Categoriearchief: Berichten van anderen

Information from Other Guides

Esu , Aton , Siraya , en Schepper Bron spreken van onvermijdelijke veranderingen

Commentaar vandaag? Ik ben enthousiast om te horen wat geschikt is voor mij om te communiceren. Een verscheidenheid van bronnen is prima, als niet beter.

Jess, er zijn verschillende sprekers vandaag. Dit is de eerste, Esu. Ik heb veel te zeggen om u voor te bereiden op wat komen gaat. De tijd is aangebroken voor sluiting en evolutie. Veel dingen die we je hebben verteld in onze verschillende stemmen zijn tot wasdom komen. We zien een politieke chaos en een financiële ineenstorting klaar om te gebeuren. We hebben de last van beide situaties opgenomen en zijn nu klaar om de duw te geven die nodig is om het wankele evenwicht te laten omvallen.

Ik kijk naar de politieke crises in veel landen, niet alleen de Verenigde Staten – zoals u het noemt. De financiële controle wordt losser, en de spelers die het geld heeft gekocht worden gezien voor wat ze werkelijk zijn. De gouvernementele beslissingen die ze hebben beïnvloed leiden tot de chaos die omhoog borrelt. Deze instabiliteit zullen grote aantallen mensen, getroffen door deze besluiten,veroorzaken te herkennen de ware aard van hun samenleving en hun gebrek aan controle over hun leven. Deze onmacht zal duidelijker worden naarmate de dagen voorbij gaan.

Er zullen een paar strategische incidenten nodig zijn om dit nieuwe bewustzijn teweeg te brengen. Deze moeten zo overweldigend zijn op dit punt dat het hersenloze publiek zal zien en begrijpen. Deze geconditioneerde staat van hersenloosheid is een werktuig ontwikkeld door degenen om hen te controleren. Deze regeling gaat verder dan wat u zich kunt voorstellen. Het is niet alleen controle op de activiteiten – al is dat duidelijk in de wet van elke actie die u onderneemt, maar het is ook de controle om percepties en verwachtingen te reguleren. Het grote publiek zal niet klagen omdat het niet meer voelt dat het kan.

Zodra de ogen van het publiek beginnen te openen, zal het een aangeboren gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid vinden die was afgestompt en bedekt tot nu toe. Dit is een onderdeel van de rol die ik zal nemen als deze verlichting begint. Ik ben aangewezen als de coördinator om een nieuwe waarneming te brengen. Mijn taak fuseert met die van anderen om de richting van de ascentie te sturen. Andere coördinatoren zijn belast met de evaluatie van de resultaten van de gekozen acties op Aarde. Anderen zullen nog steeds in staat zijn om beslissingen te nemen als gevolg van deze evaluaties. Sluiting moet gebeuren om de acties te beëindigen die ertoe hebben geleid hebben tot dit moment. De Schepper Bron die u noemt God de Vader, heeft altijd een eindpunt bepaald voor deze fase van de ascentie van deze Aarde en de aard van het proces om naar dat punt te komen moeten worden afgewerkt .

De mens had de vrijheid om te kiezen hoe hij dit eindpunt zou volgen, en zijn beslissingen spelen mee in de vorm die dit inpakken belichaamt. De complexiteit van deze sluiting, in waarheid, is het bewijs van het niveau van intelligentie die betrokken is geweest bij de blinde incarnatie van de mens op Aarde. Hij werd belast met het vinden van een weg terug naar zijn schepper, zonder de gewone directe leiding. Het heeft geleid tot enorme problemen, maar ook verbazingwekkende groei en rijpheid. Dit was een testgebied voor een moeilijke scenario en de mens heeft het onverwachte laten plaatsvinden. Hij heeft degenen die het coördinatie van de ascentieproces regelen, gedwongen de normale parameters wijzigen en een manier voor hem te scheppen om verder te gaan op Aarde als een actieve deelnemer. Dit is nieuw en zonder precedent en het proces is nu uitgegroeid tot een gezamenlijke betrokkenheid die zowel de mens en die van hogere dimensies omvat. De parameters zijn getest en de onzekerheid van de stappen heeft geleid tot dit gevoel van flexibiliteit in het bereiken van het einddoel.

Het grotere plaatje is echter altijd op zijn plaats geweest, om uw uitdrukking te gebruiken. De tijd van sluiting en hemelvaart is onderdeel van een grotere sjabloon dat veel meer omvat van uw universum dan alleen de aarde. Dit is het punt dat de Schepper Bron bepaald waar een fase zou eindigen en een ander beginnen. De veranderingen op aarde zijn onderdeel van een enorm onderling verbonden verschuiving die dit deel van het universum meer in lijn brengt met het spirituele licht van de Paradijselijke Drie-Eenheid. De ongekende veranderingen die zullen plaatsvinden op aarde zijn slechts een minuscuul deel van de immense veranderingen die plaatsvinden in uw hele gedeelte van de schepping. Dit is alles om u in een sterkere eenheid met uw universum en uw schepper als spirituele wezens te brengen.

Ik ben Aton, uw Christus Michael. Die titel betekent datgene dat ik voor ogen had voor uw wereld en uw universum en Ik heb u geschapen om mijn spirituele ervaring te belichamen. Ik vormde u met de fysieke aard van de verschillende soorten om te ontdekken en te leren. Ik gebruik u allemaal om voor mij te leren. Ik ben de creatieve energie die u moet uitbreiden en Nebadonia geeft u het geestelijk inzicht om te weten hoe het te gebruiken. Jullie zijn allemaal extensies van mij in de zin dat armen en handen verkennen voor het lichaam en de hersenen. Ik ervaar door u heen. Mijn wens is dat u zich deze verbinding herinnert. Aarde is speciaal voor me geweest als de plaats van mijn eigen fysieke ervaring. Ik kijk naar dit deel van mijn schepping als een bijzondere juweel dat bezoedeld bijna onherkenbaar is geworden. Ik wil de oorspronkelijke schoonheid terugwinnen als onderdeel van de enorme evolutie die plaatsvindt.

Voor dit einde heb ik weer ingegrepen om betrokken te zijn met de richting die mijn planeet gaat. Ik heb veel stappen ondernomen om het punt waar we dan nu zijn te bereiken. Ik heb toegelaten de initiatieven die de mens is begonnen om met hun onvermijdelijke conclusies te komen en een voor een heb ik mijn krachten gebruikt om de leiding van de processen over te nemen. Wij hebben de controle over de beslissingen nu, en geen nieuwe richtlijnen zullen worden genomen die niet in lijn zijn met mijn wensen.

De publieke perceptie is alleen die van de wanhopige strijd die gaande is om de controle te behouden. Deze gevechten zijn nu nutteloos. Veel zal worden onthuld en toegelicht als mens zijn verantwoordelijkheid begint terug te nemen. Dit gebeurt nu.

Ik ben Siraya. Ik spreek nogmaals met Jess zoals ik voorheen deed als een link met zijn spirituele doel. Ik spreek de ideeën uit van de Schepper Bron voor zijn universum van Orvonton, en ik zeg dat dit proces niet te stoppen is. De opvallende vorm die deze evolutie neemt op aarde wordt gevormd door degenen die hebben gewerkt aan de voorbereiding van de manier om dit te laten gebeuren. De Mens op aarde heeft een aangeboren gevoel voor wat waar is en dit is hem aangewezen door de middelen die hij is gaat koesteren als uitvoeringsvormen van de waarheid. De mens zal herkennen wat in lijn is met zijn schepper door de aspecten van zijn leven die resoneren met hem. Hij zal een besef hebben van wat goed is en wat biedt geestelijke voiding. Hij zal de schijn herkennen die zijn bestaan is geworden om deze waarheid te negeren, en hij zal trachten de elementen, die zijn afstemming met zijn schepper voorkomen, verwijderen. Hij zal de vreugde die deze eenheid zal brengen ervaren. Zijn bestaan op aarde zal de uitbreiding van Christus Michael Aton worden die het ooit was.

Ik ben de Schepper Bron zoals u mij noemt, en ik spreek direct. Ik heb vastgesteld dat uw bestaan op aarde klaar is om zijn volgende stap te nemen. Dit is een van een onbeperkte reeks die u zal nemen. Ik bekijk het proces en weet hoe het zal evolueren. Ik heb hen gemaakt die dit realiseren. Vele niveaus van verbinding en coördinatie, allemaal onderdelen van mijn creatie. U bent mijn visie. Mijn visie is die van vreugde.

Vertaling Lilian A

Christ Michael Aton reageert op Realiteit en Creatie

Ik denk dat het tijd is om te luisteren. Ik sta open voor wie spreken wil.

Jess, dit is Christ Michael, zoals u mij noemt. Ik ben in u, dus het is niet zo moelijk voor mij om te spreken wanneer ik de noodzaak voel. Het mysterie rond het horen van berichten en commentaren van uw gidsen is niet zo moelijk als mensen denken. Het is een kwestie van het leegmaken van uw geest van gedachten die uw focus belemmeren en dan openstaan om te horen wat wij hebben te zeggen. Mijn beschikbaarheid is constant; het is alleen de onzekerheid van de luisteraar die de barriere bouwt.

U bent bezig met activiteiten die uw persoonlijke leven en de kijk op uzelf hebben verrijkt. Dat is een goede zaak. Ik ervaar de vreugde die u heeft wanneer u een taak volbrengt die u zichzelf heeft gegeven. Ik voel ook de teleurstelling of de frustratie die u ervaart wanneer u het voor ogen staande resultaat niet behaalt. Uw waarnemingen op uw acties en op uzelf zijn factoren die uw bereidheid kleuren om het eindresultaat als een creatie te accepteren. U voelt falen wanneer gemeten door uw gedachtenormen, terwijl u het eindresultaat als een geweldige prestatie zou moeten beschouwen. U heeft een idee gevormd dat verbonden is met uw fysieke omgeving. Dat is creatie, vergis u zich niet.

Ik begrijp uw gevoel van rusteloosheid in het aangezich van wat immer voortdurende vertragingen lijkt. Wees verzekerd dat er een definitief einddoel is dat bepaald is. Dit zal niet worden voorkomen. Echter, het proces van dat punt bereiken is altijd in beweging omdat wat u denkt een solide realiteit is in werkelijkheid een grote opstelling is van keuzes die bepalen wat realiteit is. Realiteit is een opeenvolging van keuzes die aansluiten vanaf een startidee tot het voltooide product. Zodra het eindproduct is bereikt, heeft de mens de neiging te kijken naar de volgorde als de enige weg van het resultaat. Dit is niet het geval. Er zijn zoveel mogelijke volgorden als resultaten als er individuele gemaakte keuzes zijn. Geen twee dezelfde gemaakte individuele keuzes zijn precies hetzelfde. Allen zijn gemaakt door de persoonlijkheid van het individu, de parameters die de keuzeopties vaststellen, en de perceptie hoe het beste te werk te gaan. Geen volgorde van keuzes is beter dan de ander; allen zijn deel van mijn ervaringen door individuen. Echter, voor de mens, de aard van het eindresultaat kleurt onderweg de beslissingen. Sommige volgordes zijn minder uitgelijnd gewoon door de aard van het eindresultaat. Het proces zelf is niet gebrekkig – alleen de mogelijkheid te onderscheiden om de meest spirituele volgorde in termen van zo nauw als mogelijk aan mijn waarheid uitgelijnd te blijven.

Afstemming met mij komt in zoveel kleuren als de aard van de individuen die zoeken naar afstemming, Ik ben alles van mijn creatie, en de aspecten van mijn creatie reflecteert terug naar mij. Sommige aspecten schijnen meer dan anderen, zoals u weet. Zelfs dan, veroordeel ik niet degenen die het donkerst zijn in hun reflectie van mijn licht. U beschouwt mij als teleurgesteld, gefrustreerd, en uit geduld met het onvermogen van de zogenaamde duisteren om de waarheid te zien. Vergeet niet dat ik nog steeds van hen houdt. Alles wat u begrijpt is gemaakt door uw onderscheidingsvermogen en ervaringen uit het verleden; uw karakteriseringen van mijn gevoelens zijn uitbreidingen van uw eigen emotionele reacties. U neemt mij in de gelijkenis van u, en u laat mij reageren op een manier die u kiest voor uzelf gebaseerd op uw herinneringen en waarnemingen. Ik ben dit voor u, maar ik ben veel meer. Uw taak is om mij te zien buiten uw individuele beperkingen.

