Christ Michael Aton reageert op Realiteit en Creatie

Ik denk dat het tijd is om te luisteren. Ik sta open voor wie spreken wil.

Jess, dit is Christ Michael, zoals u mij noemt. Ik ben in u, dus het is niet zo moelijk voor mij om te spreken wanneer ik de noodzaak voel. Het mysterie rond het horen van berichten en commentaren van uw gidsen is niet zo moelijk als mensen denken. Het is een kwestie van het leegmaken van uw geest van gedachten die uw focus belemmeren en dan openstaan om te horen wat wij hebben te zeggen. Mijn beschikbaarheid is constant; het is alleen de onzekerheid van de luisteraar die de barriere bouwt.

U bent bezig met activiteiten die uw persoonlijke leven en de kijk op uzelf hebben verrijkt. Dat is een goede zaak. Ik ervaar de vreugde die u heeft wanneer u een taak volbrengt die u zichzelf heeft gegeven. Ik voel ook de teleurstelling of de frustratie die u ervaart wanneer u het voor ogen staande resultaat niet behaalt. Uw waarnemingen op uw acties en op uzelf zijn factoren die uw bereidheid kleuren om het eindresultaat als een creatie te accepteren. U voelt falen wanneer gemeten door uw gedachtenormen, terwijl u het eindresultaat als een geweldige prestatie zou moeten beschouwen. U heeft een idee gevormd dat verbonden is met uw fysieke omgeving. Dat is creatie, vergis u zich niet.

Ik begrijp uw gevoel van rusteloosheid in het aangezich van wat immer voortdurende vertragingen lijkt. Wees verzekerd dat er een definitief einddoel is dat bepaald is. Dit zal niet worden voorkomen. Echter, het proces van dat punt bereiken is altijd in beweging omdat wat u denkt een solide realiteit is in werkelijkheid een grote opstelling is van keuzes die bepalen wat realiteit is. Realiteit is een opeenvolging van keuzes die aansluiten vanaf een startidee tot het voltooide product. Zodra het eindproduct is bereikt, heeft de mens de neiging te kijken naar de volgorde als de enige weg van het resultaat. Dit is niet het geval. Er zijn zoveel mogelijke volgorden als resultaten als er individuele gemaakte keuzes zijn. Geen twee dezelfde gemaakte individuele keuzes zijn precies hetzelfde. Allen zijn gemaakt door de persoonlijkheid van het individu, de parameters die de keuzeopties vaststellen, en de perceptie hoe het beste te werk te gaan. Geen volgorde van keuzes is beter dan de ander; allen zijn deel van mijn ervaringen door individuen. Echter, voor de mens, de aard van het eindresultaat kleurt onderweg de beslissingen. Sommige volgordes zijn minder uitgelijnd gewoon door de aard van het eindresultaat. Het proces zelf is niet gebrekkig – alleen de mogelijkheid te onderscheiden om de meest spirituele volgorde in termen van zo nauw als mogelijk aan mijn waarheid uitgelijnd te blijven.

Afstemming met mij komt in zoveel kleuren als de aard van de individuen die zoeken naar afstemming, Ik ben alles van mijn creatie, en de aspecten van mijn creatie reflecteert terug naar mij. Sommige aspecten schijnen meer dan anderen, zoals u weet. Zelfs dan, veroordeel ik niet degenen die het donkerst zijn in hun reflectie van mijn licht. U beschouwt mij als teleurgesteld, gefrustreerd, en uit geduld met het onvermogen van de zogenaamde duisteren om de waarheid te zien. Vergeet niet dat ik nog steeds van hen houdt. Alles wat u begrijpt is gemaakt door uw onderscheidingsvermogen en ervaringen uit het verleden; uw karakteriseringen van mijn gevoelens zijn uitbreidingen van uw eigen emotionele reacties. U neemt mij in de gelijkenis van u, en u laat mij reageren op een manier die u kiest voor uzelf gebaseerd op uw herinneringen en waarnemingen. Ik ben dit voor u, maar ik ben veel meer. Uw taak is om mij te zien buiten uw individuele beperkingen.

Velen weigeren dit te doen. Deze blindheid voor het licht heeft de rampzalige toestand veroorzaakt van uw wereld. De vrij keuzes van de mens heeft op uw planeet geleid tot onvoorstelbare problemen – allen omdat de mens geweigerd heeft mijn hulp te vragen. Hij heeft het op zichzelf genomen om de bron van creatie te zijn, niet mij. Ik ben vergeten en genegeerd. De mens begrijpt niet de grenzen van zijn verstand, en hij neemt blindelings aan dat hij alles weet. Deze kortzichtige visie heeft hem geleid tot scheppen van religies en politieke structuren die zijn misvattingen complimenteren. Het is een kettingreactie van foute keuzes en enorme fouten en de eindproducten hebben de chaotische situatie geschapen waarin u zich nu bevindt. Ik creëerde de middelen om dit te laten gebeuren en ik stop de mogelijkheid om het te laten voortduren. Dit is mijn recht als schepper. Ik houdt van mijn creaties, maar ik wil dat zij functioneren zo perfect als mijn originele perceptie van hun vermogens.

Dit gebeurt nu. Ik sluit nu de kanalen van misleiding en valsheid. Het is tijd voor de mens om weer helder te zien en in staat te zijn keuzes te maken geinformeerd met mijn waarheid, niet de onwaarheid van de mens. Ik had altijd voor ogen een aarde die een prachtige uitbreiding was van mijn liefde en mijn wil. De beste weg voor anderen om mijn visie waar te nemen is om de ervaring te herscheppen door exploratie en keuzes van resultaten. De mens is geschapen om mijn bedoeling te spiegelen. Hij zal mij niet volledig begrijpen totdat hij zichzelf uitlijnd met mij. Dit was mijn droom en mijn manier om mijn creatie te begeleiden tot dat eindresultaat.

De aarde is een oefenterrein en een laboratorium van ervaring voor de mens. Ik heb dit leven ervaren door mijn creaties. Ik ben in alles en Ik ervaar alles. Uw oordeel en selectie van goed of fout was uw keuze. Ik volg uw denken en uw activiteiten om uw interpretatie of uw situatie te observeren. Als u mij vraagt er voor u te zijn, ben ik er. Als u kiest om mij te negeren, observeer Ik u als u stappen neemt die niet in lijn met mij zijn. Ik straf niet zoals u dat aanneemt. Ik kijk naar de mens terwijl hij zijn eigen gevoelens van schuld en gevoel van straf ervaart. Ik bied mijn hulp aan zelfs in de afschuwelijkste situaties. De mens kiest om dit wel of niet te accepteren.

Ik wil verder gaan naar de volgende fase, op dit punt. Ik houd nog steeds van mijn creatie en ik steun het altijd, maar het is tijd om naar een hoger niveau van spiritueel bewustzijn te gaan. Dit is de beslissing van mijn schepper. Als een verlengstuk van de Eerste Bron, ervaar ik mijn geschapen universum voor Hem, net als u mijn universum ervaart voor Mij. Hij heeft een verandering bepaald, en ik voorzie hierin.

De mens wordt in de gelegenheid gesteld deze verandering met Mij te ervaren. Mijn plannen hebben de weg bepaald om dit te laten gebeuren. Dit is nu aan het werk. Ik los misverstanden op en creëer een nieuw patroon voor de mens om nieuwe ideeën te ervaren. Hij heeft meer voor mij te ontdekken, net zoals ik meer te ontdekken heb voor de Eerste Bron.

Wees gereed om dit te laten gebeuren.

Christ Michael Aton

Vertaling Lilian A.

 

Esu heeft een agenda

Esu, wij zouden weer moeten spreken. Dit lijkt een tijd van sluiting en overgang te zijn. Ik vraag voor uw opmerkingen en aandachtspunten.

Jess, Ik heb dingen te zeggen. Dit is een tijd van verandering en vernieuwing. De inspanningen die sommigen namen tegen een bijna onmogelijk sterke weerstand hebben de mens laten zien als bereid en betrokken. Deze betrokkenheid heeft geleid tot een Lichtkrijger die zijn openheid bewaakt maar bereid is om de strijd aan te gaan tegen welke barriere dan ook voor de waarheid.

Ik heb deze krijgers nodig wanneer ik de foutieve inzichten aanpak die de mens zal houden zelfs na de onderwijsperiode en de lange stasis. De mens zal echter leren, en hij zal een nieuw gevoel van inzicht verwerven over de manier waarop het universum functioneert binnen doeleinden opgelegd door Christ Michael Aton.

Mijn taak is het om de mens te leiden naar een bewustzijn van de nieuwe realiteiten van de geascendeerde wereld waarin hij zichzelf vindt die hij bewoont. Dit zal langzaam werk zijn dat een groot aantal helpers en leerkrachten benodigd. Velen van u zijn in de positie om die rollen op te nemen, zelfs als u dit niet op dit moment bewust weet. Ik ken de alsnog onaangeboorde bronnen in u, en ik zal u benaderen met werk dat geschikt zal zijn voor uw ervaringen en opvattingen.

Ik hebben een agende die Ik zal volgen. Wij moeten het denken van de mens in de toekomst veranderen en ik zal ingaan op kewsties met betrekking tot spiritualiteit. Anderen zullen zich richten op het leven binnen deze nieuwe wereld en zij zullen ingaan op de middelen om dit te doen. Mijn nadruk zal uiteraard van invloed zijn op de focus van de anderen. De zinsnede ” zo boven zo beneden ” is tekenend voor de relatie die moet bestaan tussen het begrip en zijn akties. Spriritueel begrip vormt beslissingen. Akties die het gevolg zijn van ideeën van de mens worden geleid door zijn denken.

Het denken van de mens wordt beïnvloed door zijn ervaring van spirituele waarheid. Betrokkenheid uit het verleden en de herinneringen die deze ontmoetingen omschrijven kleuren zijn waarnemingen. Mijn taak is om licht te brengen naar de perceptie van de mens en de manier waarop hij nieuwe informatie ervaart te sturen. Zijn fysieke omstandigheden zullen anders zijn, maar hij zal een zekere mate van overtuigingen en conclusie uit het verleden behouden. Zijn oordelen blijven deels totdat hij de verlichting heeft die ik zal brengen.

De uitwassen van geestelijk begrip van de mens worden op dit moment uitgedrukt in zijn religieuze en filosofische constructies. De verwarde systemen van geloof en bewust begrip, ziet u, weerspiegelt deze misvattingen van spirituele waarheid. Religieuze dogma’s hebben een residu van geestelijke waarheid in hun kernen, maar hun uitgebreide systemen van gedragsregulering en boete zijn niets anders dan politieke dekmantels. De eenvoud van geestelijke waarheid heeft geen belang meer en is uitgegroeid tot een onbelangrijk component van mentale en fysieke controle.

De mens moet de fout van deze weg beseffen. Hij moet erkennen dat God binnenin is en dat alle inwoners gelijk zijn. Iedereen is verbonden in een spiritueel netwerk waarin alle een worden. Het universum is geschapen in harmonie. Ieder aspect functioneert als deel van het geheel. De mens benadert deze harmonie door creaties van schoonheid en evenwicht. De notie van schoonheid formaliseert dit gevoel van vreugde en volledigheid. De mens is blij als hij harmonie ervaart. Spiritualiteit is mooi en de mens moet leren om op het die manier te ervaren. Spiritualiteit is geen ontbering of lijden, zoals hem zovaak werd verteld.

Religie is niet spiritueel, daar de mens het definieert. Spiritualiteit wordt gecentreerd op God’s waarheid en het gebruik van die basis om alle beslissingen te beïnvloeden. Akties zijn mooi wanneer zij worden geleid door deze focus. Mijn werk hier is om de mens te richten naar een perceptie van zijn plaats in dit universum die Christ Michael Aton heeft geschapen. Ik ben hier om de mens te helpen schoonheid en waarheid te vinden.

 

Monjoronson spreekt over zijn Post Stasis Missie

Jess, dit is Monjoronson …… Ik voel dat het tijd is om meer in het bijzonder te spreken over wat er gebeurt met mijn magistrale missie.

Ik heb eerder met u gesproken. Het is nu al een paar jaar, maar ik ben mij bewust van de richting met zijn schepping die Christ Michael Aton neemt. U en uw groep zijn zeer betrokken geweest in het vormen van de richting die dit opgaat. U werkt aan de voorbereidende stappen, terwijl Ik de tweede fase voorbereid, die betrekking zal hebben op het sorteren van vorderingen en oordeelvorming van acties uit het verleden. Mijn rol is een van evalueren en begeleiden van de richting die uw wederopbouw zal volgen. Mijn organisatie zal toezien op wat wordt gepland en vergemakkelijkt.

Wij doen reeds de voorbereidende werkzaamheden om de parameters voor Aarde vast te stellen. Dit houdt een duidelijke interpretatie in van Christ Michael’s intenties voor de aarde. De rol van de planeet is ontspoord en vervormd door degenen die het mandaat van de Schepper voor zijn schepping willen verwerpen. Uw rol was het om de richting die deze evolutie neem te helpen heroriënteren. U Lichtwerkers hebben die onbewusten begeleid via voorbeeld en onderricht, in welke vorm dat ook nodig is. Mijn taak hier is niet verbonden met datgenen waar u mee hebt gewerkt. Alleen enkelen van u waren gericht op waar mijn missie mij heen neemt. Dit zal meer een zakelijk-achtige activiteit zijn dan een van het herscheppen van de geascendeerde Aarde. Wij zullen vaststellen hoe dit afgelopen tijdperk van het Aardse leven in de normen past die zijn vastgelegd voordat de inwoners aan hen zullen proberen te voldoen. De meeste zullen mogelijk niet aan de idealen voldoen en mijn taak is om die misstappen nauwkeurig te beoordelen.

Mijn taak gaat niet gepaard met veel van dat waar Christ Michael momenteel bij betrokken is. Hij zoekt sluiting voor deze fase van het leven van zijn planeet en het bijstaan van Gaia in het vinden van haar eigen ascentie. Het idee dat de verandering zal plaatsvinden zonder een traditionele huisschoonmaak om alle overblijfselen van het verleden te verwijderen is radicaal en onbeproefd. Hij vindt zijn weg door de situatie van een compromis en bepaling van de absoluut beste richting die hij kan nastreven. Zoals u begrijpt, is deze bepaling complex en ongebruikelijk. Christ Michael verandert voortdurend zijn parameters op een globale en universele schaal.

Uw frustaties met vertragingen zoals u ze waarneemt is een ingebakken emotionele reactie die u hebt ontwikkeld om dit bestaan in lagere frequentie te kunnen bewonen. Het voelt dat iets verkeerd is omdat de volgorde van de gebeurtenissen uw geestelijk begrip van wat rationeel zinvol voor u is u van slag maakt. Als Lichtwerkers moet u leren hoe evenwichtig en flexibel te zijn binnen deze spirituele flux en een manier te vinden om deze vloeibaarheid te uiten aan anderen die een meer gericht, opeenvolgende waarneming hebben.

Ik zal later betrokken zijn bij uw onderwijs, tevens Machiventa en Esu helpend met het coõrdineren van de voortgang van ontwaken die zal plaatsvinden nadat de wederopbouwende stasis is voltooid. Ik ben hier om de ascentie te coördineren, wat betekent sluiting te vinden voor het verleden en het pad voor de toekomst te schetsen.

Ik ben op zoek naar nieuwe stemmen als ik terugkeer naar het netwerk van Abundant Hope. Ik heb opmerkingen die datgene wat Christ Michael Aton doet complimenteren en het zal productiever zijn om onze berichten om een meer systematische basis te coõrdineren. Dit wil niet zeggen dat ik niet mijn eigen netwerk en organisatie ontwikkel, maar het zal nuttig zijn om mij met uw groep te verbinden.

Christ Michael heeft zijn plan goed geformuleerd en de meeste elementen zijn voorbereid, of bijna behaald. Ik vraag u te luisteren en te werken terwijl u wordt geleid. Er zal meer van mij komen naar u en naar anderen.

Met dit verlaat ik u voor vandaag.

Monjoronson.

Vertaling Lilian A.

Esu spreekt publiekelijk over de Komende Veranderingen

Esu, U zei u wilt spreken. Ik ben klaar om uw opmerkingen te ontvangen.

Jess, laten wij spreken. Dit is een periode van verandering zoals geen ander waarvan de wereld ooit getuige is geweest. Het univerum zelf is zich aan het aanpassen aan een nieuwe vibrationele frequentie van energie die vele openbaringen van inzicht in de waarheid van het plan van de Schepper met zich mee brengt. De zogenaamde Golf van fotonen is waarheid en liefde in een oceaan van Verlichting. Dit zal de Aarde veranderen buiten elke verbeelding, en degenen die verdergaan met haar ascentie zullen wezens worden van het licht net als de planeet zal zijn.

Deze periode van licht moet worden voorafgegaan door het donker. Dit is de geprofeteerde en voorzegde ” drie dagen van Duisternis ” die religies en New Ages goeroes hebben gevreesd en verwacht. De religies van de wereld vrezen deze duisternis omdat zij weten dat de terugkeer van het licht de waarheid zal brengen. Hun rituelen en controlerende voorschriften zullen als zinloos worden getoond. De New Age gelovigen die op zijn zijn naar transcedentie zullen de realiteit worden getoont wat ascentie werkelijk betekent. Ware verlichting en zaligheid betekent verantwoordelijk individueel nemen en werken om meelevend met iedereen te zijn.

De periode van duisternis zal worden veroorzaakt door de galactische krachten. Natuurlijke oorzaken kunnen niet de pauze in het bestaan veroorzaken die noodzakelijk is voor wijzigingen opgelegd van een hogere dimensie. Deze duisternis zal worden vergezeld door een wereldwijd verlies aan elektriciteit. Alles wat op elektrische stroom gaat zal nietfunctioneren. Batterijen zullen werken totdat zij opgebruikt zijn. Kaarsen zullen branden totdat zij niet meer in voorraad zijn. Water zal worden uitgeschakeld tenzij de pompen geen elektriciteit nodig hebben om te werken. De mens zal worden gedwongen om zijn wijze van bestaan te heroverwegen gedurende deze periode van drie dagen.

Velen zullen in paniek en opstand raken. Het zal verrassend zijn hoe snel het beschaafde fineer van de mens egoistisch en roofzuchtig wordt. Banken zullen niet werken en financiele systemen zullen geen goedkeuringscijfers meer overdragen. Sociale onrust zal zich ontwikkelen ten gevolge van het verlies van beperking en controle. De staat van beleg zal worden voorgesteld. Het politieke proces zal een puin worden. Levering van voedsel en service zal minimaal zijn. Transport zal worden beperkt. Chaos zal zich snel ontwikkelen.

Mijn volgelingen en degenen die anderen kunnen begeleiden zullen worden belast met het uitleggen en de coordinatie van gebeurtenissen wanneer ze kunnen. Zij zijn vooral verantwoordelijk voor zichzelf en moeten alleen zoveel kunnen uitreiken zonder schade voor henzelf. De tijd voor een grotere heropvoeding en transformatie zal later komen.

Drie dagen lijken misschien niet veel, maar het verwijderen van elektrische energie zal alles tot stilstand brengen. Het verduisteren van de zon zal normale activiteiten voorkomen. Het verlies van zonlicht zal leiden tot het vallen van temperaturen. Bereid u voor ter instandhouding van uw bestaan met alternatieve middelen.

Wanneer de traditionele Zomerzonnewende is geweest volgens uw kalender, zal de piek van energie van de zon afnemen en de Aarde zal verschuiven in een tijd van duisternis zodat de bewoners schijnbaar van het universum afgesneden zijn. Het universum zal de reacties van de mens bekijken en er notitie van nemen. Het goede van van het slechte komen. Medeleven kan egoistisch gedrag vervangen. Bijstand en hulp kan een levenslijn uitgooien.

Wees gereed en voorbereid. Controleer uw geloven en overtuigingen.

Esu.

Vertaling Lilian A.

Esu spreekt voor Christ Michael Aton

Ik vraag om commentaar voor mij, ook. Dit was een drukke dag, lijkt het. Ik zoek begeleiding en ondersteuning.

Jess, Ik kan spreken. Dit is Esu die spreekt voor Christ Michael Aton. Ik spreek namens hem dit moment zoals u voor mij spreekt. Zijn woorden gaan door mij heen als mijn woorden door u heen gaan in deze boodschap.

De tijd is nu. De vertragingen zijn voorbij. De eindmanoeuvres zijn begonnen. Er is geen stoppen meer voor ze op dit punt. Het resultaat zal de nederlaag zijn van degenen die hebben gevochten tegen de terugkeer van het Licht.

De opstand door degenen die zich verbeeldden te worden geleid door Satan en Lucifer is voorbij. Lucifer is niet meer en de overblijfselen van zijn volgers op Aarde hebben geen leider. Zij aanbidden niets en volgen rituelen die geenmacht hebben om een blijvende verandering te maken.

Ik kwam naar de Aarde tweeduizend jaar geleden met Christ Michael Aton omet met de verschuiving te beginnen die zou manifesteren in wat er is gebeurd. De aardse krachten vochten tegen deze verandering vanaf het begin. De mens in zijn vergeetachtigheid verloor bewustzijn van de kracht die zijn bestaan heeft gescchapen. Hij zocht ernaar wat er was de hele tijd zonder zijn beschikbaarheid te herkennen. Hij keerde zich naar alternatieven die hem beletten zijn Scheppers spirituele plan te ontdekken. De tijd van misplaatste zoeken is voorbij. De waarheid zal aan de mens worden verteld en Christ Michael zal zijn aanwezigheid onthullen.

De mens zal nog steeds deze boodschap niet willen geloven, zodat een context is gepland die dit onderricht zal versterken. Licht zal komen uit een opgelegde duisternis. Orde zal komen vanuit chaos en onzekerheid. De mens zal van veel wat hij is gaan waarderen afgesneden worden. Dit zal tot angst en paniek leiden.

Wij zijn klaar om deze opgelegde duisternis op te leggen. De voorwaarden zijn aanwezig; het enige oponthoud is Christ Michael die het bevel geeft.

Velen zullen de aarde verlaten, slechts een relatieve handvol hebben verzocht om hier voort te gaan. Vele anderen zijn onzeker, maar leunen naar aanvaarding. Anderen hebben verschillende idealen en wensen deze te onderzoeken weg van de evoluerende staat van de Aarde. Allen zullen worden ondergebracht zoals zij hebben besloten.

Het tijdsbestek is uiteindelijk dicht bij de populaire datums van de New Age cultuur geeindigd. Dit is alleen toeval. De magie geassocieerd met bepaalde tijden is neits meer dan menselijk vermoeden. Niets van het voorgestelde komt in de buurt van de kracht en ontwrichting die zal komen. De mens zal getuige zijn van onmeetelijke schoonheid en verwoesting. Er is geen ontsnappen aan. Christ Michael Aton’s volgelingen zullen worden beloond; degenen die tegen hem strijden zullen worden berecht en veroordeeld.

Dit gebeurt nu. Kijk naar de hemel.

Esu

Vertaling Lilian A.

Christ Michael zegt Gordijn Open!

Ik zal de plaats open laten voor wie ook die wil spreken. Ik voel de behoefte om iets over te brengen, maar heb geen specifieke problemen noch vragen. Ik voel slechts dat er iets is om over te praten.

Jess, dit is Christ Michael, zoals u me noemt. Ik heb enkele dingen die goed voor u zullen zijn om mee te delen en die verder gaan dan waar u normaal commentaar op geeft. Wij komen in een tijd voor u op Aarde van dreigende verandering en drastische ingrijpende wijzigingen. De gebeurtenissen die u zag aankomen zijn hier. De verdediging die de Aarde verschaft heeft is getransformeerd in een nieuw spel plan met haar eigen herstel en revitalisatie als hoofd problemen. De verandering is aan het gebeuren. U ziet enkele fysieke sporen, maar meerdere keuzen worden gemaakt op de mentale en spirituele niveaus van de mens.

Laat mij eerst en vooral aanstippen dat het geheel van de schepping in dit universum mijn idee is, en dat ik mijn manifestatie op Aarde ervaar in het conflict dat zich nog steeds afwikkelt. Ik ben, in zekere zin, in oorlog met mijzelf. Ik wil een oplossing, en ben stappen aan het nemen om die onenigheid te beëindigen. Ik ben van nature uit in evenwicht en één. Mijn bereidheid om dualiteit en vrije wil te exploreren heeft geresulteerd in een lang verhaal van onevenwichtigheid en verdeeldheid. De lessen in deze staat van zijn, zijn menigvuldige keren gegeven, en er bestaan geen supplementaire mogelijkheden meer in termen van alternatieve interpretaties en oplossingen.

