts een minuscuul deel van de immense veranderingen die plaatsvinden in uw hele gedeelte van de schepping. Dit is alles om u in een sterkere eenheid met uw universum en uw schepper als spirituele wezens te brengen.

Ik ben Aton, uw Christus Michael. Die titel betekent datgene dat ik voor ogen had voor uw wereld en uw universum en Ik heb u geschapen om mijn spirituele ervaring te belichamen. Ik vormde u met de fysieke aard van de verschillende soorten om te ontdekken en te leren. Ik gebruik u allemaal om voor mij te leren. Ik ben de creatieve energie die u moet uitbreiden en Nebadonia geeft u het geestelijk inzicht om te weten hoe het te gebruiken. Jullie zijn allemaal extensies van mij in de zin dat armen en handen verkennen voor het lichaam en de hersenen. Ik ervaar door u heen. Mijn wens is dat u zich deze verbinding herinnert. Aarde is speciaal voor me geweest als de plaats van mijn eigen fysieke ervaring. Ik kijk naar dit deel van mijn schepping als een bijzondere juweel dat bezoedeld bijna onherkenbaar is geworden. Ik wil de oorspronkelijke schoonheid terugwinnen als onderdeel van de enorme evolutie die plaatsvindt.

Voor dit einde heb ik weer ingegrepen om betrokken te zijn met de richting die mijn planeet gaat. Ik heb veel stappen ondernomen om het punt waar we dan nu zijn te bereiken. Ik heb toegelaten de initiatieven die de mens is begonnen om met hun onvermijdelijke conclusies te komen en een voor een heb ik mijn krachten gebruikt om de leiding van de processen over te nemen. Wij hebben de controle over de beslissingen nu, en geen nieuwe richtlijnen zullen worden genomen die niet in lijn zijn met mijn wensen.

De publieke perceptie is alleen die van de wanhopige strijd die gaande is om de controle te behouden. Deze gevechten zijn nu nutteloos. Veel zal worden onthuld en toegelicht als mens zijn verantwoordelijkheid begint terug te nemen. Dit gebeurt nu.

Ik ben Siraya. Ik spreek nogmaals met Jess zoals ik voorheen deed als een link met zijn spirituele doel. Ik spreek de ideeën uit van de Schepper Bron voor zijn universum van Orvonton, en ik zeg dat dit proces niet te stoppen is. De opvallende vorm die deze evolutie neemt op aarde wordt gevormd door degenen die hebben gewerkt aan de voorbereiding van de manier om dit te laten gebeuren. De Mens op aarde heeft een aangeboren gevoel voor wat waar is en dit is hem aangewezen door de middelen die hij is gaat koesteren als uitvoeringsvormen van de waarheid. De mens zal herkennen wat in lijn is met zijn schepper door de aspecten van zijn leven die resoneren met hem. Hij zal een besef hebben van wat goed is en wat biedt geestelijke voiding. Hij zal de schijn herkennen die zijn bestaan is geworden om deze waarheid te negeren, en hij zal trachten de elementen, die zijn afstemming met zijn schepper voorkomen, verwijderen. Hij zal de vreugde die deze eenheid zal brengen ervaren. Zijn bestaan op aarde zal de uitbreiding van Christus Michael Aton worden die het ooit was.

Ik ben de Schepper Bron zoals u mij noemt, en ik spreek direct. Ik heb vastgesteld dat uw bestaan op aarde klaar is om zijn volgende stap te nemen. Dit is een van een onbeperkte reeks die u zal nemen. Ik bekijk het proces en weet hoe het zal evolueren. Ik heb hen gemaakt die dit realiseren. Vele niveaus van verbinding en coördinatie, allemaal onderdelen van mijn creatie. U bent mijn visie. Mijn visie is die van vreugde.

Vertaling Lilian A

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA