Christ Michael Aton reageert op Realiteit en Creatie

Ik denk dat het tijd is om te luisteren. Ik sta open voor wie spreken wil.

Jess, dit is Christ Michael, zoals u mij noemt. Ik ben in u, dus het is niet zo moelijk voor mij om te spreken wanneer ik de noodzaak voel. Het mysterie rond het horen van berichten en commentaren van uw gidsen is niet zo moelijk als mensen denken. Het is een kwestie van het leegmaken van uw geest van gedachten die uw focus belemmeren en dan openstaan om te horen wat wij hebben te zeggen. Mijn beschikbaarheid is constant; het is alleen de onzekerheid van de luisteraar die de barriere bouwt.

U bent bezig met activiteiten die uw persoonlijke leven en de kijk op uzelf hebben verrijkt. Dat is een goede zaak. Ik ervaar de vreugde die u heeft wanneer u een taak volbrengt die u zichzelf heeft gegeven. Ik voel ook de teleurstelling of de frustratie die u ervaart wanneer u het voor ogen staande resultaat niet behaalt. Uw waarnemingen op uw acties en op uzelf zijn factoren die uw bereidheid kleuren om het eindresultaat als een creatie te accepteren. U voelt falen wanneer gemeten door uw gedachtenormen, terwijl u het eindresultaat als een geweldige prestatie zou moeten beschouwen. U heeft een idee gevormd dat verbonden is met uw fysieke omgeving. Dat is creatie, vergis u zich niet.

Ik begrijp uw gevoel van rusteloosheid in het aangezich van wat immer voortdurende vertragingen lijkt. Wees verzekerd dat er een definitief einddoel is dat bepaald is. Dit zal niet worden voorkomen. Echter, het proces van dat punt bereiken is altijd in beweging omdat wat u denkt een solide realiteit is in werkelijkheid een grote opstelling is van keuzes die bepalen wat realiteit is. Realiteit is een opeenvolging van keuzes die aansluiten vanaf een startidee tot het voltooide product. Zodra het eindproduct is bereikt, heeft de mens de neiging te kijken naar de volgorde als de enige weg van het resultaat. Dit is niet het geval. Er zijn zoveel mogelijke volgorden als resultaten als er individuele gemaakte keuzes zijn. Geen twee dezelfde gemaakte individuele keuzes zijn precies hetzelfde. Allen zijn gemaakt door de persoonlijkheid van het individu, de parameters die de keuzeopties vaststellen, en de perceptie hoe het beste te werk te gaan. Geen volgorde van keuzes is beter dan de ander; allen zijn deel van mijn ervaringen door individuen. Echter, voor de mens, de aard van het eindresultaat kleurt onderweg de beslissingen. Sommige volgordes zijn minder uitgelijnd gewoon door de aard van het eindresultaat. Het proces zelf is niet gebrekkig – alleen de mogelijkheid te onderscheiden om de meest spirituele volgorde in termen van zo nauw als mogelijk aan mijn waarheid uitgelijnd te blijven.

Afstemming met mij komt in zoveel kleuren als de aard van de individuen die zoeken naar afstemming, Ik ben alles van mijn creatie, en de aspecten van mijn creatie reflecteert terug naar mij. Sommige aspecten schijnen meer dan anderen, zoals u weet. Zelfs dan, veroordeel ik niet degenen die het donkerst zijn in hun reflectie van mijn licht. U beschouwt mij als teleurgesteld, gefrustreerd, en uit geduld met het onvermogen van de zogenaamde duisteren om de waarheid te zien. Vergeet niet dat ik nog steeds van hen houdt. Alles wat u begrijpt is gemaakt door uw onderscheidingsvermogen en ervaringen uit het verleden; uw karakteriseringen van mijn gevoelens zijn uitbreidingen van uw eigen emotionele reacties. U neemt mij in de gelijkenis van u, en u laat mij reageren op een manier die u kiest voor uzelf gebaseerd op uw herinneringen en waarnemingen. Ik ben dit voor u, maar ik ben veel meer. Uw taak is om mij te zien buiten uw individuele beperkingen.

Velen weigeren dit te doen. Deze blindheid voor het licht heeft de rampzalige toestand veroorzaakt van uw wereld. De vrij keuzes van de mens heeft op uw planeet geleid tot onvoorstelbare problemen – allen omdat de mens geweigerd heeft mijn hulp te vragen. Hij heeft het op zichzelf genomen om de bron van creatie te zijn, niet mij. Ik ben vergeten en genegeerd. De mens begrijpt niet de grenzen van zijn verstand, en hij neemt blindelings aan dat hij alles weet. Deze kortzichtige visie heeft hem geleid tot scheppen van religies en politieke structuren die zijn misvattingen complimenteren. Het is een kettingreactie van foute keuzes en enorme fouten en de eindproducten hebben de chaotische situatie geschapen waarin u zich nu bevindt. Ik creëerde de middelen om dit te laten gebeuren en ik stop de mogelijkheid om het te laten voortduren. Dit is mijn recht als schepper. Ik houdt van mijn creaties, maar ik wil dat zij functioneren zo perfect als mijn originele perceptie van hun vermogens.

Dit gebeurt nu. Ik sluit nu de kanalen van misleiding en valsheid. Het is tijd voor de mens om weer helder te zien en in staat te zijn keuzes te maken geinformeerd met mijn waarheid, niet de onwaarheid van de mens. Ik had altijd voor ogen een aarde die een prachtige uitbreiding was van mijn liefde en mijn wil. De beste weg voor anderen om mijn visie waar te nemen is om de ervaring te herscheppen door exploratie en keuzes van resultaten. De mens is geschapen om mijn bedoeling te spiegelen. Hij zal mij niet volledig begrijpen totdat hij zichzelf uitlijnd met mij. Dit was mijn droom en mijn manier om mijn creatie te begeleiden tot dat eindresultaat.

De aarde is een oefenterrein en een laboratorium van ervaring voor de mens. Ik heb dit leven ervaren door mijn creaties. Ik ben in alles en Ik ervaar alles. Uw oordeel en selectie van goed of fout was uw keuze. Ik volg uw denken en uw activiteiten om uw interpretatie of uw situatie te observeren. Als u mij vraagt er voor u te zijn, ben ik er. Als u kiest om mij te negeren, observeer Ik u als u stappen neemt die niet in lijn met mij zijn. Ik straf niet zoals u dat aanneemt. Ik kijk naar de mens terwijl hij zijn eigen gevoelens van schuld en gevoel van straf ervaart. Ik bied mijn hulp aan zelfs in de afschuwelijkste situaties. De mens kiest om dit wel of niet te accepteren.

Ik wil verder gaan naar de volgende fase, op dit punt. Ik houd nog steeds van mijn creatie en ik steun het altijd, maar het is tijd om naar een hoger niveau van spiritueel bewustzijn te gaan. Dit is de beslissing van mijn schepper. Als een verlengstuk van de Eerste Bron, ervaar ik mijn geschapen universum voor Hem, net als u mijn universum ervaart voor Mij. Hij heeft een verandering bepaald, en ik voorzie hierin.

De mens wordt in de gelegenheid gesteld deze verandering met Mij te ervaren. Mijn plannen hebben de weg bepaald om dit te laten gebeuren. Dit is nu aan het werk. Ik los misverstanden op en creëer een nieuw patroon voor de mens om nieuwe ideeën te ervaren. Hij heeft meer voor mij te ontdekken, net zoals ik meer te ontdekken heb voor de Eerste Bron.

Wees gereed om dit te laten gebeuren.

Christ Michael Aton

Vertaling Lilian A.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA