Categoriearchief: Berichten van Esu

Information from Sananda Esu Immanuel Kumara

Esu spreekt over de aanstaande Stasis

Re-post from 2009.

6-8-09

Esu, ik heb sommige specifieke vragen en vraag om extra begeleiding zoals ik doorga. Spreek over Stasis, met inbegrip van de verklaring van wat het is en schets het recentste denken over hoe het zal gebruikt worden. Ik vraag om het proces en hoe het gebruikt zal worden. Spreek van hoe lang dit kan doorgaan en wat er gepland is voor de Aarde voor de tijd dat het een feit is. Spreek van om het even welke informatie die nuttig is om te weten in termen van het concentreren van onze verantwoordelijkheid. Help me om de beste weg te zien door de schijnbare chaos die wordt beschreven.

Jess, het is tijd om over deze belangen te spreken en het huidige denken betreffende hun gebruik en misleiding te verklaren. Stasis is een apparaat dat voorkomt wanneer een bewoonde planeet één of andere soort van omwenteling moet ondergaan – zij het galactisch of geofysisch. Dit staat het systeem van de planeet toe om te stoppen en zichzelf te reorganiseren om zich aan te passen aan het volgende niveau van trillingsintensiteit die zijn omgeving vraagt. Dit veronderstelt de evolutie van zijn omgevingsverbinding met het evolutieproces dat de planeet zelf ondergaat. De evolutie van de planeet houdt of houdt geen rekening met zijn ecosysteem. Als het voorbij om het even welke soort van behoud is, dan worden zijn milieu en levensvormen verwijderd en het systeem begint opnieuw op een nieuw niveau van universele interactie. De problemen en de onevenwichtigheid worden niet voortgezet, zelfs in aangepaste vorm.

Het systeem met de Aarde is uniek. Christ Michael wenst om de gevestigde resten van het bestaan die in overeenstemming zijn met zijn eigen visie te handhaven, opdat ze in de hogere frequentie evolueert van de planeet waarin ze zich beweegt. Omdat dit plaats zou vinden, moet de planeet worden aangepast om de ontwikkeling van de inwoners te volgen die zullen blijven, en vice versa. Dit impliceert het veranderen van de inwoners en het bestaande ecosysteem om zich voor de nieuwe frequenties aan te passen. Deze veranderingen wordt het gemakkelijkst verwezenlijkt door een periode van Stasis op de planeet. Het bestaan zoals het nu is, zal pauzeren en aangepast worden aan een nieuwe vibratie in een hogere dimensionale toestand.  De mens is niets anders dan een reeks vibratie interacties die van aard chemisch schijnen te zijn.

Verander zijn trillingspatroon en hij zal veranderen in een nieuwe trilling volgorde. Dit is het zelfde proces zoals het afstemmen van twee frequenties met verschillende snelheden.  De hogere en snellere overheerst en de twee komen samen in één frequentie.

Het trillingspatroon van de mens zal veranderen en zich aanpassen aan de nieuwe frequentie voor Aarde. Dit vereist een sterk en veerkrachtig fysiek lichaam en een geestelijk besef dat geestelijke waarneming en experimentele ontdekkingen niet betwist. Slechts een percentage van de huidige bevolking van de Aarde zal zich kunnen aanpassen. Dit vereist een fysiek lichaam dat verbonden is met geestelijk besef. Het geestelijk inzicht vormt automatisch de fysieke en geestelijke lichamen, die functioneren op de Aarde. Slechts onlangs is het begrip de mens van deze verhouding genoeg gevoed om begrip toe te staan. Nu is het de tijd voor de mens om zich vooruit te bewegen in zijn volgende evolutionaire fase. Deze evolutionaire status zal een symbiose met de evolutie van de Aarde impliceren. De mens zal interactie aangaan met zijn milieu op een veel bewuster niveau en zal het belang inzien van geestelijke dialoog met zijn omgeving.

Ik zal spreken van de planning zoals het momenteel word voorgesteld. Wij kijken uit naar de verschijning van Jupiter als nieuwe zon om voldoende te schokkeren en de opgezette wetenschappelijke en godsdienstige geloofssystemen te verwarren, om genoeg besef teweeg te brengen van een verschil en om een bewuste wens of actie te starten. Wij verwachten niet dat er veel zal gebeuren als resultaat van om het even welke Aardse actie of crisis. De mensen zijn te passief en incapabel om veel heroverwegen te stimuleren met enkel een andere politieke of milieucrisis.

Wij denken om snel in Stasis mode te gaan zodra Jupiter definitief wordt toegestaan om zich te openbaren. Het proces om in deze mode te gaan is enorm gestroomlijnd sinds de eerdere beschrijvingen die zijn doorgekomen. De tijdsduur dat het zal vergen zou twee uren zijn of minder, nog bewegend rond de globale tijdszones zoals eerder beschreven. Genoeg schepen zijn beschikbaar om de werkende energie te stralen naar de Aarde om met bestaande trillingsbeweging in wisselwerking te staan en het pauzeren te veroorzaken. Dit is niet gaan slapen, dit is het bestaan in stop brengen. Niets is gepland om te verouderen, omdat de tijd zal schijnen op te houden.

Realiseert u dat tijd, slechts een waarneming is op de wereld om het verband te systematiseren tussen twee mensen of twee incidenten.

7-8-09

Laten we verder gaan met de beschrijving. Het plan impliceert het verzenden van een straal van energie naar Aarde die van zulk een frequentie is dat het de basissnelheid van energie overdracht een pauze veroorzaakt in zijn beweging. Wanneer de energie zich niet beweegt is er geen opeenvolging van interactie die het leven op uw planeet kenmerkt. Dit is verschillend van wat u beschouwt als dood. Dat impliceert dat de geest het fysieke omhulsel verlaat en zich met zijn assemblage van de groepsziel herenigt. Het fysieke omhulsel blijft in wisselwerking staan met zijn milieu en de energie uitwisseling gaat nog door. Stasis stopt deze energiebeweging voor een tijdspanne. Er is als resultaat geen veroudering, en de tijd schijnt gestopt te zijn in uw waarneming. Met de gestopte tijd, is er geen waarneming, in feite, omdat observaties of evaluaties gebaseerd zijn op metingen van uw fysieke context.

Onze waarneming van tijd is anders en onze fysieke belichaming is niet afhankelijk van de attributen die u vereist. Wij kunnen in wisselwerking staan met uw energie netwerk op vele niveaus van ingewikkeldheid en die wegen die uit evenwicht zijn opnieuw richten met een hogere frequentie van energie beweging, onaangetast door uw waarnemingen.  Wij kunnen uw ontwerp, om het zo te zeggen, opnieuw uitrusten en een efficiëntere structuur maken die meer geïntegreerd is met de opstijgende universele manifestatie.

Diegenen van u die na de Stasis periode van plan zijn te blijven en te werken zullen worden herontworpen en hervormd om aangepast te zijn aan de veranderingen waar de Aarde zal doorgaan. De symbiose met uw milieu zal nauwkeuriger moeten zijn. Het zal een meer intuïtief inzicht vragen in communautaire behoeften en een aanvaarbaar besef van de noodzak om rekening te houden met uw mede inwoners in de context van uw gemeenschap.   Velen zullen niet verkiezen te blijven om mee te werken met de ascensie van de Aarde. Het schoonmaken van uw milieu impliceert het steunen van een bevolking die geschikt is voor de beschikbare middelen noodzakelijk voor balans en harmonie. Een maximum aantal van ongeveer een tiende van uw huidige bevolking is aangewezen voor het beschikbare land dat het voordeligst zal zijn voor de ascensie van de planeet.

Delen van de huidige geografie zullen verwijderd worden en nieuw land zal te voorschijn komen uit de bestaande oceanen. Dit maakte deel uit van de oppervlakte die overstroomd was toen Lemuria en Atlantis ondergingen. Dit zal gebeuren wanneer de Aarde zijn schuine as stand verplaatst. Het water zal verschillende gedeelten van het bestaande gebied overdekken. Er zullen ook aardbevingen zijn om opgebouwde tektonische spanning te verwijderen, en ook deze zullen de vorm van huidige landvormen veranderen.

Deze gebeurtenissen zullen voorkomen tijdens de Stasis periode omdat zij verbonden zijn met een groter systeem van energie uitwisseling dat niet afhangt van interactie met het ecosysteem, ontwikkeld rond de inwoners van de Aarde. De inwoners zijn een uitbreiding van hun omgeving, maar zij veroorzaken de omgeving niet om zodanig te veranderen als noodzakelijk zal zijn voor de hervorming voor de Aarde. Deze veranderingen zijn verbonden met geofysische verschuivingen en opnieuw gerichte energie van de zon en het zonnestelsel.  De energie veranderingen die naar de Aarde komen beïnvloeden de werking van de magnetosfeer en veranderen het systeem van planetaire omwenteling. Deze veranderingen zijn noodzakelijk voor het netpatroon te herbedraden waarin de Aarde werkt. Dit herstructureren zal het nieuwe milieu voor de inwoners van de Aarde verstrekken.

Ik kan op dit punt niet zeggen hoe lang dit zal duren. De tijdsduur in uw tijdsmeting zal voorkomen nadat Stasis voltooid is. Ik denk dat uw waarneming van de tijdsduur dat het zal nemen verschillend zal zijn van wat u nu veronderstelt. U zult het niet zien als het voorkomt en u zult verrast zijn wanneer u er uit ontwaakt.

Het is niet het plan om elke inwoner van de Aarde fysisch te verwijderen en u op te nemen in schepen of de binnensteden van de Aarde. De meesten van zij die blijven zullen hier blijven en getransformeerd worden zoals de Aarde.  Velen zullen verkiezen weg te gaan of zullen zich geestelijk niet kunnen aanpassen aan de hogere dimensionele frequentie die noodzakelijk zal zijn voor de evolutie van de Aarde. Deze verandering moet bekeken worden als een noodzakelijke stap in ascensie. Geen ziel wordt vernietigd, tenzij hij of zij die optie kiest; wanneer iemand het bestaan op Aarde beëindigd gaat die ziel in een andere vorm in zijn vooruitgang. De onvermijdelijke smart die u hier zult ervaren moet verzacht worden door het besef en een totstandbrenging van het grotere beeld van de evolutie van een ziel.

Er zal een grote groep inwoners zijn die verzameld zal worden in afzondering centra om hun onderwijs voort te zetten. Dit zijn leden van de groep die lichtwerkers worden genoemd, bedoelend, zij die besef hadden van de ware aard van wat er gebeurd op de wereld en één of andere vorm van inzicht hebben uitgebracht aan anderen. Deze groep van leraren en werkers zal de grote groep opmaken van de facilitators (= iemand die het anderen gemakkelijk maakt) die hebben verkozen om anderen te helpen hun nieuwe vormen aan het nieuwe milieu aan te passen. Dit zullen leiders, kunstenaars, opvoeders, genezers, en werkers zijn die zich hebben verbonden om een duurzame maatschappij op te bouwen. Zij hebben speciale talenten geschikt voor de taken die in het verschiet liggen en zijn op dit ogenblik geïncarneerd om die rollen op te nemen. Zij zullen uit Stasis gebracht worden op het moment dat voor hun beginnende opleiding noodzakelijk is.

Ik denk dat dit volstaat op dit ogenblik. Kijk uit naar de tekens die in de hemel zullen verschijnen. Dit zal achtereenvolgens gebeuren van nu af aan. Veel van de oogst is opgeslagen, en de gebeurtenissen zullen zich voordoen wanneer u ze het minst verwacht. De zon zal zich bewegen en Jupiter zal verschijnen zoals hij eigenlijk is. Dan zult u weten dat Stasis klaar is om te beginnen.

Esu, Planetaire Prins in Fysieke vorm.

translated by Christ Lippens

Esu Verklaart Wat Er Komt

Esu, hebt U commentaar? Ik heb het gevoel dat er uitstel is voor wij verder gaan in een ongekende richting. Spreek aub. waar wij staan en hoe wij ons moeten voorbereiden voor wat komt.

Jess, laat ons spreken. Deze tijd is gunstig voor diverse mogelijkheden. Vele culturele stromingen drogen op, en het menselijk gedrag wordt onregelmatiger dan ooit tevoren. De mens heeft in vele gevallen zijn gevoel voor rechtschapenheid verloren, en zijn verantwoordelijk gezond verstand is ten prooi van emotionele reacties gebaseerd op wat anderen hem vertellen. De massamedia is totaal nutteloos, zij bieden geen enkel objectief of onbevooroordeeld commentaar. De politieke arena, waar kandidaten elkaar aanvallen en voor aandacht wedijveren, heeft weinig gemeen met een inzichtvolle discutie van problemen die uw natie belagen. Het opzoeken van de spotlichten en van investeerders met zakken die diep genoeg zijn voor het kopen van persoonlijk support is al wat hen interesseert.

Uw land is verdeeld in tegenstrijdige groepen die niet bereid zijn om te zoeken naar overeenkomsten tussen de rassen en onbekwaam zijn om het vinden van samenwerkingsmogelijkheden te overwegen. De angst voor het verlies van individuele identiteit en het verlies van verzekerde levensstijlen beroven de cultuur van haar spirituele en economische fundamenten. De mens is bang voor wat er kan komen, en hij wordt steeds bozer en voelt zich met de dag meer bedreigd. Hij beschuldigt andere rassen, of verschillende religieuze ideologieën, voor het verlies van zijn gevoel voor controle, wanneer, in feite, zijn probleem ligt in het verlies van het bewustzijn van zijn verantwoordelijkheid voor zijn daden. De mens was geschapen om individueel te denken en om dan samen met anderen te werken voor het bereiken van zijn Scheppingsvisie – niet om zijn rug te keren naar zijn problemen of om degenen aan te vallen waarvan hij vermoedt dat zij zijn rechten wegnemen.

Zal hetgeen dat komt dit veranderen, vraagt u?

Het rennen van de mens naar zijn vernietiging kan op dit punt niet meer gestopt worden door de weinigen die het probleem zien. Een overweldigend gevoel van hulpeloosheid is te diep in de instelling van de mens geworteld. Zijn gedrag is vastgeprikt op onbedachtzame reacties. Zijn zelfbelang maakt het hem onmogelijk om medeleven voor anderen te hebben. Zijn stuwkracht om ten koste van alles te produceren is het resultaat van zijn behoefte om de controle te behouden door het tentoonstellen van zijn macht ten koste van de communauteit of de omgeving.

De Aarde heeft altijd de mens toegestaan om haar bronnen te uit te putten, maar de mens draait zich nu om en negeert zijn overeenkomst met de Aarde om haar bronnen te eerbiedigen. De Aarde kan noch wilt dit nog verder laten gebeuren. Daar de mens niet kan stoppen, zal de Aarde het voor hem doen, en dit zal al het andere beëindigen als resultaat.Dit soort van hemels gebeuren is gemakkelijk genoeg te bereiken, maar de verwikkelingen voor wat dit inhoudt voor de Aardse bewoners zijn groter dan alles wat de mens zich kan inbeelden. De resulterende chaos zal het vertrouwde bestaan van de mens verbrijzelen en leiden tot het verwijderen van alles wat niet in lijn is met het plan van de Schepper.

Hoe dichtbij deze gebeurtenissen ook zijn, de keuze van het tijdstip waarop de Aarde deze finale stap zal zetten is onzeker. De Aarde is in een symbiotische relatie met haar inwoners en hun onderlinge evenwicht is uiterst wankel. Het finale gebeuren dat deze veranderingen zal starten kan op ieder moment beginnen. Het gevoel van uitstel dat de mens ervaart is misleidend.

Ik zeg u dat de mens zich moet voorbereiden voor deze revolutie door een besef te cultiveren van zijn innerlijke zelf. Terwijl hij zijn zelfbewustzijn versterkt zal hij beginnen te begrijpen hoe hij beslissingen kan maken die harmonisch zijn met de universele visie van waarheid. Hij kan gemakkelijk luisteren naar zijn innerlijke stemmen en leiding en goedkeuring ontvangen. Hij zal weten dat hij meer in evenwicht handelt met zijn Schepper wanneer hij een grotere klaarheid bereikt in de boodschappen van zijn gevoelens.

Hoe moet de mens dit doen, vraagt u?

Hij moet beginnen met in vraag te stellen wat hij geleerd heeft, en wat men hem onderwees. Komt een uitleg van de werkelijkheid van zijn situatie overeen met zijn eigen waarnemingen van zijn omstandigheden, gebaseerd op zijn werkelijke ervaringen? Komen de oorzaken door anderen opgesteld overeen met zijn eigen gevoel van hoe de handelingen begonnen en verder gaan? Tradities kunnen comfortabele verklaringen zijn die toekomstige beslissingen verzachten, maar de mens moet beslissen of zij hem bewijs verschaffen of een niet onderzocht dogma. De mens moet leren onderzoeken wat hij gelooft.

De bekende culturele situaties die de mens gans zijn leven gekend heeft beginnen onevenwichtig aan te voelen. Vorige veronderstellingen schijnen niet langer meer gangbaar te zijn. Verwachte reacties hebben niet langer een verzekerde uitkomst. De mens vindt dat vroegere automatische beslissingen nu vereisen van supplementaire parameters te overwegen die traditionele keuzes ontzenuwen.

Deze nieuwe situaties vereisen een andere methode van denken. De mens moet zich realiseren dat hij verantwoordelijkheid voor zichzelf moet opnemen en zijn omgeving moet analyseren in een betrachting om het meest uitgelijnd gedachteproces te bepalen. Deze bijkomende spirituele component zal gezien worden als absoluut noodzakelijk als de mens zich bewust wordt van zijn rol in een ontvouwende schepping. Zijn Schepper heeft hem een doel gegeven, en ieder individu moet vinden wat zijn rol is.

Zonder de ware natuur van wie hij is te kennen, is de mens zich niettemin bewust aan het worden dat zijn doel niet strookt met de acties die rond hem gebeuren. Hij vindt dat hij meer onafhankelijk staat van de gebeurtenissen die door het algemene publiek in werking gesteld worden. Hij begint zich af te vragen waarom, vanuit zijn ervaringen, hun beslissingen zo irrationeel en ondoordacht zijn. Zijn dagen gaan voorbij in onzekerheid en frustratie. Zijn bestaan is uitzinnig en onlogisch geworden.

Massa ideologieën beïnvloeden culturele reacties. Fanatieke geloofssystemen laten extreem lijden toe in de naam van de religie. Bijziendheid in het ganse politieke spectrum genereert niets dan egoïstische aanvallen op andere kandidaten. Er is weinig betrachting om akkoord te gaan met oplossingen voor de onoverbrugbare problemen die het electoraat wacht. Liberalen en conservatieven zijn onbekwaam om lang genoeg hun onbuigbaar gezichtspunt te matigen om te overwegen dat tegenoverstelde gezichtspunten ook goede ideeën kunnen hebben. Politieke partijen zijn slechts verschillend in naam, en hun focus is gericht op belastering in plaats van inspiratie.

Ik zie geen reden om u te vertellen wat er kan gebeuren. Globale catastrofe ontwikkelt zich economisch, politiek, en spiritueel op alle continenten. Alle uitgezonden verklaringen van cultureel inzicht zijn van nature gebrekkig. De maatschappij lost zich op. Als u geen actief deel bent van de vernietiging, ziet u de chaos zich rond u ontplooien.

Besef, echter, dat u iets van het onheil kunt verzachten door het vinden van uw gevoel van persoonlijk evenwicht en het gebruik van uw persoonlijke kracht om verantwoordelijkheid en voorzichtigheid te handhaven. Uw gevoel van zelfbewustzijn controleert uw keuze van handelen met anderen. Dit, op zich, verzacht de manier waarop anderen op u reageren. Deze methode van meedogende interactie is noodzakelijk en is in lijn met de Schepper.

De mens kan werkelijk op Aarde niet leven zonder begrip van zijn plaats erop. Hij moet zich ook realiseren hoe hij zou functioneren als deel van een universeel geheel. Alles is onderling verbonden en de mens heeft een verantwoordelijkheid om deze verbinding te eren. De mens is een deel van God. Hij moet als dusdanig handelen.

Esu.

[Esu on the Magnetic Pole Reversal]

Re-post from 2009.

22-3-09

Esu, ik vraag vandaag voor verduidelijking en begeleiding.  Wat gebeurt er met de Aarde en met stasis? Wat kunnen wij waarschijnlijk verwachten, en wat zouden wij moeten doen ter voorbereidingen? Spreek over hoe het besluit werd genomen om voorrang te geven aan de behoeften van de Aarde. Spreek over gebeurtenissen die het meest waarschijnlijk zullen voorkomen, inbegrepen vóór en tijdens stasis. Ik dank u voor het communiceren met mij.

Laten we spreken over wat moet komen. De Aarde wordt onregelmatig in zijn omwenteling. De as positie beweegt zich constant, die een wat u bubbel noemt  veroorzaakt in zijn omwenteling. Hemellichamen verschijnen in andere plaatsen dan waar zij moeten zijn, en hun posities is verplaatst door de positie van de schuine stand van de Aarde met betrekking tot hen. Het meer ernstige probleem, in uw termen, is de behoefte om de richting van de omwenteling van de Aarde om te keren. Dit is noodzakelijke voor de her-rotatie van de bovenkant, om het zo te zeggen, en de Aarde rotatie in een verse en stabiele hoek te houden. Deze actie is geen unieke gebeurtenis in termen van planetaire bewegingen; het gebeurt met alle planeten als zij het eind van één cyclus bereiken en met een andere moeten beginnen. Deze actie werd altijd gepland om tijdens de periode te gebeuren die u stasis noemt. Die actie op zichzelf was de anomalie. Planeten keren normaal hun richting om op een natuurlijke wijze om te beginnen met het proces van zichzelf te herstructureren zonder hulp of extra overweging over de levensvormen die daar op dat ogenblik bestaan.

De mensen op de  wereld hebben een besef van de behoefte aan verandering ontwikkeld, hoewel de meesten niet begrijpen wat dat letterlijk met zich meebrengt. Het besef heeft een genomen besluit veroorzaakt om de inwoners bij te staan om het proces te ondernemen om naar een nieuwe fase van bestaan te verschuiven. Dit was niet enkel het besluit van Christ Michael Aton. Dit was het besluit van een raad die zij vertegenwoordigt die universums creëren als een uitdrukking van de bedoeling van de Schepper Bron. De opbouw van alle lokale universa zoals Nebadon wordt overzien door de wezens die de elementen ontwerpen die een universum mogelijk maken. Bij het creëren van Nebadon, handelde Christ Michael overeenkomstig hun begeleiding, hoewel hij het idee voor de unieke structuur in werking stelde dat zijn universum vergde. Zijn idee zoals goedgekeurd als een uitbreiding van de Schepper Bron, en zijn plannen werden gecoördineerd door hen die universum mogelijk maken.

Om de creatie van Nebadon in meer context te zetten, brachten de voormannen in het Centrale Ras in Havona dat de creatie manifesteerde van het zevende super universum van Orvonton als een vertegenwoordiging van de drie persoonsd  Drievuldigheid, het proces in beweging dat Christ Michael Aton toestond om de kwesties van keus en medecreatie te onderzoeken die de aard van Nebadon kenmerken. De universum bouwers vormden dit concept in een fysieke vorm die het concept zou opnemen. De Aarde werd ontwikkeld als een zaadplaneet binnen de periferie van de georganiseerde systemen en de energiebronnen. Het was bedoeld om een speciaal laboratorium te zijn voor proeven en experimenten die aan de rest van de structuur van Nebadon ten goede zouden komen.  De Aarde was niet als eerste gecreëerd, maar het ontwikkelde zich later aangezien de behoefte aan complexere proefneming duidelijk werd.

De Aarde werd overgenomen en werd dan in quarantaine gezet. De directe voeding, die de groepering met universele waarheid brengt, werd tegengehouden om deze nieuwe kwesties van verwerping toe te staan om zichzelf uit te werken. Deze ideeën waren tegengesteld aan de meest directe vooruitgang die de Aarde normaal zou nemen. Met dat bedoel ik, de Aarde moest haar natuurlijke tendensen compromitteren om haar ideeën aan te passen aan die, die van voorbij haar systeem werden opgelegd. De Aarde was tot in een opmerkelijke mate flexibel, maar de sterkte van de weerstand tegen het concept van Christ Michael putte haar middelen uit en bracht haar in de toestand van wat zij vandaag is. Net als een fysieke persoon zou zijn in uw ervaring, is zij onwillig om door te gaan met zich aan te passen voor de uitwendige elementen en zoekt om hen af te werpen op de enige manier die zij natuurlijk kan. Dit proces is gevolgd en bijgestaan gedurende verscheidene jaren, altijd proberend aan de behoeften van de inwoners aan te passen op het zelfde moment dat de meest essentiële behoeften van de Aarde gericht werden. De middelen van Aarde zijn opgebruikt, op dit moment, en een verandering is verplicht om de planeet te blijven bewaren. Deze grens was gekend en is in overweging geweest in al de opeenvolging van uiterste termijnen en vertragingen die zijn beslist. Het laatste besluit was om zich niet langer te mengen in de vooruitgang van de Aarde en haar toe te staan om de traditionele weg voor verandering te kiezen door de magnetische polariteit om te keren die door de interactie van de zon met de omwenteling van de Aarde wordt veroorzaakt.

Deze omkering wordt typisch veroorzaakt door van de snelheid van de omwenteling te vertragen, die de richting van de polariteit toelaat om in een andere richting te worden getrokken. Het stoppen van de omwenteling leidt tot een pauze in de duidelijke beweging van de zon. De Aarde is een soort bal, en bij het stoppen van het draaien terwijl ze rond de zon cirkelt zal één deel donker zijn en één deel in het licht, tot ze opnieuw begint te roteren. Dit hervatten van het spinnen in een omgekeerde richting zal de magnetische oriëntatie van de Aarde met de zon omkeren.  De geografische noordenpool van de as van de Aarde zal blijven zoals het is, maar de richting van de magnetische stroom zal naar de zuidenpool stromen.

Deze verschuiving en magnetische omkering waren altijd gepland om tijdens de periode te gebeuren die u stasis noemt. Dit maakt deel uit van de hulp die wij u geven om de Aarde toe te staan om haar overgang grotendeels met haar inwoners intact, te maken. Deze hulp zal het stadium opzetten voor de transformaties, beschreven in andere channelings. Het zal het speelgebied ontruimen om u toe te staan om gemeenschappen op te bouwen die duurzaam zijn, met middelen die meer compatibel zijn met een directere geestelijke verbinding naar het universum waarvan u deel uitmaakt.  De vrees van de Aarde voor toegang en contact met galactische krachten zal vervangen worden met geverifieerd besef en een zekerheid van voordelige hulp. De planeet zal een meer duurzaam niveau van inwoners huisvesten. Er is echter geen weg om het feit te negeren, dat de vernieuwde Aardse middelen in de toekomst door de overmaat van eisen zou worden gespannen, zoals die op dit ogenblik op haar worden geplaatst. Zij die hun doel hebben gediend door hier te incarneren, zullen weggaan. Zij die gekozen hebben om op te stijgen met de planeet, zullen blijven om te helpen met het proces.

De tijd van stasis is hier, het is veilig om het te zeggen. Zijn begin zal bepaald zijn door het programma van de Aarde in haar overgang. Wanneer de zon ophoudt met bewegen, zal het tijd zijn om voorbereidingen te treffen om stasis die in beweging wordt gebracht. Christ Michael Aton wil zijn begin vertragen tot de inwoners van de Aarde fysiek bewijsmateriaal zien dat voorbij het werkingsgebied van de mens is om te combineren. Slechts dan zullen zij overtuigd zijn en zullen zij open staan voor begeleiding en voor nieuwe interpretaties. Geen andere methode heeft gewerkt tot dit punt. De uiterste termijn die op de eerste dag van dit jaar werdt gegeven was de bevestiging dat de universum bouwers vertelde om de Aarde te laten gaan op haar eigen manier.

Sananda Esu Immanuel

translated by Christ Lippens

Esu spreekt op de Veranderingen van de Aarde

Re-post from 2009.

29-3-2009

Esu, ik vraag om specifieke begeleiding en de meest mogelijke chronologie. Spreek over het mechanisme met betrekking tot de Aarde zodat ik de factoren in kwestie kan begrijpen. Omwenteling in combinatie met poolverschuiving en omkeringen.

Jess, laten we spreken deze ochtend. Er is veel gebeurd waarover wij nog niet eerder gesproken hebben. De voorbereidingen voor Stasis zijn veel het onderwerp voor bespreking, en wij hebben belangrijke argumenten op de doeltreffendheid van het proces in termen van de zielegroei en ascensie, om uw woorden te gebruiken. Het proces richt zich naar het wekken van de strengen van uw fysiek lichaam dat u tot nu toe hebt genegeerd. U hebt veel meer vermogen en potentieel dan dat u zich op dit ogenblik kan realiseren. Dit is geformuleerd in de beschrijvingen die wij hebben gecultiveerd met het doel om aan u de betekenis van het belang duidelijk te maken van wat op het punt staat te beginnen. U, Jess, hebt dit af en toe in uw eigen sprongen ervaren in uw totstandbrenging. U begrijpt wat betrokken zijn is bij het plotseling hebben van een nieuw inzicht in uw situatie en uw concept van wat het leven voor u is.

Laten we spreek van de fysieke reis die de Aarde neemt. De ravage van de verwoesting die aan Moeder Aarde is toegebracht blijft irritant en een hindernis in het vernieuwen van haar beeld. De littekens die haar aangebracht zijn, zijn moeilijk te verwijderen. Haar pure conditie is lang verslechterd in wat u nu ziet, maar nog ziet u resten van wat echt glorieus is. Dit is geen nieuwe realisatie, maar één die nooit genoeg kan worden aangehaald.

Het opnieuw uitlijnen van het magnetische veld zal de verhouding van de Aarde tot het zonnestelsel heroriënteren. De bestaande polariteit regeling dient het doel om de planeet in positie te houden, maar het verhindert ze ook om een onafhankelijk energiek raster op te zetten dat een prototype van mono polariteit dat het nodig zal hebben om zich verder te bewegen in hoger energieke verbinding met de universele idealen. Het is een voortzetting van de bipolaire dualiteit die de planeet momenteel kenmerkt. Laat mij duidelijker zijn op dit: het omschakelen van de magnetische polen zal mono polariteit of ascensie naar een hoger dimensionele constructie niet inluiden, maar het zal het decor opzetten voor het gebeuren in combinatie met het geestelijke ontwaken dat de mens ondergaat. De mens en de Aarde zijn één energiek pakket dat op een parallelle manieren moet werken om geestelijk hoger te bewegen.

Het vertragen van de snelheid van de omwenteling maakt deel uit van het proces dat dit voorbereid om te gebeuren. Deze planetaire fysieke staat is gewoon, maar de mens heeft geen begrip van wat er gebeurd. Rotatie wordt veroorzaakt door de trekkracht van de dynamische stromen die het magnetische veld produceren. De aantrekking van de magnetische trekkracht laat de planeet bewegen op een roterende manier. De oriëntatie van de Noord en Zuid polariteit in oppositie tot de geografische polen creëert de rotatierichting welke u “tegen de wijzers v.d. klok” noemt. Het omkeren van de magnetische polen veroorzaakt een omgekeerde richting van de magnetisch trekkracht, de rotatie wordt “met de wijzers van de klok”, met de zon die op komt in het Westen, zoals u het beschrijft. Uw planeet zal nu roteren naar de zon toe  in een omgekeerde richting van wat het is geweest.

Omdat dit zou kunnen gebeuren, moet het huidig omwentelingsproces stoppen.  Dit wordt bemoeilijkt door het wiebelen van de geografische aardas, wegens verzwakte magnetische stromen. De magnetische tegenkracht van de Aarde is uit evenwicht met de geladen polariteit in de fysieke oppervlakte, en de geordende aangetrokken energieke weerstand, die er normaal is met de geografische as van de planeet, begint te verslappen en laat de hoek van de as los rond bewegen. (het wiebelen) Dit is al verscheidene jaren bezig, maar wordt nu intensiever.

Er zijn hier een aantal factoren aan het werk. De rotatie van de binnenkern wordt beïnvloed door diverse uitwendige factoren, waarvan de één de andere beïnvloed in een geometrisch intensifiërende opeenvolging. Zonne uitbarstingen beïnvloeden de elektriciteit van de atmosfeer, die het weer beïnvloedt, wat de geografie beïnvloedt, wat plaatbewegingen veroorzaakt, die aardbevingen veroorzaakt, die tsunami’s veroorzaakt en vulkanisch uitbarsting, dewelke door de vloeibare buitenkern geabsorbeerd worden als niet gebalanceerde uitbarstingen, wat onevenwichtigheid veroorzaakt met het inwendige kern rotatie systeem, wat het dynamo-effect beïnvloed, dat het magnetische net verzwakt, dat het omwentelingspatroon beïnvloedt, dat meer absorptie toestaat van zonne invloed en druk op de magnetosfeer, enz. U ziet de stijgende weerproblemen, het aanzienlijk aantal aardbevingen, en het omwenteling problemen. U ziet wat tekens van de zonnegloed en verhoogde druk op de magnetosfeer. U ziet de verhoging van energie niet die op de wereld aankomt van Jupiter omdat het door de zon wordt gefiltreerd. U ziet het verzwakken van het magnetisch net niet wegens de waaier van effecten die het weg hameren.

Dit gebeurt nu omdat wij de cyclus van de wereld toe laten zich uit te spelen voor het uiteindelijke voordeel   dat het op de fysieke structuur van de Aarde zal hebben.  Dit wordt gecompliceerd door de behoefte om de plaats van de mens te bewaren. De grote wederopbouw die typisch zou plaatsvinden, zoals het traditioneel gebeurt, kan niet worden toegestaan. Vandaar dat de galactische krachten de Aarde jarenlang hebben gecontroleerd en waarom zij zelfs nu nog wat raad geven voor het proces. De analogie van het remmen van een auto is volkomen geschikt. U weet dat in gevaarlijke rijomstandigheden u met het rempedaal moet pompen eerder dan het in te stampen. Dat is de enige manier om te verhinderen dat de wielen blokkeren en het nutteloos wordt op natte of ijzige rijoppervlakken. Het korte pompen zullen de auto meer geleidelijk aan vertragen, maar op een gecontroleerde manier zodat u beter kunt bepalen hoe hij stopt. Als de Aarde toegestaan wordt om op haar remmen dicht te slaan en een plotse stop creëert, zal het enorme omwenteling en geografische vernietiging veroorzaken wegens de kinetische kracht die wordt tegengehouden. De richting van de impuls zal zich voortzetten en de oppervlakte van de Aarde gebruiken om zijn beweging te remmen.

Dit fysiek proces zal plaatsvinden, en veel sneller dan de gepubliceerde deskundigen geloven. Deze opeenvolging speelt ook in de bedoelingen van zij die nog de richting van de inwoners van de Aarde proberen te controleren. Wij hadden gehoopt dat genoeg inwoners “wijs zouden worden“ over wat er aan de hand is om wat “remming”“ te veroorzaken van deze politieke en economische impuls, maar het lijkt erop dat dit naar een gelijkaardige crash wordt gebracht. Dit proces is één waarover de galactische krachten minder controle hebben, omdat het een manifestatie is van de wensen en bedoelingen van de mensen. Dit is een mede gecreëerd scenario dat veranderd moet worden door zij die het hebben gecreëerd. De kansen nu dat dit gebeurt zijn bijna nul. Christ Michael heeft zo lang gewacht omdat hij hoopte dat het zich zou vertonen als het werd voorzien op een positieve manier.   Het ziet er naar uit dat een schone lei het beste is op dit moment. Er is niet veel meer relevant om te worden onderzocht door dit struikelen in het duister voort te zetten in het licht van de verplichte veranderingen die moeten aangebracht worden aan de Aarde met betrekking tot haar plaats in het veranderende zonnestelsel.

Esu

translated by Christ Lippens

Esu spreekt over vele onderwerpen

Esu: laat ons beginnen. 

Jess, dit is een uitgebreide discussie over vele onderwerpen. Het is tijd dat ik materie aansnijd die belangrijk zal zijn in de dagen en weken die komen.

Velen van u zien hoe de wereld evolueert, haar strijd voor macht en fysieke overheersing. Ik ben mij ten zeerste bewust van de bronnen en de projecties van deze daden, wie de touwtjes trekt en wie bedrogen wordt. De mens heeft helaas deze impasse gecreëerd, en het zal zijn probleem zijn om dit op te lossen. Hij kan zoveel hulp krijgen als hij vraagt, zowel fysisch als spiritueel, maar hij handelt meestal alsof hij zelf op eigen houtje een oplossing kan vinden.

De meest ingewikkelde problemen zijn onderling verbonden, en een bepaalde groep van daden is gebaseerd op een veronderstelling van veranderingen in andere sectoren. Militaire agressie is gebaseerd op een geloof in economische zekerheid; economische risico’s zijn gebaseerd op een veronderstelling van soevereiniteit. Regeringscontrole hangt af van haar vermogen om gedrag te bepalen. Het gedrag van het volk wordt gemanipuleerd door een geconditioneerd gebrek aan beredenering. Gedicteerde accentuering van opvoeding en gepolitiseerd religieus onderricht spelen een hoofdrol in het beperken van het vermogen van de mens om objectief waar te nemen.

Die verwarring van culturele noodzaken belet iedere soort van beredeneerd onderscheidingsvermogen. De mens gaat door zijn emoties zonder zich veel af te vragen wat hun doel zijn. Hij is opgesloten in een bestaan dat hem aanzet om zijn fysieke mogelijkheden te gebruiken zonder zich vragen te stellen. Ieder gevoel van twijfel of mistevredenheid wordt als oneerlijk gebrandmerkt ten opzichte van het opgelegde programma.

De idee van de mens die niet in staat is om de doeltreffendheid van zijn toestand te onderzoeken is volledig in onenigheid met de spirituele missie waarvoor hij geschapen is. De mens is een extensie van zijn Schepper, en als dusdanig ontworpen om voor Hem te onderzoeken en te ervaren. De schepping is niets anders dan een gemanifesteerd idee om van die manifestatie te kunnen leren. Een kenmerkend onjuist concept van de plaats van de mens in de schepping heeft bijgedragen tot het type van problemen die hij ontwikkeld heeft. Om oproerelementen tegen Zijn plan voor het Universum te ontwortelen, plaatste de Schepper zijn schadelijkste tegenstanders in spirituele quarantaine, om directe verwikkeling met Zijn plannen te voorkomen. Verstoorders moesten de werkelijke natuur van de doelstelling van de Schepping herontdekken door eigen ervaring.

De initiële opzichters van de Aarde waren in de opstand betrokken, en de mens die hier incarneerde ontwikkelde zich doelbewust zonder een direct besef van zijn ware spirituele natuur. Een hernieuwde verbinding met de geest bleef mogelijk, maar dit vereiste een bereidheid om een afstemming te ontwikkelen met universele waarnemingen die verder gaan dan de basis behoeften van het individu. De spirituele ontwikkeling van de mens werd verder bemoeilijkt door een fysieke kruising uitgevoerd door buitenaardse verkenners die zochten naar de exploitatie van de Aardse hulpbronnen. De mens werd fysisch sterker gemaakt maar mentaal ondergeschikt aan de wensen van zijn bazen.

Om de mens te helpen ontkomen aan deze opgelegde beperkingen zijn er vele leraren en voorbeelden van waarheid en schoonheid verschenen doorheen de geschiedenis om een besef te veroorzaken van zijn bestaan dat verder gaat dan de routine.

Kunst, filosofie, en religieus geloof zijn uit deze inspiratie gegroeid. Het begrip van deze spirituele waarheden is in de mens, helaas, bezoedeld en vervormd gebleven. Enkele geïncarneerden die de behoefte hadden om hun ideeën aan de velen op te leggen hebben verder deze voorbeelden voor eigen doelen misbruikt. Symbolen van universele spirituele waarheden zijn nog steeds in hun zuiverheid aangetast en vervormd om werktuigen te worden voor controle en manipulatie.

Deze manipulatie zal slechts veranderen wanneer de mens zijn opinie over zichzelf en zijn bestaan zal wijzigen. Wij hebben vele voorbeelden en leringen gegeven over decennia, met minder resultaat dan wij gehoopt hadden. Sommigen met meer begrip hebben de mogelijkheid ontwikkeld om zichzelf objectief te bezien en hebben in hun leven de afwijking geconstateerd met betrekking tot de wensen van de Schepper. Het merendeel, echter, blijven blind voor de schade die dit gecontroleerd gedrag berokkend heeft.

Terwijl wij niet de hoop verloren hebben dat de mens zich de nood zal realiseren om zijn individueel doel terug af te stemmen op het doel wat zijn Schepper, hebben wij beslist om verder te gaan met een groter agenda waarvan de mens slechts een deel is. De Aarde en haar sector van het universum van de Schepper moet de frequentie van hun energie verhogen tot op een dimensioneel niveau dat meer in lijn ligt met de intentie van het origineel ontwerp. Vele manifestaties van onevenwichtigheid en disharmonie zullen veranderen, of volledig verwijderd worden als gevolg hiervan, zodat dit deel hier van de Schepping meer in overeenstemming met de Spirituele Waarheid kan functioneren. De egoïstische dwang van de mens voor controle en soevereiniteit heeft, in het verleden, deze planeet tot een niveau van schade gebracht dat aanzien werd als bijna onherstelbaar. De Aarde was er bijna aan toe om totaal gezuiverd te worden om haar toe te staan terug te starten binnen verschillende millennia met nieuwe dimensionale mandaten. Had dit gebeurd, dan zou de mensheid verwijderd geweest zijn samen met alle andere schadelijke afwijkingen.

Dit veranderde wanneer voldoende van de Aardse bevolking het grotere perspectief dat hun vroegere bijziende werkelijkheid harmonisch samenbracht, begon te zien. Zij begon te begrijpen dat de mens een veel grotere spirituele missie op Aarde had. In plaats van zichzelf te zien als afzonderlijke wezens die worstelen om een soort gedefinieerde identiteit te vinden, realiseerde men dat iedere mens een deel was van een onmetelijk spiritueel netwerk dat een extensie was van de universele visie van de Schepper.

De mens begon zich ook te realiseren dat hij verantwoordelijk was voor hoe hij in dit universum leefde. Hij zag dat al die acties en reacties extensies waren van zijn eigen begrip.

Beslissingen die enkel gebaseerd waren op zelfinteresse werden herkend als meestal niet uitgelijnd met de hogere spirituele intenties.

Acties gebaseerd op deze persoonlijke motieven hadden de neiging om de belangen van andere mensen te negeren. Dit egoïstisch gebrek aan waardering leidde tot meningsverschillen en openlijke strijd. De geschiedenis van de mensheid op deze planeet is er een geweest van egoïstische interesses en de overheersing van anderen. Lang geleden gaven de Aardbewoners hun spirituele uitlijning met de Waarheid van de Schepper op om zich te focusseren op zinnelijke bevrediging en persoonlijke voldoening. De bereikingen van de mens zijn een compromis geweest van resultaten/producties die geen voorbeeld zijn voor de werkelijke mogelijkheden van cocreaties gevormd door Universele Waarheden.

Begeerte voor controle heeft zich geuit in hebzucht en beperkingen. Degenen die succes hadden in steeds meer te pakken, hebben een systeem gecreëerd om anderen te beletten van hierin even succesvol te zijn. Hulpbronnen worden gecontroleerd en in kleine porties toegankelijk gemaakt. Dit systeem baat degenen die het proces beheren, maar berooft degenen die gemanipuleerd zijn. Meer controle veroorzaakt meer leiding over degenen die gecontroleerd worden. Culturele systemen zijn ontwikkeld om blijvende controle te verzekeren. Opties voor andere keuzes worden verwijderd, en de lange ervaring met opgelegd gedrag sust de mens in een gevoel van denkloze apathie. Dit wordt versterkt door continue samenwerkende toelichting en het beperkt vrijgeven van informatie. Als gevolg hiervan zijn deze gemanipuleerden zich niet bewust dat zij niet vrij zijn van controle.

Degenen die de macht verworven hebben over de Aardse hulpbronnen dicteren welke beleidslijn de zogenaamde representatieve regeringen moeten toepassen om hun electoraat onder controle te houden. Verkozen officiële leiders negeren degenen die zij vertegenwoordigen en onderhandelen met machtsbemiddelaars om hun eigen plaats te beveiligen in de controlerende groep. Om de kiezers gunstig gestemd te houden zenden die officiëlen valse beelden uit om de werkelijkheid te vermommen van ’s mensen bestaan. Angstgevoelens worden gevoed om wantrouwen en woede te genereren en iedere soort van diepgaand onderzoek te vermijden. Half-waarheden worden continu gefabrikeerd om meer dan zeer oppervlakkige onderscheiding te voorkomen. Dit is aan het veranderen. Iedere dag ontwaken er steeds meer tot het besef van gecontroleerd te zijn. De aanval op spirituele waarheid is op dit punt niet te stoppen.

De beslissing is genomen dat de Aarde zal veranderen, en aangezien er voldoende van haar bewoners ontwaakt zijn, ten minste tot een zwak schijnsel van de visie van de Schepper, is er een akkoord getroffen dat de mens eveneens zal ascenderen samen met zijn omgeving. Deze beslissing is niet eerder voorgekomen, en de vertakkingen die de uitwerking van dit proces met zich meebrachten hebben dit pad naar ascentie moeilijker gemaakt dan verwacht. De grote aantallen van mensen die hierin betrokken zijn is een factor die, samen met de nabije ineenstortingtoestand van de planeet, de kritische niveaus van het bewustzijn van de mensen en hun fysieke bereidwilligheid, de tijdlijn beïnvloed heeft naar het optimale moment.

Nu zijn de moeilijkheden opgelost en is het proces begonnen, hoewel degenen die trachten van de mensheid onder controle te houden nog deze onvermijdbare transformatie weerstand bieden. Zij vechten met hun laatste inspanning die zij zich kunnen inbeelden om te bestendigen wat zij van onder hun controle zien wegglijden. Beslissingen worden steeds irrationeler en wanhopiger. Geruchten over oorlogen zijn een rookgordijn tactiek om het emotionele geheugen van de mens te gebruiken teneinde zijn onderscheidingsvermogen voor de waanzin van de bedoelingen zijn leiders te blokkeren. De luide propaganda die deze bedreigingen gemakkelijk vergezelt verbergt de morele en financiële bankroet van degenen die roepen voor oorlog. Degenen die in feite het geld controleren gebruiken de regeringsleiders om die invasiescenario’s te fabriceren, niet voor idealistische overwegingen, maar om inkomsten te stimuleren door het nemen van de controle van de bezittingen van andere naties.

Wordt niet misleid. Aanvaardt geen uitleg die u zelf niet vastgesteld hebt. Onderzoek wat er gebeurt. Onderscheidt de redenen waarom gebeurtenissen plaatsvinden. Volgt de draad die leidt naar het profijt om te zien wie er van alles voordeel heeft. Als u dit doet, realiseer u welke rol u in dit alles speelt. Iedere persoon kan alleen zijn eigen individuele omstandigheden controleren, maar als zijn beslissingen afgestemd zijn op het grotere spirituele doel van de Schepper, zal iedere actie velen buiten de eigenlijke situatie beïnvloeden. Herinnert u altijd dat u verantwoordelijk tegenover uzelf moet handelen met kennis van waarom u aldus kiest te handelen op een bepaalde manier. Als u dit doet begint u ingeschakeld te zijn in een menselijk netwerk waarvan u deel bent. Het is nu de tijd om dit te beginnen. Het is nu de tijd om opzij te stappen, weg van de chaos, naar de glorieuze uitdrukking van het Universele Doel. Verandering is nu begonnen en u moet uw rol omhelzen.

Vertaling André V.C.

Esu , Aton , Siraya , en Schepper Bron spreken van onvermijdelijke veranderingen

Commentaar vandaag? Ik ben enthousiast om te horen wat geschikt is voor mij om te communiceren. Een verscheidenheid van bronnen is prima, als niet beter.

Jess, er zijn verschillende sprekers vandaag. Dit is de eerste, Esu. Ik heb veel te zeggen om u voor te bereiden op wat komen gaat. De tijd is aangebroken voor sluiting en evolutie. Veel dingen die we je hebben verteld in onze verschillende stemmen zijn tot wasdom komen. We zien een politieke chaos en een financiële ineenstorting klaar om te gebeuren. We hebben de last van beide situaties opgenomen en zijn nu klaar om de duw te geven die nodig is om het wankele evenwicht te laten omvallen.

Ik kijk naar de politieke crises in veel landen, niet alleen de Verenigde Staten – zoals u het noemt. De financiële controle wordt losser, en de spelers die het geld heeft gekocht worden gezien voor wat ze werkelijk zijn. De gouvernementele beslissingen die ze hebben beïnvloed leiden tot de chaos die omhoog borrelt. Deze instabiliteit zullen grote aantallen mensen, getroffen door deze besluiten,veroorzaken te herkennen de ware aard van hun samenleving en hun gebrek aan controle over hun leven. Deze onmacht zal duidelijker worden naarmate de dagen voorbij gaan.

Er zullen een paar strategische incidenten nodig zijn om dit nieuwe bewustzijn teweeg te brengen. Deze moeten zo overweldigend zijn op dit punt dat het hersenloze publiek zal zien en begrijpen. Deze geconditioneerde staat van hersenloosheid is een werktuig ontwikkeld door degenen om hen te controleren. Deze regeling gaat verder dan wat u zich kunt voorstellen. Het is niet alleen controle op de activiteiten – al is dat duidelijk in de wet van elke actie die u onderneemt, maar het is ook de controle om percepties en verwachtingen te reguleren. Het grote publiek zal niet klagen omdat het niet meer voelt dat het kan.

Zodra de ogen van het publiek beginnen te openen, zal het een aangeboren gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid vinden die was afgestompt en bedekt tot nu toe. Dit is een onderdeel van de rol die ik zal nemen als deze verlichting begint. Ik ben aangewezen als de coördinator om een nieuwe waarneming te brengen. Mijn taak fuseert met die van anderen om de richting van de ascentie te sturen. Andere coördinatoren zijn belast met de evaluatie van de resultaten van de gekozen acties op Aarde. Anderen zullen nog steeds in staat zijn om beslissingen te nemen als gevolg van deze evaluaties. Sluiting moet gebeuren om de acties te beëindigen die ertoe hebben geleid hebben tot dit moment. De Schepper Bron die u noemt God de Vader, heeft altijd een eindpunt bepaald voor deze fase van de ascentie van deze Aarde en de aard van het proces om naar dat punt te komen moeten worden afgewerkt .

De mens had de vrijheid om te kiezen hoe hij dit eindpunt zou volgen, en zijn beslissingen spelen mee in de vorm die dit inpakken belichaamt. De complexiteit van deze sluiting, in waarheid, is het bewijs van het niveau van intelligentie die betrokken is geweest bij de blinde incarnatie van de mens op Aarde. Hij werd belast met het vinden van een weg terug naar zijn schepper, zonder de gewone directe leiding. Het heeft geleid tot enorme problemen, maar ook verbazingwekkende groei en rijpheid. Dit was een testgebied voor een moeilijke scenario en de mens heeft het onverwachte laten plaatsvinden. Hij heeft degenen die het coördinatie van de ascentieproces regelen, gedwongen de normale parameters wijzigen en een manier voor hem te scheppen om verder te gaan op Aarde als een actieve deelnemer. Dit is nieuw en zonder precedent en het proces is nu uitgegroeid tot een gezamenlijke betrokkenheid die zowel de mens en die van hogere dimensies omvat. De parameters zijn getest en de onzekerheid van de stappen heeft geleid tot dit gevoel van flexibiliteit in het bereiken van het einddoel.

Het grotere plaatje is echter altijd op zijn plaats geweest, om uw uitdrukking te gebruiken. De tijd van sluiting en hemelvaart is onderdeel van een grotere sjabloon dat veel meer omvat van uw universum dan alleen de aarde. Dit is het punt dat de Schepper Bron bepaald waar een fase zou eindigen en een ander beginnen. De veranderingen op aarde zijn onderdeel van een enorm onderling verbonden verschuiving die dit deel van het universum meer in lijn brengt met het spirituele licht van de Paradijselijke Drie-Eenheid. De ongekende veranderingen die zullen plaatsvinden op aarde zijn slechts een minuscuul deel van de immense veranderingen die plaatsvinden in uw hele gedeelte van de schepping. Dit is alles om u in een sterkere eenheid met uw universum en uw schepper als spirituele wezens te brengen.

Ik ben Aton, uw Christus Michael. Die titel betekent datgene dat ik voor ogen had voor uw wereld en uw universum en Ik heb u geschapen om mijn spirituele ervaring te belichamen. Ik vormde u met de fysieke aard van de verschillende soorten om te ontdekken en te leren. Ik gebruik u allemaal om voor mij te leren. Ik ben de creatieve energie die u moet uitbreiden en Nebadonia geeft u het geestelijk inzicht om te weten hoe het te gebruiken. Jullie zijn allemaal extensies van mij in de zin dat armen en handen verkennen voor het lichaam en de hersenen. Ik ervaar door u heen. Mijn wens is dat u zich deze verbinding herinnert. Aarde is speciaal voor me geweest als de plaats van mijn eigen fysieke ervaring. Ik kijk naar dit deel van mijn schepping als een bijzondere juweel dat bezoedeld bijna onherkenbaar is geworden. Ik wil de oorspronkelijke schoonheid terugwinnen als onderdeel van de enorme evolutie die plaatsvindt.

Voor dit einde heb ik weer ingegrepen om betrokken te zijn met de richting die mijn planeet gaat. Ik heb veel stappen ondernomen om het punt waar we dan nu zijn te bereiken. Ik heb toegelaten de initiatieven die de mens is begonnen om met hun onvermijdelijke conclusies te komen en een voor een heb ik mijn krachten gebruikt om de leiding van de processen over te nemen. Wij hebben de controle over de beslissingen nu, en geen nieuwe richtlijnen zullen worden genomen die niet in lijn zijn met mijn wensen.

De publieke perceptie is alleen die van de wanhopige strijd die gaande is om de controle te behouden. Deze gevechten zijn nu nutteloos. Veel zal worden onthuld en toegelicht als mens zijn verantwoordelijkheid begint terug te nemen. Dit gebeurt nu.

Ik ben Siraya. Ik spreek nogmaals met Jess zoals ik voorheen deed als een link met zijn spirituele doel. Ik spreek de ideeën uit van de Schepper Bron voor zijn universum van Orvonton, en ik zeg dat dit proces niet te stoppen is. De opvallende vorm die deze evolutie neemt op aarde wordt gevormd door degenen die hebben gewerkt aan de voorbereiding van de manier om dit te laten gebeuren. De Mens op aarde heeft een aangeboren gevoel voor wat waar is en dit is hem aangewezen door de middelen die hij is gaat koesteren als uitvoeringsvormen van de waarheid. De mens zal herkennen wat in lijn is met zijn schepper door de aspecten van zijn leven die resoneren met hem. Hij zal een besef hebben van wat goed is en wat biedt geestelijke voiding. Hij zal de schijn herkennen die zijn bestaan is geworden om deze waarheid te negeren, en hij zal trachten de elementen, die zijn afstemming met zijn schepper voorkomen, verwijderen. Hij zal de vreugde die deze eenheid zal brengen ervaren. Zijn bestaan op aarde zal de uitbreiding van Christus Michael Aton worden die het ooit was.

Ik ben de Schepper Bron zoals u mij noemt, en ik spreek direct. Ik heb vastgesteld dat uw bestaan op aarde klaar is om zijn volgende stap te nemen. Dit is een van een onbeperkte reeks die u zal nemen. Ik bekijk het proces en weet hoe het zal evolueren. Ik heb hen gemaakt die dit realiseren. Vele niveaus van verbinding en coördinatie, allemaal onderdelen van mijn creatie. U bent mijn visie. Mijn visie is die van vreugde.

Vertaling Lilian A

Esu geeft de waarschuwing voorereid te zijn

Esu, spreek tot mij over wat nadert. Bereid me voor. Waarschuw me waar ik mijn focus moet plaatsen.

Ja, Jess. Ik ben hier vandaag om u waarschuwing en suggesties te geven voor wat er gaat gebeuren. De consensus is dat een les moet worden geleerd voordat de huidige situatie tot een einde komt. Het onderwijs hiervoor zal hard zijn en ogen-openend.Veel zal worden gezien als een leugen. Veel werkt met valse doelen.

De meeste mensen zijn onwetend van de situatie waarin zij leven. Velen zullen boos worden en opstaan om te veranderen wat zij denken dat er gebeurt. Zij zullen geen succes hebben, voor het grote deel. Verwachtingen van comfortabele oplossingen zullen worden getest, en de beschikbare mogelijkheden zullen beperkt zijn.

Deze schaarste zal de mensen testen en hen dwingen om op zichzelf te vertrouwen. Als ze niet in staat zijn om een oplossing te vinden voor zichzelf, zijn zij niet in staat om verantwoordelijkheid voor hun leven te nemen. De mens moet volledig worden belast met hun eigen bestaan. Hij moet zijn eigen beslissingen nemen en niet aanemen dat andere zullen aanbieden wat zijn bestaan nodig heeft.

Dit is een noodzakelijke stap, maar wij hadden oorspronkelijk niet gepland dit te nemen. Wij hoopten dat de mens opmerkzaam genoeg zou zijn om de gevangenis te herkennen waarin hij leeft. De parameters van zijn bestaan, helaas, hebben dit besef bijna onmogelijk gemaakt. De mens realiseert niet dat hij leeft in een comfortabele gevangenis met meer beperkte beweging dan hij herkent.

Waarom doen wij dit, vraagt u ? Omdat de mens deel uitmaakt van de schepping en de schepping, als een entiteit, verandert de context van het bestaan van de mens. De wereld verandert voor het betere, en alle aspecten van de scheppingsmanifestatie moet synchroniseren.. De fysieke aard van de mens moet zich aanpassen; zijn ziel zal blij zijn te werken door middel van een meer efficiëntere drager.

Wij besloten de lessen die wij van plan waren om later te onderwijzen niet zinvol zouden zijn zonder een uit de eerste hand ervaring van het leven zonder basis uitgangspunten. Het werd noodzakelijk om een middel te verschaffen om te zien hoe het leven op aarde werkelijk is om de waarde van het schenk Leven te onderstrepen zodra de Aarde verschuift naar een hoger niveau van ascenderende energie. De mens zou het belang van het geschenk niet realiseren, ten zij hij het leven ervaart zonder dit.

Ik zal coachen als gevolmachtigde. Mijn aanwezigheid is meer ter observatie op dit punt. Ik moet zien hoe de mens in staat is zijn situatie te beoordelen wanneer obstakels onverwacht voor hem verschijnen. Zijn leven op aarde – hoewel gemanipuleerd en oppervlakkig – is nog steeds algemeen een van gemak zonder bedreiging. Het grootste deel van de bevolking van de Aarde wordt niet gedwongen om te gaan met grote uitdagingen voor een lange periode. Dit is wat nu gaat gebeuren.

De mens moet zich voorbereiden voor het onverwachte. Hij moet leren om op zijn innerlijke leiding en vindingrijkheid te vertrouwen. Aangezien de mens is geconditioneerd niet zelfredzaam te zijn, moet hij bepaalde benodigdheden opzij zetten om zijn bestaan minder lastig te maken. Sommige voorbereiding voor het onvermijdelijke is beter dan een totale verrassing.

Vraag uzelf af wat u nodig heeft om te overleven als middelen plotseling niet meer beschikbaar zijn ? Wat als u de vernietiging van een grote natuurramp zou meemaken ? Wat als u geen kracht heeft als resultaat ? Wat als u geen geld had of middelen om dit te verkrijgen ? Wat als u geen middelen van vervoer had ? Hoe veilig zou u zijn in uw huis ? Hoe verbonden zou u zijn met anderen in uw gemeenschap ? Hoeveel zou u naar binnen kunnen gaan en te vertrouwen op spirituele begeleiding en inzicht ? Het nemen van totale verantwoordelijkheid betekent een antwoord te hebben voor deze basisvragen en niet te verwachten dat iemand anders uw problemen oplost. Hoe haalbaar is dat voor u ?

Het gevaar van een mogelijke ramp is vandaag duidelijk zichtbaar. De mogelijkheid is reëel voor een economische ineenstorting, ongekend militair conflict, internationale politieke chaos, of staat van beleg – ieder van deze zouden een wereldwijde verstoring veroorzaken indien in de juiste positie. Het elektriciteitsnet zou kunnen falen. Het aanbod van natuurlijke nutsvoorzieningen zou kunnen worden geblokkeerd. Denk na over hoe u zou reageren indien u werd geconfronteerd met die scenario’s. Zou u uw persoonlijke balans kunnen behouden en putten uit uw ervaringen voor inzicht ? Of zou u verlamd raken door angst en hulpeloos blijven ?

Deze scenario’s zijn niet langer hypothetisch, moet ik zeggen. De mens zal getest worden. Zij die hun weg vinden door de komende proeven zullen worden verwelkomd in de ascentie van de Aarde als veerkrachtige en afhankelijke leden van het nieuwe universum. Vraag voor leiding en u zult het ontvangen.

Esu

Vertaling Lilian A.

 

Esu heeft een agenda

Esu, wij zouden weer moeten spreken. Dit lijkt een tijd van sluiting en overgang te zijn. Ik vraag voor uw opmerkingen en aandachtspunten.

Jess, Ik heb dingen te zeggen. Dit is een tijd van verandering en vernieuwing. De inspanningen die sommigen namen tegen een bijna onmogelijk sterke weerstand hebben de mens laten zien als bereid en betrokken. Deze betrokkenheid heeft geleid tot een Lichtkrijger die zijn openheid bewaakt maar bereid is om de strijd aan te gaan tegen welke barriere dan ook voor de waarheid.

Ik heb deze krijgers nodig wanneer ik de foutieve inzichten aanpak die de mens zal houden zelfs na de onderwijsperiode en de lange stasis. De mens zal echter leren, en hij zal een nieuw gevoel van inzicht verwerven over de manier waarop het universum functioneert binnen doeleinden opgelegd door Christ Michael Aton.

Mijn taak is het om de mens te leiden naar een bewustzijn van de nieuwe realiteiten van de geascendeerde wereld waarin hij zichzelf vindt die hij bewoont. Dit zal langzaam werk zijn dat een groot aantal helpers en leerkrachten benodigd. Velen van u zijn in de positie om die rollen op te nemen, zelfs als u dit niet op dit moment bewust weet. Ik ken de alsnog onaangeboorde bronnen in u, en ik zal u benaderen met werk dat geschikt zal zijn voor uw ervaringen en opvattingen.

Ik hebben een agende die Ik zal volgen. Wij moeten het denken van de mens in de toekomst veranderen en ik zal ingaan op kewsties met betrekking tot spiritualiteit. Anderen zullen zich richten op het leven binnen deze nieuwe wereld en zij zullen ingaan op de middelen om dit te doen. Mijn nadruk zal uiteraard van invloed zijn op de focus van de anderen. De zinsnede ” zo boven zo beneden ” is tekenend voor de relatie die moet bestaan tussen het begrip en zijn akties. Spriritueel begrip vormt beslissingen. Akties die het gevolg zijn van ideeën van de mens worden geleid door zijn denken.

Het denken van de mens wordt beïnvloed door zijn ervaring van spirituele waarheid. Betrokkenheid uit het verleden en de herinneringen die deze ontmoetingen omschrijven kleuren zijn waarnemingen. Mijn taak is om licht te brengen naar de perceptie van de mens en de manier waarop hij nieuwe informatie ervaart te sturen. Zijn fysieke omstandigheden zullen anders zijn, maar hij zal een zekere mate van overtuigingen en conclusie uit het verleden behouden. Zijn oordelen blijven deels totdat hij de verlichting heeft die ik zal brengen.

De uitwassen van geestelijk begrip van de mens worden op dit moment uitgedrukt in zijn religieuze en filosofische constructies. De verwarde systemen van geloof en bewust begrip, ziet u, weerspiegelt deze misvattingen van spirituele waarheid. Religieuze dogma’s hebben een residu van geestelijke waarheid in hun kernen, maar hun uitgebreide systemen van gedragsregulering en boete zijn niets anders dan politieke dekmantels. De eenvoud van geestelijke waarheid heeft geen belang meer en is uitgegroeid tot een onbelangrijk component van mentale en fysieke controle.

De mens moet de fout van deze weg beseffen. Hij moet erkennen dat God binnenin is en dat alle inwoners gelijk zijn. Iedereen is verbonden in een spiritueel netwerk waarin alle een worden. Het universum is geschapen in harmonie. Ieder aspect functioneert als deel van het geheel. De mens benadert deze harmonie door creaties van schoonheid en evenwicht. De notie van schoonheid formaliseert dit gevoel van vreugde en volledigheid. De mens is blij als hij harmonie ervaart. Spiritualiteit is mooi en de mens moet leren om op het die manier te ervaren. Spiritualiteit is geen ontbering of lijden, zoals hem zovaak werd verteld.

Religie is niet spiritueel, daar de mens het definieert. Spiritualiteit wordt gecentreerd op God’s waarheid en het gebruik van die basis om alle beslissingen te beïnvloeden. Akties zijn mooi wanneer zij worden geleid door deze focus. Mijn werk hier is om de mens te richten naar een perceptie van zijn plaats in dit universum die Christ Michael Aton heeft geschapen. Ik ben hier om de mens te helpen schoonheid en waarheid te vinden.

 

Esu spreekt publiekelijk over de Komende Veranderingen

Esu, U zei u wilt spreken. Ik ben klaar om uw opmerkingen te ontvangen.

Jess, laten wij spreken. Dit is een periode van verandering zoals geen ander waarvan de wereld ooit getuige is geweest. Het univerum zelf is zich aan het aanpassen aan een nieuwe vibrationele frequentie van energie die vele openbaringen van inzicht in de waarheid van het plan van de Schepper met zich mee brengt. De zogenaamde Golf van fotonen is waarheid en liefde in een oceaan van Verlichting. Dit zal de Aarde veranderen buiten elke verbeelding, en degenen die verdergaan met haar ascentie zullen wezens worden van het licht net als de planeet zal zijn.

Deze periode van licht moet worden voorafgegaan door het donker. Dit is de geprofeteerde en voorzegde ” drie dagen van Duisternis ” die religies en New Ages goeroes hebben gevreesd en verwacht. De religies van de wereld vrezen deze duisternis omdat zij weten dat de terugkeer van het licht de waarheid zal brengen. Hun rituelen en controlerende voorschriften zullen als zinloos worden getoond. De New Age gelovigen die op zijn zijn naar transcedentie zullen de realiteit worden getoont wat ascentie werkelijk betekent. Ware verlichting en zaligheid betekent verantwoordelijk individueel nemen en werken om meelevend met iedereen te zijn.

De periode van duisternis zal worden veroorzaakt door de galactische krachten. Natuurlijke oorzaken kunnen niet de pauze in het bestaan veroorzaken die noodzakelijk is voor wijzigingen opgelegd van een hogere dimensie. Deze duisternis zal worden vergezeld door een wereldwijd verlies aan elektriciteit. Alles wat op elektrische stroom gaat zal nietfunctioneren. Batterijen zullen werken totdat zij opgebruikt zijn. Kaarsen zullen branden totdat zij niet meer in voorraad zijn. Water zal worden uitgeschakeld tenzij de pompen geen elektriciteit nodig hebben om te werken. De mens zal worden gedwongen om zijn wijze van bestaan te heroverwegen gedurende deze periode van drie dagen.

Velen zullen in paniek en opstand raken. Het zal verrassend zijn hoe snel het beschaafde fineer van de mens egoistisch en roofzuchtig wordt. Banken zullen niet werken en financiele systemen zullen geen goedkeuringscijfers meer overdragen. Sociale onrust zal zich ontwikkelen ten gevolge van het verlies van beperking en controle. De staat van beleg zal worden voorgesteld. Het politieke proces zal een puin worden. Levering van voedsel en service zal minimaal zijn. Transport zal worden beperkt. Chaos zal zich snel ontwikkelen.

Mijn volgelingen en degenen die anderen kunnen begeleiden zullen worden belast met het uitleggen en de coordinatie van gebeurtenissen wanneer ze kunnen. Zij zijn vooral verantwoordelijk voor zichzelf en moeten alleen zoveel kunnen uitreiken zonder schade voor henzelf. De tijd voor een grotere heropvoeding en transformatie zal later komen.

Drie dagen lijken misschien niet veel, maar het verwijderen van elektrische energie zal alles tot stilstand brengen. Het verduisteren van de zon zal normale activiteiten voorkomen. Het verlies van zonlicht zal leiden tot het vallen van temperaturen. Bereid u voor ter instandhouding van uw bestaan met alternatieve middelen.

Wanneer de traditionele Zomerzonnewende is geweest volgens uw kalender, zal de piek van energie van de zon afnemen en de Aarde zal verschuiven in een tijd van duisternis zodat de bewoners schijnbaar van het universum afgesneden zijn. Het universum zal de reacties van de mens bekijken en er notitie van nemen. Het goede van van het slechte komen. Medeleven kan egoistisch gedrag vervangen. Bijstand en hulp kan een levenslijn uitgooien.

Wees gereed en voorbereid. Controleer uw geloven en overtuigingen.

Esu.

Vertaling Lilian A.