Ik heb een groot aantal nieuwe wegen geëxperimenteerd die me toegestaan hebben om opties te leren die nooit voordien ingebeeld waren. Ik begrijp veel meer hoe dit niveau van bestaan functioneert en heb persoonlijk de problemen gezien die zich ontwikkelen. Ik ben in alles betrokken, en ik heb een volkomen bewustzijn van alles dat de mens geprobeerd en ervaren heeft. Ik ben binnenin de mens wanneer hij zijn beslissingen neemt, en spijtig genoeg, ben te dikwijls opzij gezet. Mijn stem is genegeerd. Dikwijls wordt er zelfs niet naar geluisterd. De mens leeft zijn levenen dat is hetgeen ik wilde

maar niet op het niveau van gescheidenheid waarin hij gegroeid is en die hij normaal vindt.

De beslissing werd genomen om zijn niveau van verwarring en strijd te transformeren in een van focus en medewerking. Dit edict is gekomen van de Schepper Bron, zoals u Hem noemt. De tijd voor dit experiment is voorbij. Ik mocht de paradigma’s onderzoeken in mijn Universum tot ik alles wat er te weten was dat uniek en creatief was, had geabsorbeerd. De Aarde is deel van een veel groter kosmologisch mechanisme dat beweegt naar een nieuwe vorm en doel. Het miraculeuze is dat de mens de kans gekregen heeft om getuige te zijn van deze hervorming. Deze deelname is nieuw en nog niet onderzocht binnen de universele dimensie waarin u zich nu bevindt, en de mens is begenadigd geweest met de mogelijkheid om hier deel van te zijn.

We hebben over verantwoordelijkheden gesproken. De mens is naar de Aarde gekomen om te leren en te ervaren. Uw keuze was van deel te nemen aan een moeilijk bestaan dat het zoeken inhield naar uw doel zonder veel inzicht van waar of zelfs wat het was. De mens is gemanipuleerd geweest en misleid door zijn onwetendheid en naïviteit. Anderen hebben de controle genomen en het merendeel van de inwoners gebruikt als objecten om de voorzien in de dingen die ze persoonlijk wensten. De mens is voor deze situatie blind geweest en slechts een vonkje van mijn essentie heeft een vaag gevoel van oordeel en onderscheidingsvermogen veroorzaakt. Niet voldoende om te ontwaken.

Wij voorzagen in werktuigen en gidsen om een zeker gevoel van mistevredenheid voor de huidige omstandigheden aan te wakkeren. Voorbeelden en demonstraties toonden alternatieven; gidsen en leeraren toonden productievere methoden voor het bereiken van meer bevredigende resultaten.

Het was de verantwoordelijkheid van de mens op Aarde om te nemen wat beschikbaar was en het te gebruiken om de waarheid van zijn bestaan te vinden. Hij was opgedragen met het onderzoek van zijn leven en met het vinden van een weg om naar zijn spirituele origine terug te keren. Sommigen deden het; de meesten niet.

Ik heb nu een eind toegeroepen aan dit experiment in dit laboratorium. De mens heeft bewust zijn positie gekozen op zijn basis niveau. Hij is zich misschien niet bewust van zijn keuze, maar er wordt hem een steeds zichtbaarder spektakel voorgehouden van het geknoei en de beloningen waaraan hij voordien heeft meegewerkt. Degenen die een probleem hebben aangevoeld zullen het gemakkelijker vinden om zich de alternatieve richting te realiseren die ze zouden moeten inslaan. Anderen, die hun voorgevoelens genegeerd hebben, zullen zien dat hun toekomst een verdergaan is van de betrachting om zich de fouten van hun blindheid te realiseren.

De keuze van de Aarde is een ontwaken geweest en een vraag voor vernieuwing en spirituele opklimming. Vele ingrijpende verwoestingen zullen moeten gebeuren om de huidige Aardse configuratie toe te staan om ernstig te veranderen. De continentale platen moeten zich verplaatsen en heruitlijnen. De atmosfeer die de Aarde omgeeft moet getransformeerd worden. Deze veranderingen moeten plaats vinden voordat de Aarde zich naar een hogere frequentie van evenwicht en vrijheid kan bewegen.

Laat ons spreken over uw rol hierin. We hebben vele keren gesproken over die dienst. U kwam naar de Aarde om het gebrek aan evenwicht te helpen aanpassen dat zich ontwikkeld had door die buitenaardsen die gekozen hadden om het leven te ervaren op Aarde tijdens de periode die u Atlantis noemt. De mens ontwikkelde een gevoel van redenering en de mogelijkheid om de omstandigheden te evalueren die hij ervaart.

Dit moest hij leren daar hij verder afgescheiden werd van een rechtstreekse verbinding met de spirituele waarheid. Zijn bestaan werd familiair en automatisch; comfort en blinde aanvaarding namen de behoefte weg om zijn mogelijkheid van onderscheidingsvermogen te verfijnen. Dit gelijkt, spijtig genoeg, veel op de huidige situatie.

U kwam om hen een weg te tonen om hun omstandigheden te herverbinden met hun vergeten innerlijk begrip. Situaties werden werktuigen om hun eigen persoonlijke vooroordelen en reacties te onderzoeken. U schiep een systeem die de beste van hun scheppingen gebruikte als modellen voor excellentie. De producten die gekend geworden zijn als kunst leverden de meest perfecte scheppingen. Hun structuur en berichten die ze meedeelden begeleidden de mens naar een hoger niveau van spiritueel inzicht. Kunst werd de beste gids naar innerlijk bewustzijn en klaarheid.

Sommige mensen werden geïnspireerd om dit innerlijk bewustzijn uit te drukken in werken die, op zich dan, anderen beïnvloedden. Kunstenaars realiseerden zich dat ze externe media konden gebruiken om hun eigen persoonlijk inzicht te verduidelijken. Iedereen was verschillend en uniek omdat zij inzagen hoe hun eigen individuele perceptie te gebruiken om scheppingen te manifesteren die hun individuele realisaties uitdrukten. Ieder’s persoonlijk agenda was verschillend, evenals de scheppingen die hun unieke perspectieven uitdrukten.

Iedere schepping vond het energetische vibratiepatroon dat ze nodig had om te manifesteren. Laat me dat proces duidelijker uitleggen. De mens kan vaststellen dat hij een vast fysisch object is, maar dit is een verkeerd begrip. De ganse schepping is energie en licht die beweegt met een oneindig aantal snelheden van een punt naar een ander. Een gedachte is een bundel van bepaalde energiestromen die bewegen in een welbepaalde richting. Wanneer die golf of energie-uitbarsting een andere energie bundel beïnvloedt, synchroniseert zij zich met de andere en wordt begrepen door de natuur van de wisselwerking. De geobjectiveerde gedachte neemt de resulterende vorm aan voor zover de zender en de ontvanger de wisselwerking kunnen assimileren. Het effect van deze reactie met gekruiste energie wordt begrepen door zender van de gedachte slechts voor zover de observatie gemeten kan worden door voorafgaande ervaringen. De zender van de gedachte kan, als het ware, slechts zien en classificeren vanuit eigen perspectief. De natuur van de assimilatie kan gemeten worden door de ontvanger alleen door haar gelijkaardigheid met zijn reeks van vroegere ervaringen. Door de uniekheid van individuele herinneringen en ervaringen, zullen de zender en de ontvanger de geschapen gedachten verschillend opmerken. De meest ware communicatie heeft de minste verschillen in begrip.

De mens is een bundel van energie die zich beweegt met verschillende snelheden. De verschillende snelheden worden aangetrokken door andere energieën die zich met gelijkaardige snelheden bewegen. Ik heb u gezegd dat mijn fysieke lichaam in deze tijd meer begrepen wordt als een omhulsel omgeven door mijn werkelijke essentie. Ik ga dit omhulsel binnen en laat het op een menselijke manier functioneren. Uw fysiek lichaam op Aarde functioneert op een gelijkaardige manier. Uw werkelijke zelf is een energie bundel die op verschillende snelheden trilt. De omgevende energie die uw persoonlijke identiteit definieert beweegt het snelst en is interactief. Ze verbindt u met uw universum door het vormen van een identiteit die discreet maar verbonden is. Deze laag is in wisselwerking met andere energieën. De informatie die ze verzamelt wordt dan geassimileerd in uw energie bundel. De informatie komt binnen met verschillende snelheden, afhankelijk van de bron van de originele energie. Uw energieveld synchroniseert dan met de gegevens om het te absorberen. Verschillende types van informatie geven reacties met verschillende lagen van uw energieveld — sommige langzamer dan andere. Deze niveaulagen communiceren met verschillende segmenten die uw bewustzijn en begrip uitmaken.

Er werd u gezegd dat uw aura uit zeven lagen bestaat. Algemeen gezien is dit een goede beschrijving van de soorten interacties die u ondergaat en die definiëren wie u bent. Iedere laag is een langzamer trillingsniveau met zijn eigen reeks van trillingsprogramma. Het fysieke lichaam dat u als vast ervaart is nog steeds bewegende energie, maar op een snelheid die de menselijke zintuigen identificeren als fysiek. Deze fysieke staat is uw eigen omhulsel die een vorm geeft aan uw energie lichaam in deze dimensie en in deze densiteit. Het was ontworpen om op deze manier te functioneren. Uw werkelijke energetische zelf is verbonden aan dit omhulsel en voorziet het van de informatie die het lichaam gebruikt om hier te functioneren. De energie laag die uw fysiek omhulsel omgeeft bevat informatie betreffende de opmaak van het lichaam dat u gekozen hebt, met inbegrip van de natuur van uw organen en andere fysieke systemen. Dit energieniveau is rechtstreeks in contact met uw lichaamsomhulsel en stuurt de ontvangen informatie naar de hersens om het door te geven naar de interne mechanismen.

De laag die dit omgeeft synchroniseert met de energie die de gevoelens en emoties vorm geeft. Emotionele conflicten worden heel precies op dit niveau opgeslagen. Die golflengtes zijn meestal nauw verwant met deze van muziek en geluid. De laag erboven verbindt zich met het individueel denken en het onderscheidingsvermogen, en is gescheiden van de emotionele reacties. Dit niveau verbindt zich met de trillingen die een rol spelen in het zien van kleur en licht. De snellere trillingsenergie boven de mentale laag verbindt zich met het spirituele doel van het individu en zijn kosmisch geheugen. De laag hierboven verbindt de persoon met zijn persoonlijke identiteit en spirituele uniekheid. Het hoogste niveau is multidimensionaal en is verbonden met het doel van de ziel.

Al deze energie niveaus vormen een individu en ontwikkelen zich met verschillende graden van maturiteit; velen hebben echter hun spirituele groei verbrod en stijgen nooit hoger dan de laagste niveaus van emotionele reacties of mentale analyses. Deze mensen realiseren zich nooit de spirituele natuur van hun verbinding met het universum waarvan ze deel zijn.

De taak die u op zich nam door naar hier te komen was het vinden van een weg voor de mens om op eigen kracht op te klimmen tot de hoogste niveaus van zijn spirituele identiteit. U leidde de ontwikkeling van de kunst als een metafoor voor spiritueel bewustzijn wetende dat de mens zou synchroniseren met deze trillingspatronen en de spirituele waarheid zou assimileren die ze vertegenwoordigden. Kunstwerken werden groei- en herdenkingspatronen die de nauwste benaderingen van de spirituele waarheid vertegenwoordigden. Visuele kunst en muziek en het beschrijvende logische gevolg in woorden en talen maakten patronen voor evenwichtige interactie en een harmonisch bestaan. Hoe bezoedeld deze voorbeelden nu ook mogen geworden zijn, ze voorzien de mens nog steeds met de meest betrouwbare gids naar zijn persoonlijke spirituele natuur. De mens steunt zich op de kunst om zijn civilisatie te verfrissen en zijn groei te stimuleren.

In de werkelijke zin, de mens is zijn kunst geworden — voor beter of slechter. Het weerkaatst zijn bekommernissen en stelt zijn pogingen om de spirituele waarheid in de kern te negeren in vraag. Iedere persoon heeft een eigen trillingspatroon, en alle informatie waarmee hij in contact komt wordt geassimileerd met verschillende graden van succes. Indien de trillingsfrequentie te verschillend is van die van hem, zal het niet opgenomen worden noch zullen zijn persoonlijke trillingen synchroniseren met een verschillende frequentie. Dit is de reden waarom bepaalde muziekstijlen of bepaalde kleuren niet zo aantrekkelijk zijn. Hun uitwendige trillingsfrequentie zal niet gemakkelijk aanvaard worden door het eigen trillingspatroon van de persoon. Langs de andere kant, indien een persoon onevenwichtig is en een aspect van zijn trillingsidentiteit mist, kan het bij hem inbrengen van deze frequenties van muziek en kleur de luisteraar of observeerder er toe aanzetten deze evenwichtbrengende componente te assimileren.

Eens deze evenwichtbrengende trillingen geassimileerd, incorporeert de ontvanger dit nieuwe artistieke energie patroon in de ideeën die hij creëert en uitzendt. De spirituele waarheid van de kunst heeft het spiritueel perspectief van de persoon hervormd en de manier van wisselwerking met zijn omgeving beïnvloed. Zijn scheppingen beginnen nu de kunst uit te drukken die hem hervormd heeft, en hij heeft een nieuw bewustzijn van de manier waarop hij in harmonie met zijn medemensen hoort te zijn.

De rol van de lichtwerkers, zoals u uzelf noemt, zal het bewaren van deze spirituele waarheden zijn en het verder aan anderen te onderwijzen. Sommigen zullen dit doen door de kunst en de ideeën die erin verwerkt zijn. Anderen zullen de creatieve natuur belichamen die artisten in het verleden inspireerden en dit gebruiken om nieuwe idealen en metaforen te genereren voor spirituele groei. Niet alles zal strijd en chaos zijn. Het grootste deel van hetgeen we doen — en het beste — zal het leiden zijn van de mens in het vinden van zijn eigen spirituele natuur in zijn meest ware en volste betekenis. Het is nu de tijd om hiermee te beginnen. Het decor is klaar voor een nieuwe prestatie, en de spelers hebben hun rol in de hand.

Open het gordijn!

Christ Michael Aton

Vertaling Lilian A.

Esu’s opmerkingen over Stasis

Esu, opmerkingen ?

Jess, laten we praten. Nu is de tijd. Wij zijn begonnen met de voorbereidingen om de stasis te starten, maar het is nog niet klaar om te activeren. Dat moment is niet precies bepaald, maar alles is in positie en kan in actie komen wanneer vereist. Er is een rest modus voor de actie in ernst begint.

Wij kunnen spreken over de logistiek, omdat ik weet dat je nieuwsgierig bent. Misschien zijn anderen dat ook. De schepen verplaatsen zich om een boog van 180 graden te overspannen. Hierdoor kunnen de schepen zich parallel verplaatsen en op hun manier in een volledige cirkel rond de Aarde werken. De breedte van de lichtbundel die zij zullen gebruiken is ongeveer een lengtegraad. Deze focus is geen probleem, omdat zij snel hun posities kunnen veranderen. Het duurt slechts een paar minuten om een stasis conditie op een plek te activeren. Zoals werd gezegd in andere situaties, de frequentie van de energiebundel veroorzaakt de trilling die de cel activeert om te transformeren in een frequentie die overeenkomt met degene die wordt gestraald. Deze nieuwe frequentie is niet in overeenkomst met het bereik van de frequenties die zorgen voor de structuur met uw huidige fysieke bestaan. Eenmaal deze frequentie gewijzigd, gaat uw individuele energiefrequentie naar een plaats die geen interactie meer heeft met waar het vandaan kwam.

Dit verbreken met de huidige frequentie van bestaan leidt tot de illusie dat u wordt gepauzeerd. Zodra u in pauze bent, om zo te zeggen, kunnen wij uw energie manoeuvreren met ons gamma van energiefrequenties. Wij kunnen u gemakkelijk en snel verplaatsen, als dat moet. Energie is snel verplaatsbaar, zoals u weet. Wij kunnen u zonder problemen demonteren en in elkaar zetten.

Het idee dat u zal worden opgestraald naar het schip is meer een energie-uitwisseling dan fysiek tillen, zoals u het zich waarschijnlijk voorstelt. Vergeet niet dat uw fysieke lichaam gewoon een energie is op een specifiek bereik van frequenties. U het de overtuiging dat het solide is, maar het is eigenlijk gewoon energie verplaatsen. Energie draagt informatie archieven en deze worden gebruikt om uw individuele definitie van identiteit te maken. U heeft een sjabloon dat u bouwt om verschillende interacties te ervaren met andere energiepatronen. Dit maakt alsof u fysiek met een andere persoon in contact bent.

Wij kunnen de frequenties van uw energiepakketten controleren, dus uw waarneming van uzelf is het resultaat van wat u overeenkwam van binnen om mee te werken. U heeft ook inspraak in de lopende vorm van uw belichaming, en de ervaringen die u doorgaat beïnvloedt het lichaam waarvan u voorstelt u bewoont dat. Uw omgeving wordt bepaald door u en uw waarnemingen van wat u denkt dat u moet ervaren. Uw realiteit is wat u bepaalt dat het moet zijn, gebaseerd op een onbeperkt aantal paden die u kan nemen. In grotere zin is realiteit al die opties. Zodra u een keuze maakt, blijven de andere opties, hoewel u niet dat pad heeft gevolgd. In uw individuele situatie, blijven geen andere opties bestaan zodra u een keuze heeft gemaakt. Het gamma van opties blijft echter bestaan voor uw volgende keuze.

Het tijdschema is moeilijk te beschrijven. Zodra een segment van de aarde in stasis gaat, stopt de tijd op dat punt. Middernacht bijvoorbeeld, is altijd middernacht omdat er geen later tijdstip is om mee te meten. Op die manier kan stasis worden opgelegd die bijna momentaan lijkt. De uitleg lijkt niet logisch, realiseer ik me, maar onthoud dat “tijd “een kunstmatige meting is die u hebt gemaakt om uw lineair bestaan te meten.

Esu, laten wij terugkeren naar de timing. Hoe lang duurt het in termen van onze tijdmetingen ? Wij kregen te horen het zou 24 uur duren, te beginnen in het Verre Oosten. Is dit nog steeds geldig ?

Het tijdsbestek is nu anders. Wij hebben meer precies gerichte bundels die sneller kunnen verplaatsen dan wij u eerder vertelden. Wij verwachten de overgang te doorlopen in een kwestie van uw minuten. Dit lijkt niet mogelijk stelt u. Wij kunnen uw tijd stoppen zelfs voordat uw waarneming het registreert. De overgang van tijd is flexibel en afhaneklijk van de energie betrokken met de frequentie.

Ik heb niet veel meer te zeggen. Deze overgang zal zeer snel zijn wanneer het gebeurt. U zult het niet weten totdat u wakker wordt. Dat beloven wij u. Er is geen manier om voor te bereiden dan het te accepteren en te rusten.

Wanneer u wakker wordt, zult u merken dat vele dingen zijn veranderd. U zult ook zijn veranderd en vele van uw wereldwijde problemen zullen zijn verlicht. Er is geen manier waarop de mens alleen sommige van de kritieke problemen die op de aarde afkomen aankan. Wij willen niet dat deze het punt bereiken dat het gebeurt. Het zou zeer moeilijk zijn de crisis op te lossen die dan zouden ontstaan.

Deze stasis is een interventie van soorten die Gaia toestaan voor te bereiden op de gedaante die nodig is. Als onderdeel hiervan, zullen veel van de giftige situaties door ons worden verwijderd. Dit zal leiden tot fysieke veranderingen en vernietiging van veel wat de mens heeft gebouwd. Dit is onvermijdelijk omdat vele van de vormen niet kunnen worden aangepast aan de hogere energie frequentie. Stabiele structuren in de derde dimensie zijn niet zo betrouwbaar in de vierde of hoger. Wij moeten alles correct instellen op uw ware ascentie.

Ik zeg “wij “maar de mens is ook een deel van deze herstructurering. Net zoals de oorspronkelijke schepping die werd gecoördineerd door degenen met begrip van menselijk DNA en de fysieke structuren die nodig zouden zijn om dit bereik van energie te activeren, dus kan dit opnieuw configureren worden gestart door Galactische Broeders met de intentie om de mens te laten doorgaan met dat was is begonnen. Er hoeft geen gevoel van neerbuigendheid te zijn in het erkennen van die kennis en deskundigheid die is gespecialiseerd in verschillende gebieden. Deskundigen coördineren en leiden anderen in zekere wegen te volgen. Opleiding en ervaring zijn constant, en nieuwe informatie wordt altijd ontdekt.

Ik zou dienovereenkomstig andere posten en berichten en plannen lezen. Adequate informatie werd verstrekt en Christ Michael Aton’s bedoelingen zijn duidelijk. Een galactisch tijdschema werkt en het proces voor stasis kan elk moment beginnen. Er is niet veel meer dat ik u nu kan zeggen. U zult wetten wanneer de tijd wordt aangeroepen.

Esu.

vertaling Lilian A.

Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen

Siraya, ik voel dat u wenst commentaar te geven. Ik vraag u om mijn geschreven stem te gebruiken om over onze situatie te spreken zoals u het op dit moment ziet.

Jess, ik kan nu tot u spreken. Mijn stem is uw stem deze avond. Wij observeren de ontwikkelingen op Aarde en zijn enthousiast in het zien van de nabijheid van de vervulling van deze fase van hun evolutie. Dit is een periode van grote verwarring geweest, en velen hebben lessen geleerd om dit in de toekomst te vermijden. Een kleiner aantal is ontwaakt tot hun innerlijke verbinding met het spirituele universum dat hen omgeeft. Ieder van hen is deel van uw Schepper Michael’s visie betreffende hoe zijn universum groeit en met zijn problemen omgaat. Ieder heeft een rol, en ieder moet zijn of haar plaats in het borduurwerk aanvaarden die de groei en de exponentiële lering van het collectieve mensdom toont.

Ik zeg wij observeren omdat wij de toezichthouders zijn voor de ontwikkeling van ieder universum binnen ons superuniversum van Orvonton. Ieder universum heeft zijn eigen doel, en de uitwerking van iedere groep van problemen inherent aan zijn ontwerp is omschreven door de manier dat het zich ontwikkelt en zijn kernproblemen aanpakt. Urantia, zoals Aarde in onze registers genoemd wordt, heeft haar deel gehad in de knoeierij en de overtuigingspogingen om haar plaats in de schepping van Christ Michael te weigeren. Lucifer, zoals u weet, heeft velen tegen de plannen van Christ Michael opgezet, en Urantia werd in quarantaine gebracht voor de heropvoeding van velen van degenen die zich aan de kant van Lucifer geschaard hadden.

De tijd van Lucifer is voorbij, zoals u weet. Hij verkoos ongeschapen te worden, en zijn volgers zijn nu zonder leider. Ze blijven handelen alsof ze nog een doel hebben, maar het is een verloren zaak. De negatieve invloed die deze verwerping van Christ Michael veroorzaakt heeft is onmeetbaar. Het gevolg van deze ommekeer is vandaag evident op uw planneet. De waarheid van spirituele eenheid en medeleven werd omvergeworpen en vervangen door een zoeken naar individuele macht ten koste van de rechten van iedereen die in de weg stond. Het begrip van de mens en zijn rol in het geschapen universum is voor hem doelbewust verborgen geweest, en zijn zelfkennis werd afgestompt om weinig inzicht in zijn spirituele natuur te verschaffen. Hij is getraind om niet te denken noch te voelen anders dan hetgeen voor hem voorgeschreven werd door degenen die de macht bereikten. Deze omgekeerde opvoeding heeft het grootste deel van de aardbewoners politiek manipuleerbaar en zonder intellectueel onderscheidingsvermogen gemaakt.

Deze agenda heeft de weinigen die de controle bemachtigd hebben toegelaten om de meerderheid van de aardbevolking te gebruiken voor hun eigen belangen. Hun daden zijn begonnen in oppositie tot de doelstellingen van Christ Michael en zijn onverminderd voortgezet tot op vandaag. De globale natuur van deze onderbreking heeft de spirituele werkelijkheid van de Aardse schepping weggevreten. De aandacht van de mens is nu meer gefocust op zijn omgeving en zijn waarneming van zijn positie dan op zijn spirituele natuur en het bestaan, verder dan de details van zijn incarnatie. Hij is het bewustzijn verloren dat hij een eeuwig deel van het universum is dat gecreëerd werd voor deze fase van zijn ervaring.

De zijnsconditie van de Aarde was voorzien als een mogelijkheid maar niet geprojecteerd als de waarschijnlijke richting die Christ Michael’s schepping zou nemen. De schilderachtige plaats die Hij schiep als Aarde is bezoedeld en bijna onherkenbaar geworden. De mens weerkaatst zijn omgeving omdat hij, spijtig genoeg, zijn verbinding met Christ Michael vergeten is.

De transformatie die beslist werd voor Urantia zal haar origineel karakter en natuur herstellen. De mens zal ontwaken tot zijn omgeving en tot het doel van zijn bestaan op deze planeet. Hij zal de rol begrijpen die hij moet spelen. Hij zal de wisselwerking zien met alle anderen die werken om deze verandering tot stand te brengen.

De mens zal een reservoir van licht en energie worden. Zijn doel zal klaar en lichtend zijn voor de richting die hij als fysisch wezen gaat. Zijn daden zullen beslist worden met verantwoordelijkheid en een bewustzijn van zijn functie als deel van het spirituele geheel.

Deze staat van spirituele verlichting wordt niet direct bereikt, zelfs als Christ Michael de parameters vormt voor hetgeen het meest waarschijnlijk is in dit nieuw agenda. De mens verwijdert zich van de boeien van zijn meesters, maar zijn verankerde gewoonten zijn moeilijk zomaar uit te wissen. De transformatie die begonnen is zal in fazen gebeuren en is afhankelijk van de welwillendheid van de mens om zijn doel te bereiken.

Het scenario dat Christ Michael ontworpen heeft zal zijn bedoelingen vervullen met minder problemen dan voorzien was, alhoewel zijn realisering dat de mens een mentale schok moet krijgen om een paradigma verschuiving te erkennen in culturele normen, hem schijnt te overtuigen dat de mens enkele van de resultaten van zijn zorgeloze behandeling van de Aarde moet ervaren door het verliezen van vele van hetgeen verondersteld wordt basis behoeften te zijn. Zijn noodzaak om in zijn interacties met anderen te evalueren en compromissen te sluiten zal een nieuwe manier starten om zijn plaats te zien als deel van Urantia’s missie.

U vraagt naar details en projecties. Ik kan u die niet geven. Uw situatie op Aarde is alleenlijk de uwe, en uw werkelijkheid zal zijn wat u zal er van zal maken. Spirituele waarheid wil zeggen bestaan binnen de parameters van uw gekozen leefstijl en die verzoenen met de intenties en keuzen van uw Schepper. Christ Michael Aton ontwierp en maakte zijn universum van Nebadon om aspecten te exploreren van een incarnatie met een drie-eenhieds geest. Uw bestaan op Urantia heeft enkel bepaalde aspecten onderzocht van hetgeen een veel groter concept is. Deze werden gefocust op de beperkingen van dualiteit en gebrek aan spiritueel bewustzijn die uw opgeschreven geschiedenis vorm gegeven heeft.

Dit onderzoek heeft zijn doel bereikt, en het is nu tijd voor degenen die verder mee willen met de evolutie van Urantia om zich klaar te maken voor de volgende fase van het bestaan. De fysieke vorm van Urantia zal zich aanpassen aan nieuwe golven van energie en een hogere trilling van bewustzijn. Alle dingen verbonden met de planeet zullen veranderen om zich aan deze evolutie aan te passen. De mens, als deel van die fysieke belichaming, zal zich ook aanpassen en nieuwe vormen aanvaarden om de nieuwe niveaus van energie en informatie aan te kunnen.

Ik zou willen dat ik u de specifieke politieke en economische ontwikkelingen kon mededelen, maar zoals de energie in uw universum, zijn zij in flux en geen enkel resultaat staat vast verder dan de werkelijkheid van de verandering van uw planeet. De noodzaak voor hervorming, echter, zal bestaande veronderstellingen forceren om te evolueren. Degenen die niet kunnen of niet willen veranderen zullen niet kunnen verder bestaan.

Kijk naar de resultaten van hetgeen aan het gebeuren is. Reportages en commentaren zijn misleidend, om niet te zeggen totaal gelogen. Deze onwaarheden leren u om de conclusies te aanvaarden die zij u aanbieden zonder enig individueel onderzoek of nazicht. Interpretaties aanvaarden zonder uw eigen opinies te bepalen is onbezonnen.

Om deze onvermijdelijke verandering te overleven moet de mens zich fysisch en emotioneel voorbereiden. Hij moet klaar zijn om te verhuizen indien nodig. Hij moet voldoende uitgerust zijn om welke graad van weerstand ook, te behouden. Hij moet welwillend participeren met de idee van nieuw inzicht te bereiken. Deze nieuwe waarneming zal beginnen met het definiëren van de betrokkenheid van de mens in zijn omstandigheden en met degenen waarmee hij in wisselwerking is. De veranderde Urantia zal weerkaatst zijn in de veranderingen van het gedrag en de attitudes van de mens. Dit totale één geworden geheel zal samen opstijgen.

Ik spreek tot u als vertegenwoordiger van de Schepper Bron in Orvonton. Wij zijn tevreden met hetgeen aan het gebeuren is op de favoriete planeet van uw Schepper.

Siraya

Vertaling André V.C

Papa bron spreekt over sluiting en verandering

Papa Bron, ik vraag om uw commentaar. Dit kan komen door Siraya, of een andere stem, maar ik herinner me woorden deze morgen. Ze zeiden u was overal. Spreek hierover nogmaals, alstublieft.

Jess, Ik spreek opnieuw tot U. Dit is de Bron van de Schepper, zoals u me noemt. Papa Bron zoals anderen doen. Eerste Bron lijkt te onpersoonlijk. Papa lijkt, voor jou, te familiair.

Ik spreek rechtstreeks. Ik heb geen behoefte om door anderen te gaan, als ik kies. Ik heb met jou eerder gesproken en nu discussiëren wij onze lange geschiedenis samen. Mijn aandacht is nu gericht op de Aarde, met name, en haar afsluitende momenten voordat de volgende fase van haar evolutie begint.

Ik sprak over verpakt worden in mijn energie. Ik stuur de golf van mijn intenties naar buiten en het manifesteert zich als hogere frequentietrillingen die op alles van invloed is. Mijn commentaar naar jou vanmorgen kwam in een tijd toen je nog het meest ontvankelijk was om te horen. Nu is het meer een poging. Maar je focus houdt mijn opmerkingen bijeen zodat ik tot u en anderen die dit lezen, kan spreken.

Ik vertelde Johan dat beslissingen zijn genomen. Christ Michael Aton zoals u hem noemt heeft u ook gezegd dat er een tijdschema is op basis van mijn wensen. Ik heb een visie van een plan hoe ik de Aarde wil wijzigen. De mens die is afgestemd op haar bedoelingen heeft ook een plaats in het proces. Dit vereist bewustzijn en bereidheid deel te gaan uitmaken van deze beweging. De mens is een onderdeel van de Aarde en mag niet uit de hand worden geëlimineerd.

De Aarde moet laten gaan wat heeft al zo lang heeft vastgehouden. Zoals u weet is dit moeilijk. De eerste stap is de moeilijkste. De vloed van opluchting die komt zodra dit is genomen is een openbaring. Voorbereiden stappen zijn genomen om de veerkracht van haar natuurkundig systeem te testen. Steeds meer aardbevingen worden geregistreerd en meer extreme weersomstandigheden worden ervaren. Haar vertrouwen is bijna gereed voor deze belangrijke verschuiving. Het wordt waarschijnlijk niet zonder na te denken, zelfs. Haar zorg voor haar bewoners blijft de omvang en locatie van haar samentrekkingen beïnvloeden.

Ik zie juli als een maand van het loslaten op vele gebieden. Gebeurtenissen zullen doorgaan, niettemin, maar de lange reeks veronderstellingen zullen niet echt gaan gebeuren. Dit alles vindt plaats omdat mijn energie doorsijpelt en het normale niveau van trillingen verhoogt. Dit deel van mijn idee herschept zichzelf.

Mijn rijkdom van nieuwe ervaring die voortkwam uit de belichaming van de mens op aarde heeft mij veroorloofd de nieuwe fase van aardse ascentie in meer detail te scheppen dan ooit mogelijk was.

Ik weet waar ik dit universum heen wil laten gaan, en Christ Michael is een geworden met mijn idee. Deze herschepping is wat er zal gebeuren. Christ Michael is bezig met het uitwerken van de details van hoe dit zal plaatsvinden.

Hij weet dat de tijd hiervoor dichtbij is om te verschuiven naar een hogere fase. Hij blijft door zijn aard, aandringen op meer om te ontwaken, zelfs als hij deze fase naar een eind trekt. Omdat realiteit en materialisatie altijd in beweging is gebaseerd op de werkelijkheid die voortdurend verandert wat was voorgelegd, de noodzakelijke details om het besluit te eindigen wijzigen voortdurend hun plaatsing. Dit feit is onderdeel van wat heeft geleid tot een uitgebreide afsluiting rond het veronderstelde tijdsbestek in het systeem van meting op de Aarde.

Kijk naar het Oosten voor het begin. De komst van de zon zal aangeven dat mijn Wil manifest wordt. Elke dag brengt meer van mijn nabijheid.

Papa Bron, als onderdeel van de Drievuldigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Vertaling Lilian A.

Esu’s Paas Update

Esu, het lijkt tijd voor een update. Het is al een tijdje geleden dat we rechtstrreeks gesproken hebben en ik ben benieuwd naar de wijzigingen die de krachten op touw zetten. Dit lijkt mij een geweldig idee, als de stress kan worden verlicht zonder de grote ontreddering die wij vrezen. Ik vraag op uw opmerkingen en uw advies. Vertel ons wat op dit moment gunstig zal zijn.

Jess, het is hoog tijd dat wij opnieuw spreken. Ik was druk bezig, u was druk bezig. Heel veel is gebeurd, en vele goede en positieve dingen vinden plaats. Wij gaan voorwaarts met zoveel zorg als mogelijk is en onze inspanningen werpen vruchten af. Ik weet u voelt alsof niets gebeurt en dat vooruitgang in een impasse is, maar wij hebben belangrijke wijzigingen gemaakt achter de openbare scene.

Ik wil eerst praten over de vertragingen waarover de mensen gefrusteerd zijn. Zoals u weet tijdschema’s en datums zijn “werk in uitvoering” en zelfs het meest definitief lijkend schema is echt alleen een potentieel. De formulering die wij toestaan om te beschrijven dient verschillende doeleinden. Eerst willen wij het gevoel scheppen dat de aanstaande gebeurtenis is gecategoriseerd in de terminologie de de mens op aarde verwacht te zien.

De mens neemt geen actie om het even wat tenzij hij voelt dat de datum is ingesteld en de klok tikt. Dit is zijn conditionering en is veroorzaakt door zijn begrip van hoe om te gaan met een tijd die hij als een lineaire opeenvolging begrijpt. Men heeft een meetbare periode van tijd nodig om zijn denken van voorbereiding te activeren.

Als wij deze verklaringen toestaan, hebben wij ook het gevoel dat de gebeurtenis eingelijk zou gebeuren, gebaseerd op de parameter die wij als waarschijnlijk zien. Dus hebben onze projecties meer waarschijnlijkheid dan een gissing zou hebben. Wij voorzien het eigenlijk te gaan gebeuren omdat de elementen die nodig zijn om het te laten plaatsvinden reeds aanwezig zijn. De enige reden dat het niet materialiseert is het feit dan niet al het potentieel klaar is. Dit komt omdat alles beweegt in een vloeiend continuum van voltooiing en de lagen van bereidheid niet altijd op gelijke lijn zijn als zou zouden moeten.

Een derde component is het feit dat wij altijd proberen de situatie te verbeteren, zels als alle nodige variabelen reeds op hun plaats zijn. Er is altijd de kans dat het een beter resultaat zou kunnen hebben. Er is altijd de kans dat meer mensen positief zullen worden beinvloed. Dit is waarom wij voortduren met de componenten “knutselen “. En u heeft geen idee ervan hoe wij kunnen een situatie kunnen manipuleren om een betere uitkomst te bereiken. Ons doel is altijd het beste mogelijke resultaat, dus voelen wij niet de noodzaak te worden gebonden aan een set parameters enkel omdat wij hebben gezegd dat zij meest waarschijnlijk zullen gebeuren. Als iets beter is, gaan wij altijd hiervoor. Ik begrijp dat er enige discussie is geweest over het breken van ons woord. Dit is meer van een menselijk kenmerk dan een situatie die van toepassing is op een hoger dimensionaal perspectief. Ik bedoel niet te zeggen dat wij overeenkomsten niet aangaan, maar het concept van keuzes beperken vanwege voorwaarden in vloeiende situaties is contraproductief aan de meest optimale oplossing.

Ik zal nu spreken over waarmee wij werken en hoe dat speelt in het geprojecteerde schema dat u gegeven is. Zoals u hebt gehoord, hebben wij geexperimenteerd om te zien hoe wij enkele van de geofysische stress kunnen verlichten die ongecontroleerd zou leiden tot meer catastrofale rampen zoals die gebeurde in Japan. De Noord-Amerikaanse westkust heeft aanzienlijk gereageerd op de naschokken in het Verre Oosten en de meest bedreigende plekken hebben hun activiteit verhoogd. Dit heeft het potentieel om een reeks van aardbevingen te worden erger dan alles wat de Verenigde Staten sinds heugenis heeft meegemaakt.

De Galactische bemanningen zijn sommige van de meer precaire onstsporingen aan het rechttrekken en verminderen de opbouwende druk door het actief bewegen van de landmassa’s die de stress veroorzaken. Dit is als onverklaarbaar verschijnsel gemeld door de wetenschappers die verslag doen in de media. De hoop is dat hierdoor minder schade zal komen aan de Staten als en wanneer bevingen zouden gebeuren. Wij hopen sommige van de natuurlijke gebieden die blijven te besparen en sommige van de ergste rampen voor de bevolking af te wenden door het verminderen van de potentiele intensiteit van de aardbevingen. Ik zou graag meer van de echt mooie delen van uw West Coast beschermd zien, als wij dit kunnen uitwerken. Deze vermindering neemt een stuk van uw tijd, natuurlijk en de mogelijkheid van het gestart worden doet zich soms pas voor vlak voor het einde van een verwacht tijdsbestek. De nieuwe optie was niet eerder beschouwd als mogelijkheid.

Dit betekent, natuurlijk, dat tijdschema’s worden gewijzigd, als gevolg en de richting van de actie is een wijziging in het voordeel. Eerlijk gezegd, wat is verkeerd hiermee ? U moet u alleen bewust zijn dat zulke veranderingen voortdurend plaatsvinden. De ” ergste gevallen-scenario’s ” worden hopelijk meer beheersbaar. Wij hebben het beeld geschilderd van een moeilijke uitkomst om uw denken voor te bereiden voor deze mogelijkheid. U moet wel veerkrachtig en open zijn voor levende gebeurtenissen. Dit organisme waarvan u een deel bent en dat u Aarde noemt is actief en veranderlijk. U hebt de neiging te vergeten dat het universum net zo gelaagd is als het denken van zijn Schepper. Het is een manifestatie van zijn begrippen en blijft zich ontwikkelen zoals zijn visie vordert.

Ik ben actief betrokken geweest bij de gebeurtenissen die plaatsvinden. Als de gematerialiseerde Planetaire Prins, heb ik toezicht op wat op aarde gebeurt. Dit betekent naar gebieden gaan waar rampen in behandeling zijn, als ook het coordineren van galactische interventies op plaatsen waar rampen hebben plaatsgevonden. Ik ben als een spirituele Algemeen Directeur en ik zie toe op mijn zeer goede teams werkend voor mij en Christ Michael Aton. Wij helpen met het verlichten van delen van de straling betreffende Japan. Wij verschuiven de landmassa’s aan de Westkust om een deel van de opbouwende druk te verlichten. Wij masseren de Golf om iets van het opbouwende gif daar te verlichten.

Andere teams werken aan economische en financiële omstandigheden. Wij helpen om een meer solide monetaire basis te maken waarvan allen zullen profiteren, niet slechts enkele. Sommige groepen werken ook rechtstreeks met de politieke omstandigheden om het risico van verdere aanvallen te verminderen. Wij hebben de vlam omlaag gedraaid om te voorkomen dat de hot spots overkoken naar volwaardige conflicten. Dit is te zien door veranderingen van houding van sommige leiders en een verschuiving van de prioriteiten in het zicht van nieuwe omstandigheden.

Ik wil u nu verlaten met dit bericht op Paasochtend. Wij werken heel hard aan het maken van het soort wereld die u nodig hebt om uw groei als spirituele wezens voort te zetten. Dit betekent ook behandeling en heling, en hulp is komende van de Bron van Alles. Uw rol is open te staan voor de infusie van helende energie en focus uw inspanningen op sterker worden en voorbeelden te zijn voor anderen. Wonderbaarlijke creatieve kracht is de uwe. Neem het op en herschep uzelf. Opstanding is hier.

Esu

Vertaling Lilian A.