Velen weigeren dit te doen. Deze blindheid voor het licht heeft de rampzalige toestand veroorzaakt van uw wereld. De vrij keuzes van de mens heeft op uw planeet geleid tot onvoorstelbare problemen – allen omdat de mens geweigerd heeft mijn hulp te vragen. Hij heeft het op zichzelf genomen om de bron van creatie te zijn, niet mij. Ik ben vergeten en genegeerd. De mens begrijpt niet de grenzen van zijn verstand, en hij neemt blindelings aan dat hij alles weet. Deze kortzichtige visie heeft hem geleid tot scheppen van religies en politieke structuren die zijn misvattingen complimenteren. Het is een kettingreactie van foute keuzes en enorme fouten en de eindproducten hebben de chaotische situatie geschapen waarin u zich nu bevindt. Ik creëerde de middelen om dit te laten gebeuren en ik stop de mogelijkheid om het te laten voortduren. Dit is mijn recht als schepper. Ik houdt van mijn creaties, maar ik wil dat zij functioneren zo perfect als mijn originele perceptie van hun vermogens.

Dit gebeurt nu. Ik sluit nu de kanalen van misleiding en valsheid. Het is tijd voor de mens om weer helder te zien en in staat te zijn keuzes te maken geinformeerd met mijn waarheid, niet de onwaarheid van de mens. Ik had altijd voor ogen een aarde die een prachtige uitbreiding was van mijn liefde en mijn wil. De beste weg voor anderen om mijn visie waar te nemen is om de ervaring te herscheppen door exploratie en keuzes van resultaten. De mens is geschapen om mijn bedoeling te spiegelen. Hij zal mij niet volledig begrijpen totdat hij zichzelf uitlijnd met mij. Dit was mijn droom en mijn manier om mijn creatie te begeleiden tot dat eindresultaat.

De aarde is een oefenterrein en een laboratorium van ervaring voor de mens. Ik heb dit leven ervaren door mijn creaties. Ik ben in alles en Ik ervaar alles. Uw oordeel en selectie van goed of fout was uw keuze. Ik volg uw denken en uw activiteiten om uw interpretatie of uw situatie te observeren. Als u mij vraagt er voor u te zijn, ben ik er. Als u kiest om mij te negeren, observeer Ik u als u stappen neemt die niet in lijn met mij zijn. Ik straf niet zoals u dat aanneemt. Ik kijk naar de mens terwijl hij zijn eigen gevoelens van schuld en gevoel van straf ervaart. Ik bied mijn hulp aan zelfs in de afschuwelijkste situaties. De mens kiest om dit wel of niet te accepteren.

Ik wil verder gaan naar de volgende fase, op dit punt. Ik houd nog steeds van mijn creatie en ik steun het altijd, maar het is tijd om naar een hoger niveau van spiritueel bewustzijn te gaan. Dit is de beslissing van mijn schepper. Als een verlengstuk van de Eerste Bron, ervaar ik mijn geschapen universum voor Hem, net als u mijn universum ervaart voor Mij. Hij heeft een verandering bepaald, en ik voorzie hierin.

De mens wordt in de gelegenheid gesteld deze verandering met Mij te ervaren. Mijn plannen hebben de weg bepaald om dit te laten gebeuren. Dit is nu aan het werk. Ik los misverstanden op en creëer een nieuw patroon voor de mens om nieuwe ideeën te ervaren. Hij heeft meer voor mij te ontdekken, net zoals ik meer te ontdekken heb voor de Eerste Bron.

Wees gereed om dit te laten gebeuren.

Christ Michael Aton

Vertaling Lilian A.

 

Monjoronson spreekt over zijn Post Stasis Missie

Jess, dit is Monjoronson …… Ik voel dat het tijd is om meer in het bijzonder te spreken over wat er gebeurt met mijn magistrale missie.

Ik heb eerder met u gesproken. Het is nu al een paar jaar, maar ik ben mij bewust van de richting met zijn schepping die Christ Michael Aton neemt. U en uw groep zijn zeer betrokken geweest in het vormen van de richting die dit opgaat. U werkt aan de voorbereidende stappen, terwijl Ik de tweede fase voorbereid, die betrekking zal hebben op het sorteren van vorderingen en oordeelvorming van acties uit het verleden. Mijn rol is een van evalueren en begeleiden van de richting die uw wederopbouw zal volgen. Mijn organisatie zal toezien op wat wordt gepland en vergemakkelijkt.

Wij doen reeds de voorbereidende werkzaamheden om de parameters voor Aarde vast te stellen. Dit houdt een duidelijke interpretatie in van Christ Michael’s intenties voor de aarde. De rol van de planeet is ontspoord en vervormd door degenen die het mandaat van de Schepper voor zijn schepping willen verwerpen. Uw rol was het om de richting die deze evolutie neem te helpen heroriënteren. U Lichtwerkers hebben die onbewusten begeleid via voorbeeld en onderricht, in welke vorm dat ook nodig is. Mijn taak hier is niet verbonden met datgenen waar u mee hebt gewerkt. Alleen enkelen van u waren gericht op waar mijn missie mij heen neemt. Dit zal meer een zakelijk-achtige activiteit zijn dan een van het herscheppen van de geascendeerde Aarde. Wij zullen vaststellen hoe dit afgelopen tijdperk van het Aardse leven in de normen past die zijn vastgelegd voordat de inwoners aan hen zullen proberen te voldoen. De meeste zullen mogelijk niet aan de idealen voldoen en mijn taak is om die misstappen nauwkeurig te beoordelen.

Mijn taak gaat niet gepaard met veel van dat waar Christ Michael momenteel bij betrokken is. Hij zoekt sluiting voor deze fase van het leven van zijn planeet en het bijstaan van Gaia in het vinden van haar eigen ascentie. Het idee dat de verandering zal plaatsvinden zonder een traditionele huisschoonmaak om alle overblijfselen van het verleden te verwijderen is radicaal en onbeproefd. Hij vindt zijn weg door de situatie van een compromis en bepaling van de absoluut beste richting die hij kan nastreven. Zoals u begrijpt, is deze bepaling complex en ongebruikelijk. Christ Michael verandert voortdurend zijn parameters op een globale en universele schaal.

Uw frustaties met vertragingen zoals u ze waarneemt is een ingebakken emotionele reactie die u hebt ontwikkeld om dit bestaan in lagere frequentie te kunnen bewonen. Het voelt dat iets verkeerd is omdat de volgorde van de gebeurtenissen uw geestelijk begrip van wat rationeel zinvol voor u is u van slag maakt. Als Lichtwerkers moet u leren hoe evenwichtig en flexibel te zijn binnen deze spirituele flux en een manier te vinden om deze vloeibaarheid te uiten aan anderen die een meer gericht, opeenvolgende waarneming hebben.

Ik zal later betrokken zijn bij uw onderwijs, tevens Machiventa en Esu helpend met het coõrdineren van de voortgang van ontwaken die zal plaatsvinden nadat de wederopbouwende stasis is voltooid. Ik ben hier om de ascentie te coördineren, wat betekent sluiting te vinden voor het verleden en het pad voor de toekomst te schetsen.

Ik ben op zoek naar nieuwe stemmen als ik terugkeer naar het netwerk van Abundant Hope. Ik heb opmerkingen die datgene wat Christ Michael Aton doet complimenteren en het zal productiever zijn om onze berichten om een meer systematische basis te coõrdineren. Dit wil niet zeggen dat ik niet mijn eigen netwerk en organisatie ontwikkel, maar het zal nuttig zijn om mij met uw groep te verbinden.

Christ Michael heeft zijn plan goed geformuleerd en de meeste elementen zijn voorbereid, of bijna behaald. Ik vraag u te luisteren en te werken terwijl u wordt geleid. Er zal meer van mij komen naar u en naar anderen.

Met dit verlaat ik u voor vandaag.

Monjoronson.

Vertaling Lilian A.

Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen

Siraya, ik voel dat u wenst commentaar te geven. Ik vraag u om mijn geschreven stem te gebruiken om over onze situatie te spreken zoals u het op dit moment ziet.

Jess, ik kan nu tot u spreken. Mijn stem is uw stem deze avond. Wij observeren de ontwikkelingen op Aarde en zijn enthousiast in het zien van de nabijheid van de vervulling van deze fase van hun evolutie. Dit is een periode van grote verwarring geweest, en velen hebben lessen geleerd om dit in de toekomst te vermijden. Een kleiner aantal is ontwaakt tot hun innerlijke verbinding met het spirituele universum dat hen omgeeft. Ieder van hen is deel van uw Schepper Michael’s visie betreffende hoe zijn universum groeit en met zijn problemen omgaat. Ieder heeft een rol, en ieder moet zijn of haar plaats in het borduurwerk aanvaarden die de groei en de exponentiële lering van het collectieve mensdom toont.

Ik zeg wij observeren omdat wij de toezichthouders zijn voor de ontwikkeling van ieder universum binnen ons superuniversum van Orvonton. Ieder universum heeft zijn eigen doel, en de uitwerking van iedere groep van problemen inherent aan zijn ontwerp is omschreven door de manier dat het zich ontwikkelt en zijn kernproblemen aanpakt. Urantia, zoals Aarde in onze registers genoemd wordt, heeft haar deel gehad in de knoeierij en de overtuigingspogingen om haar plaats in de schepping van Christ Michael te weigeren. Lucifer, zoals u weet, heeft velen tegen de plannen van Christ Michael opgezet, en Urantia werd in quarantaine gebracht voor de heropvoeding van velen van degenen die zich aan de kant van Lucifer geschaard hadden.

De tijd van Lucifer is voorbij, zoals u weet. Hij verkoos ongeschapen te worden, en zijn volgers zijn nu zonder leider. Ze blijven handelen alsof ze nog een doel hebben, maar het is een verloren zaak. De negatieve invloed die deze verwerping van Christ Michael veroorzaakt heeft is onmeetbaar. Het gevolg van deze ommekeer is vandaag evident op uw planneet. De waarheid van spirituele eenheid en medeleven werd omvergeworpen en vervangen door een zoeken naar individuele macht ten koste van de rechten van iedereen die in de weg stond. Het begrip van de mens en zijn rol in het geschapen universum is voor hem doelbewust verborgen geweest, en zijn zelfkennis werd afgestompt om weinig inzicht in zijn spirituele natuur te verschaffen. Hij is getraind om niet te denken noch te voelen anders dan hetgeen voor hem voorgeschreven werd door degenen die de macht bereikten. Deze omgekeerde opvoeding heeft het grootste deel van de aardbewoners politiek manipuleerbaar en zonder intellectueel onderscheidingsvermogen gemaakt.

Deze agenda heeft de weinigen die de controle bemachtigd hebben toegelaten om de meerderheid van de aardbevolking te gebruiken voor hun eigen belangen. Hun daden zijn begonnen in oppositie tot de doelstellingen van Christ Michael en zijn onverminderd voortgezet tot op vandaag. De globale natuur van deze onderbreking heeft de spirituele werkelijkheid van de Aardse schepping weggevreten. De aandacht van de mens is nu meer gefocust op zijn omgeving en zijn waarneming van zijn positie dan op zijn spirituele natuur en het bestaan, verder dan de details van zijn incarnatie. Hij is het bewustzijn verloren dat hij een eeuwig deel van het universum is dat gecreëerd werd voor deze fase van zijn ervaring.

De zijnsconditie van de Aarde was voorzien als een mogelijkheid maar niet geprojecteerd als de waarschijnlijke richting die Christ Michael’s schepping zou nemen. De schilderachtige plaats die Hij schiep als Aarde is bezoedeld en bijna onherkenbaar geworden. De mens weerkaatst zijn omgeving omdat hij, spijtig genoeg, zijn verbinding met Christ Michael vergeten is.

De transformatie die beslist werd voor Urantia zal haar origineel karakter en natuur herstellen. De mens zal ontwaken tot zijn omgeving en tot het doel van zijn bestaan op deze planeet. Hij zal de rol begrijpen die hij moet spelen. Hij zal de wisselwerking zien met alle anderen die werken om deze verandering tot stand te brengen.

De mens zal een reservoir van licht en energie worden. Zijn doel zal klaar en lichtend zijn voor de richting die hij als fysisch wezen gaat. Zijn daden zullen beslist worden met verantwoordelijkheid en een bewustzijn van zijn functie als deel van het spirituele geheel.

Deze staat van spirituele verlichting wordt niet direct bereikt, zelfs als Christ Michael de parameters vormt voor hetgeen het meest waarschijnlijk is in dit nieuw agenda. De mens verwijdert zich van de boeien van zijn meesters, maar zijn verankerde gewoonten zijn moeilijk zomaar uit te wissen. De transformatie die begonnen is zal in fazen gebeuren en is afhankelijk van de welwillendheid van de mens om zijn doel te bereiken.

Het scenario dat Christ Michael ontworpen heeft zal zijn bedoelingen vervullen met minder problemen dan voorzien was, alhoewel zijn realisering dat de mens een mentale schok moet krijgen om een paradigma verschuiving te erkennen in culturele normen, hem schijnt te overtuigen dat de mens enkele van de resultaten van zijn zorgeloze behandeling van de Aarde moet ervaren door het verliezen van vele van hetgeen verondersteld wordt basis behoeften te zijn. Zijn noodzaak om in zijn interacties met anderen te evalueren en compromissen te sluiten zal een nieuwe manier starten om zijn plaats te zien als deel van Urantia’s missie.

U vraagt naar details en projecties. Ik kan u die niet geven. Uw situatie op Aarde is alleenlijk de uwe, en uw werkelijkheid zal zijn wat u zal er van zal maken. Spirituele waarheid wil zeggen bestaan binnen de parameters van uw gekozen leefstijl en die verzoenen met de intenties en keuzen van uw Schepper. Christ Michael Aton ontwierp en maakte zijn universum van Nebadon om aspecten te exploreren van een incarnatie met een drie-eenhieds geest. Uw bestaan op Urantia heeft enkel bepaalde aspecten onderzocht van hetgeen een veel groter concept is. Deze werden gefocust op de beperkingen van dualiteit en gebrek aan spiritueel bewustzijn die uw opgeschreven geschiedenis vorm gegeven heeft.

Dit onderzoek heeft zijn doel bereikt, en het is nu tijd voor degenen die verder mee willen met de evolutie van Urantia om zich klaar te maken voor de volgende fase van het bestaan. De fysieke vorm van Urantia zal zich aanpassen aan nieuwe golven van energie en een hogere trilling van bewustzijn. Alle dingen verbonden met de planeet zullen veranderen om zich aan deze evolutie aan te passen. De mens, als deel van die fysieke belichaming, zal zich ook aanpassen en nieuwe vormen aanvaarden om de nieuwe niveaus van energie en informatie aan te kunnen.

Ik zou willen dat ik u de specifieke politieke en economische ontwikkelingen kon mededelen, maar zoals de energie in uw universum, zijn zij in flux en geen enkel resultaat staat vast verder dan de werkelijkheid van de verandering van uw planeet. De noodzaak voor hervorming, echter, zal bestaande veronderstellingen forceren om te evolueren. Degenen die niet kunnen of niet willen veranderen zullen niet kunnen verder bestaan.

Kijk naar de resultaten van hetgeen aan het gebeuren is. Reportages en commentaren zijn misleidend, om niet te zeggen totaal gelogen. Deze onwaarheden leren u om de conclusies te aanvaarden die zij u aanbieden zonder enig individueel onderzoek of nazicht. Interpretaties aanvaarden zonder uw eigen opinies te bepalen is onbezonnen.

Om deze onvermijdelijke verandering te overleven moet de mens zich fysisch en emotioneel voorbereiden. Hij moet klaar zijn om te verhuizen indien nodig. Hij moet voldoende uitgerust zijn om welke graad van weerstand ook, te behouden. Hij moet welwillend participeren met de idee van nieuw inzicht te bereiken. Deze nieuwe waarneming zal beginnen met het definiëren van de betrokkenheid van de mens in zijn omstandigheden en met degenen waarmee hij in wisselwerking is. De veranderde Urantia zal weerkaatst zijn in de veranderingen van het gedrag en de attitudes van de mens. Dit totale één geworden geheel zal samen opstijgen.

Ik spreek tot u als vertegenwoordiger van de Schepper Bron in Orvonton. Wij zijn tevreden met hetgeen aan het gebeuren is op de favoriete planeet van uw Schepper.

Siraya

Vertaling André V.C

Papa bron spreekt over sluiting en verandering

Papa Bron, ik vraag om uw commentaar. Dit kan komen door Siraya, of een andere stem, maar ik herinner me woorden deze morgen. Ze zeiden u was overal. Spreek hierover nogmaals, alstublieft.

Jess, Ik spreek opnieuw tot U. Dit is de Bron van de Schepper, zoals u me noemt. Papa Bron zoals anderen doen. Eerste Bron lijkt te onpersoonlijk. Papa lijkt, voor jou, te familiair.

Ik spreek rechtstreeks. Ik heb geen behoefte om door anderen te gaan, als ik kies. Ik heb met jou eerder gesproken en nu discussiëren wij onze lange geschiedenis samen. Mijn aandacht is nu gericht op de Aarde, met name, en haar afsluitende momenten voordat de volgende fase van haar evolutie begint.

Ik sprak over verpakt worden in mijn energie. Ik stuur de golf van mijn intenties naar buiten en het manifesteert zich als hogere frequentietrillingen die op alles van invloed is. Mijn commentaar naar jou vanmorgen kwam in een tijd toen je nog het meest ontvankelijk was om te horen. Nu is het meer een poging. Maar je focus houdt mijn opmerkingen bijeen zodat ik tot u en anderen die dit lezen, kan spreken.

Ik vertelde Johan dat beslissingen zijn genomen. Christ Michael Aton zoals u hem noemt heeft u ook gezegd dat er een tijdschema is op basis van mijn wensen. Ik heb een visie van een plan hoe ik de Aarde wil wijzigen. De mens die is afgestemd op haar bedoelingen heeft ook een plaats in het proces. Dit vereist bewustzijn en bereidheid deel te gaan uitmaken van deze beweging. De mens is een onderdeel van de Aarde en mag niet uit de hand worden geëlimineerd.

De Aarde moet laten gaan wat heeft al zo lang heeft vastgehouden. Zoals u weet is dit moeilijk. De eerste stap is de moeilijkste. De vloed van opluchting die komt zodra dit is genomen is een openbaring. Voorbereiden stappen zijn genomen om de veerkracht van haar natuurkundig systeem te testen. Steeds meer aardbevingen worden geregistreerd en meer extreme weersomstandigheden worden ervaren. Haar vertrouwen is bijna gereed voor deze belangrijke verschuiving. Het wordt waarschijnlijk niet zonder na te denken, zelfs. Haar zorg voor haar bewoners blijft de omvang en locatie van haar samentrekkingen beïnvloeden.

Ik zie juli als een maand van het loslaten op vele gebieden. Gebeurtenissen zullen doorgaan, niettemin, maar de lange reeks veronderstellingen zullen niet echt gaan gebeuren. Dit alles vindt plaats omdat mijn energie doorsijpelt en het normale niveau van trillingen verhoogt. Dit deel van mijn idee herschept zichzelf.

Mijn rijkdom van nieuwe ervaring die voortkwam uit de belichaming van de mens op aarde heeft mij veroorloofd de nieuwe fase van aardse ascentie in meer detail te scheppen dan ooit mogelijk was.

Ik weet waar ik dit universum heen wil laten gaan, en Christ Michael is een geworden met mijn idee. Deze herschepping is wat er zal gebeuren. Christ Michael is bezig met het uitwerken van de details van hoe dit zal plaatsvinden.

Hij weet dat de tijd hiervoor dichtbij is om te verschuiven naar een hogere fase. Hij blijft door zijn aard, aandringen op meer om te ontwaken, zelfs als hij deze fase naar een eind trekt. Omdat realiteit en materialisatie altijd in beweging is gebaseerd op de werkelijkheid die voortdurend verandert wat was voorgelegd, de noodzakelijke details om het besluit te eindigen wijzigen voortdurend hun plaatsing. Dit feit is onderdeel van wat heeft geleid tot een uitgebreide afsluiting rond het veronderstelde tijdsbestek in het systeem van meting op de Aarde.

Kijk naar het Oosten voor het begin. De komst van de zon zal aangeven dat mijn Wil manifest wordt. Elke dag brengt meer van mijn nabijheid.

Papa Bron, als onderdeel van de Drievuldigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Vertaling Lilian A.